BLIR DYRERE: Svake profesjoner for svake klienter, er en av påstandene som rammer utdanningene til FO-yrkene. Fra neste år heves kvaliteten for 12,5 millioner kroner.

BLIR DYRERE: Svake profesjoner for svake klienter, er en av påstandene som rammer utdanningene til FO-yrkene. Fra neste år heves kvaliteten for 12,5 millioner kroner.

Eirik Dahl Viggen

Solberg påplusser barnevernerne likevel

Høyre og Frp smører 12,5 millioner kroner på barnevernpedagogenes skolegang. Hjemmeseier for FO, melder Mimmi Kvisvik.
18.11.2013
13:47
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Oppjusteringen av barnevernpedagogsutdanningen skal gjennomføres likevel. Det skal koste 12,5 millioner kroner å heve den fra laveste utgiftskategori F, til nest laveste kategori E.

– Det er en skikkelig hjemmeseier for oss. Vi får bekreftet at det er mulig å jobbe inn mot denne regjeringa via litt andre kanaler. Det er tillitsvekkende at de velger å endre kurs etter å ha lyttet til oss. Det skal regjeringen ha honnør for, sier Kvisvik.

Hun er glad den ferske regjeringen beholder denne delen av det barnevernløftet de rødgrønne satte i gang.

Regjeringen snudde torsdag etter samtaler med samarbeidspartnerne Kristelig folkeparti og Venstre. Dem hadde FO snakket mye med etter Solberg-regjeringen la fram justeringer i statsbudsjettet forrige uke.

Ønsker D-troika

Av yrkene FO organiserer blir det fra neste år bare sosionomene som ligger igjen i den laveste finansieringskategorien.

Vernepleierne befinner seg fra før i E-klassen, sammen med blant annet sykepleier, journalist og faglærerutdanningen i kroppsøving.

Målet i neste runde blir å få sosionomene opp i E, og deretter rykke opp hele troikaen i klasse D, melder Mimmi Kvisvik. Det er på nivå med jordmor- og lærerutdanningene.

Blant de utdanningene som koster staten mest per hode er kunstakademiet, film- og fjernsynsutdanning, scenografi og skuespill, alle i A-klassen.

Hva er viktigst?

– Vi drømmer om den dagen finansiering av høyere utdanning skjer etter formål og ikke etter resultatoppnåelse i forhold til studiepoeng, sier Kvisvik.

Mål- og resultatstyring setter for stort preg på hvordan staten regner ut finansiering til utdanningene, mener hun.

Dyrere skole, bedre tjenester

Hun etterlyser enda mer erkjennelse over at hvis man hever kvaliteten på utdanningene, så heves kvaliteten på tjenestene i neste omgang.

– Det som skiller utdanningene våre fra typiske akademiske disipliner er praksisstudiene og ferdighetstreningen med høyere krav til lærertetthet enn der undervisningen skjer ved å samle 120 studenter i et auditorium.

Scorer sosialt

I tillegg til oppjusteringen av barnevernpedagogene, er FO-lederen glad for en noe sterkere sosial profil på budsjettet som kom til etter at Krf og Venstre har gitt sine innspill:

Hele 686 millioner kroner mer skal fordeles til blant annet bistand (281m), tilskudd til kommunale tjenester for ressurskrevende brukere (214m) og integreringstilskudd for enslige mindreårige flyktninger (120m).

18.11.2013
13:47
27.08.2015 20:01