Snur om KrF og Venstre blir med på laget

Når regjeringa velger å opprettholde permitteringsreglene handler det helt og holdent om ideologi, mener partisekretær Raymond Johansen i Ap.
16.05.2014
15:01
27.08.2015 20:01

anne.siri.rena@lomedia.no

– Dette er aktiv stimulering til et useriøst arbeidsliv. Det dreier seg om ideologi, at det er markedet som skal bestemme og at folk dermed skal flytte på seg etter hvor det finnes arbeid, sa Raymond Johansen og partifelle Jan Terje Andersen da de besøkte en Peab-byggeplass på Oppsal i Oslo fredag formiddag.

Stortingsrepresentant Andersen forsøker nå å få et flertall på Stortinget for at arbeidsgivernes lønnsplikt endres fra tjue til ti dager – likt reglene som gjaldt fram til 1. januar. Endringen ved årsskiftet har ført til at flere bedrifter tyr til oppsigelser fordi det blir for dyrt med permitteringer.

– For å få til endringen må vi ha Venstre og KrF med på laget, understreker Andersen, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen.

De to Ap-politikerne setter videre spørsmålstegn ved om også ti dager er et for høyt "knekkpunkt".

– Fem dager hadde nok vært bedre, kommenterer Raymond Johansen.

Ingen arbeidsulykke

Under et frokostmøte i mars uttalte statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Arbeids- og sosialdepartementet at han tok med seg bekymringsmeldingene fra en samlet bransje videre. Da sa han at han hadde droppet alle andre poster på programmet for å diskutere de nye permitteringsreglene med Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Norsk Industri – tre parter som er helt enige i denne saken. Les mer her. Bekymringsmeldingene førte altså ikke fram, og Dag Terje Andersen er overrasket.

– Vi så på dette som en arbeidsulykke som regjeringa ville rydde opp i. Nå sitter vi overrasket tilbake, sier Andersen.

Arbeidsulykker i byggebransjen vil det derimot bli flere av framover, skal vi tro klubbleder Harald Braathen i Peab Oslo.

– Tall viser at skadehyppigheten er størst blant arbeidstakere som ikke har faste stillinger. Dét gir grunn til videre bekymring med tanke på HMS-arbeidet, sier Braathen.

Braathen, som også er konserntillitsvalgt i Peab Norge, mener videre at dette er enda et bidrag til en stadig tynnere søknadsbunke til byggfag.

Forringer fagmiljøet

John Ivar Mejlænder-Larsen er regionsdirektør i entrepenørselskapet Peab. Han mener permitteringsreglene går utover muligheten til å bygge sterke arbeids- og fagmiljøer.

– Kontinuiteten blir borte, mener han.

Selskapet bygger 120 nye leiligheter på Oppsal som skal stå ferdige i løpet av første halvår 2015. Svingninger i markedet har ført til at igangsettingen av boligbygging er omtrent halvert sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, ifølge Mejlænder-Larsen.

Peab har fortsatt unngått oppsigelser i forbindelse med de nye permitteringsreglene, men permitteringer kommer de ikke utenom. Seks tømrere er for øyeblikket permitterte, men disse er tilbake så snart de trengs til aktuelle oppgaver.

Endrer Norge

Raymond Johansen mener det er undervurdert hvordan reglene vil endre arbeidslivet.

– Bransjene vil tappes for kompetent arbeidskraft. En utdannet sveiser som heller tar seg jobb som taxisjåfør, vil aldri gå tilbake til sitt første yrke, hevder Johansen.

Partisekretæren i Ap har nylig vært på bedriftsbesøk på Vestlandet, blant annet på Rosendal Verft og Aker Stord. Bildet er likt over alt, og motstanden er nærmest unison.

– På lang sikt vil dette endre Norge, mener Johansen.

PERMITTERINGER

Regelverket er i hovedsak basert på bestemmelsene som finnes i hovedavtalene.

Hovedreglene er:

• Permittering skal varsles 14 dager i forveien.

• Som hovedregel skal ansienniteten følges når man velger ut hvem som permitteres.

• De første 20 dagene har arbeidsgiveren plikt til å betale lønn. Deretter får man dagpenger fra Nav.

• Etter 30 uker stopper utbetalingen av dagpenger (52 uker i fiskeindustrien). Da må enten permitteringen avsluttes, eller arbeidsgiverens lønnsplikt gjeninntrer.

• For å ha rett til dagpenger fra Nav må man være minst 50 prosent permittert (40 prosent i fiskeindustrien).

• Nye permitteringsregler trådte i kraft fra 1. januar 2014. Nå må arbeidsgiver betale de ansatte full lønn i inntil 20 dager under permitteringsperioden, mot ti dager tidligere.

• Regjeringa opprettholder 20-dagersregelen i forslaget til revidert statsbudsjett for 2014.

LES OGSÅ:

Ingen rettrett om permitteringer

Regjeringen svikter næringslivet

Masseoppsigelsene vil komme

16.05.2014
15:01
27.08.2015 20:01

PERMITTERINGER

Regelverket er i hovedsak basert på bestemmelsene som finnes i hovedavtalene.

Hovedreglene er:

• Permittering skal varsles 14 dager i forveien.

• Som hovedregel skal ansienniteten følges når man velger ut hvem som permitteres.

• De første 20 dagene har arbeidsgiveren plikt til å betale lønn. Deretter får man dagpenger fra Nav.

• Etter 30 uker stopper utbetalingen av dagpenger (52 uker i fiskeindustrien). Da må enten permitteringen avsluttes, eller arbeidsgiverens lønnsplikt gjeninntrer.

• For å ha rett til dagpenger fra Nav må man være minst 50 prosent permittert (40 prosent i fiskeindustrien).

• Nye permitteringsregler trådte i kraft fra 1. januar 2014. Nå må arbeidsgiver betale de ansatte full lønn i inntil 20 dager under permitteringsperioden, mot ti dager tidligere.

• Regjeringa opprettholder 20-dagersregelen i forslaget til revidert statsbudsjett for 2014.

LES OGSÅ:

Ingen rettrett om permitteringer

Regjeringen svikter næringslivet

Masseoppsigelsene vil komme