Marcus Eggøy Hjertvik ble nylig valgt til ny leder for arbeidsutvalget for FO-Studentene.

Marcus Eggøy Hjertvik ble nylig valgt til ny leder for arbeidsutvalget for FO-Studentene.

Stig Albansson

Skal jobbe for autorisasjon og flere medlemmer

– Jeg er opptatt av at studenter skal forstå verdien av medlemskap, sier Marcus Eggøy Hjertvik, nyvalgt leder i arbeidsutvalget for FO-Studentene.
18.11.2014
12:34
27.08.2015 20:01

anne.siri.rena@lomedia.no

Hjertviks selgeregenskaper fra tidligere tider kommer godt med når han nå har ambisjon om å øke FO-Studentenes medlemsmasse betraktelig.

– Jeg er opptatt av at folk skal forstå verdien av å være medlem. Derfor må vi være tilgjengelige ute på utdanningsinstitusjonene rundt omkring, sier Marcus Eggøy Hjertvik.

27-åringen fra Nesodden utenfor Oslo ble søndag valgt som leder i arbeidsutvalget, og valgkomiteen omtalte han som «den beste kandidaten».

Hjertvik går andre året på sosialarbeid ved Høgskolen i Lillehammer. Her har han vært aktiv i FO-Studentenes lokallag, først og fremst som standansvarlig, siden i fjor høst. Han legger ikke skjul på at han har klart å verve en og annen student i løpet av denne tida.

– Får vi ut budskapet vårt enda bredere, vil også medlemsmassen øke. Potensialet er stort, mener Hjertvik, som dermed vil jobbe for å synliggjøre organisasjonen ytterligere blant studentene.

Styrking av studiene samt autorisasjon er andre saker Hjertvik brenner for.

– Jeg mener autorisasjon vil stimulere til faglig identitet. Dette må sikres i alle tjenester som hjelper mennesker i en sårbar og utsatt livssituasjon, mener Hjertvik.

Så langt er det bare vernepleiere som har autorisasjon blant yrkesgruppene i Fellesorganisasjonen.

Arbeidsutvalget i FO-studentene består av leder, nestleder og en representant for hver av de fire utdanningene. Det nye arbeidsutvalget starter opp arbeidet 1. januar, og sitter for ett år.

– Jeg mener autorisasjon vil stimulere til faglig identitet.

Marcus Eggøy Hjertvik, ny leder i arbeidsutvalget for FO-Studentene

18.11.2014
12:34
27.08.2015 20:01