STRAMMERE UTBETALINGER: NAV Hamar innførte nytt og strammere regime i desember. Det smaker av moralisme overfor mottakere av sosialhjelp, mener FO Hedmark-leder Olav Neerland.

STRAMMERE UTBETALINGER: NAV Hamar innførte nytt og strammere regime i desember. Det smaker av moralisme overfor mottakere av sosialhjelp, mener FO Hedmark-leder Olav Neerland.

Wikimedia commons/Øyvind Holmstad

Hamar kutter julegaven:

Sosialkutt i advent er uspiselig, mener FO Hedmark

Nav Hamar kutter ut julebidraget på 500 kroner til et femtitall mottakere. – Smålig, mener FO Hedmark-leder Olav Neerland.
15.12.2015
16:01
21.12.2015 09:57

edv@lomedia.no

Nav-leder i Hamar, Roy Skaug, meddelte sist uke til Hamar Arbeiderblad en rekke innstramminger overfor byens mottakere av sosialhjelp:

Kutt i julebidrag: Mellom 50 og 100 mottakere mister den tradisjonelle julegaven fra Nav på anslagsvis 500 kroner. Beløpet har vært større for personer som har gjennomført samvær med egne barn.

Aktivitetsplikt: Om du får vanlig sosialhjelp i Hamar kreves nå aktivt oppmøte i jobbsenteret fire timer per dag for å jobbe med CV og søke arbeid. Hvis ikke senkes hjelpen til et minimum. Nav Hamar innførte denne aktivitetsplikten 7. desember, over et halvt år før resten av landet.

Økt økonomisk ansvar: Det blir heller ikke anledning til å levere enkeltregninger som Nav Hamar til nå har dekket. Husleie skal for eksempel dekkes av den ordinære stønaden, ifølge Nav-sjefen. Kan man ikke betale, skal mottakeren opparbeide gjeld.

Les også: Nav Hamar dropper julebidrag (fontene.no 9.12.2015)

FO Hedmark: – Ren moralisme

KRITISK: Det er moralisme, mener Olav Neerland, hvis NAV prøver å oppdra befolkningen i Hamar.

KRITISK: Det er moralisme, mener Olav Neerland, hvis NAV prøver å oppdra befolkningen i Hamar.

Solfrid Rød

– Det er tendensiøst, måten dette formidles på. Utspillet fra Skaug grenser til ren moralisme, sier leder i FO Hedmark, Olav Neerland, til fontene.no

– Hva betyr det for dem som mister en 500-lapp oppunder jul?

– Jo mindre man har fra før, jo mer betyr et lite beløp som 500 kroner. Jeg vil tro at det går ut over gavekjøp og evnen til å delta i julefeiring. Ikke minst kan barna bli skadelidende.

Nav Hamar: – Må spare

Roy Skaug, som leder Nav Hamar, forsvarer innstrammingen.

– Var det bra for Navs omdømme å gjøre dette rett før jul?

– Endringene henger sammen med kommunens forventninger om å overholde budsjettet. Det er nå i budsjettbehandlingen på senhøsten det skjer, og vi må signalisere tydelig nå, skal vi komme ned på normalt nivå for utbetalinger fra nyttår, sier Skaug til fontene.no

– Vi vil at aktivitetsplikten skal bidra til å gi folk inntekt og en verdig hverdag. Legger vi utbetalingen på rett nivå kombinert med tiltaks- og aktivitetsplikt, vil flere kunne få en fot innenfor arbeidslivet, med den selvrespekt det medfører.

Neerland: – Dette er symbolske kutt

– Hvis dette er et sparetiltak, snakker vi om veldig lite penger. Dette virker smålig, sier FOs Olav Neerland.

Å ta 500 kroner fra et mindretall bærer mest preg av en symbolsk handling, mener han.

– De vil gi et signal ut om at folk kan holde seg unna Nav, at folk ikke skal søke støtte. Men et Nav-kontor skal ikke sende et slikt generelt signal. Hver søker skal ifølge lovverket behandles individuelt, påpeker Neerland.

– Det er en veldig moralisering overfor folk som har lite. Jeg synes det er uspiselig at han sier folk hever direktørlønn i form av sosialbidrag.

Oppstramming

– FO har rett i at det skal være individuell vurdering av den enkelte, vi har ikke anledning til å avvise noen på generelt grunnlag. Men vi har hatt 40 prosent høyere utbetaling av sosialhjelp enn sammenliknbare kommuner, sier Nav-leder i Hamar, Roy Skaug

Nav Hamar har pleid å innvilge ekstrasøknader også for de som får fast dekket utgifter til livsopphold og bolig. Men det er ikke rimelig at folk som latt være å betale husleie på seks måneder skal få dekket opptil 70.000 kroner, mener Nav-leder Skaug.

– Skjønner du at folk reagerer når du hevder at enkelte mottakere hever direktørlønn?

– Ja, men det er riktig. Vi hadde en i alle fall én sak som tilsvarte en årsutbetaling på 500.000 kroner for en familie inkludert statlige ordninger.

Det tilsvarer en årsinntekt på 750.000 kroner minus skatt, argumenterer Nav-sjefen.

15.12.2015
16:01
21.12.2015 09:57