JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Psykolog Kari Lossius (t.h.) vil ta i bruk hotellene som nå står tomme. Stopp utskrivingen av ruspasienter, krever FOs Mimmi Kvisvik (t.v.) og RIOs Kenneth Arctander Johansen.

Psykolog Kari Lossius (t.h.) vil ta i bruk hotellene som nå står tomme. Stopp utskrivingen av ruspasienter, krever FOs Mimmi Kvisvik (t.v.) og RIOs Kenneth Arctander Johansen.

LO Media

Ruspasienter skrives ut for å frigjøre helsepersonell. Fagfolk advarer mot overdoser og selvmord

Rusmibrukere sitter ikke i hjemmekarantene, men utgjør en enorm smittefare, advarer rusfeltet. Psykolog vil ta i bruk tomme hoteller.
17.03.2020
11:31
17.03.2020 11:31

solfrid.rod@lomedia.no

– Det er vanskelig å si noe om omfanget, men vi vet at psienter skrives ut fra rusbehandling på Sørlandet, i Bergen og i Nordland, sier Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon).

Pasienter skrives ut fra døgnbehandling. Innleggelser til avrusning stanses, og lavterskeltilbud stenges. Til sammen setter dette personer med rusproblemer i en risikabel situasjon, fastslår RIO, FO, Medvandrerne, Fossumkollektivet og Akt Kompetanse i et brev til helseminister Bent Høie.

De advarer mot økt fare for selvmord og overdoser. Tilbakefall til rus gir også høyere risiko for koronasmitte, påpeker organisasjonene.

Tre hastetiltak

Organisasjonene foreslår tre hastetiltak:

Helseforetakene bør stanse utskrivelser fra planlagt behandling der det ikke er et forsvarlig tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste

• De regionale helseforetakene bør lempe på krav om kompetansetetthet hos helseforetak, private og ideelle avtaleparter.

• Sammen med profesjonsforbund, brukerorganisasjoer og ideell sektor bør helseforetakene og KS se på hvordan helsepersonell kan erstattes med sosialfaglig personell for å frigjøre ressurser til Korona-pasienter

Tillitsvalgt: – Folk kan dø

Borgar Kolstader er spesialutdannet miljøterapeut og avdelingstillitsvalgt på Vestre Viken avdeling for rus og psykiatri avdeling Konnerud. Her skrives pasienter nå ut, noe som er veldig farlig, advarer Kolstad.

– Dette kan føre til at folk dør av den lidelsen de er innlagt for. Vi vet at det er forhøyet fare for overdose og selvmord i utskrivingsfasen. Og de tiltakene som normalt kan hjelpe folk i kommunene, er nå i hovedsak stengt, sier Kolstad.

Borgar Kolstad, tillitsvalgt for FO.

Borgar Kolstad, tillitsvalgt for FO.

Privat

Han minner om at ruspasienter også har mange somatiske lidelser. Dermed er de i risikosonen for å bli alvorlig syke av korona.

Har du forståelse for at det er behov for å frigjøre helsepersonell?

– Ja, det har forstår jeg. Men Erna Solberg har bedt om dugnadsvilje. Vi kan drifte institusjonene på en annen måte. Brukerorganisasjonene har sagt at de kan stille opp.

– Må ta samfunnsanvar

Kolstad mener terskelen for rusbehandling heller bør senkes enn heves under kornonakrisen.

– En rusmisbruker setter ikke seg selv i karantene. Han må ut i samfunnet for å skaffe penger og rusmidler. Fra et samfunnsperspektiv bør de ikke skrives ut nå, mener Kolstad.

Han maner helseforetakene til å ta samfunnsansvar. Både samfunnet og pasientene er best tjent med at de nå er i beskyttede miljøer, mener han.

– Det nytter ikke at hver avdeling vurderer smittefaren internt. Det må tas et overordnet samfunnsperspektiv, sier Kolstad.

– Dugnad også for ruspasienter

«70 prosent av rusavhengige faller tilbake til rus etter utskrivelse. En for tidlig utskrivelse vil klart forverre dette», skriver tillitsvalgte i Vestre Viken i et brev til avdelingsledelsen.

De viser til at Senter for rus og avhengighetsforskning har klassifisert rusavhengige både i og utenfor behandling som en ekstra sårbar gruppe.

Pasienten har økt risiko for både korona og annen sykdom, og mange vil trenge intensivbehandling. Utskriving nå vil gi stor belastning på et presset helsevesen, advarer de i brevet.

Kolstad og hans kollegaer etterlyser dugnad også for ruspasientene: «Ledere innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan ikke svare opp Statsministerens ønske om dugnad med å skrive ut en sårbar pasientgruppe. Vi må ta Statsministerens bønn på alvor, brette opp ermene og gi de rusavhengige et tilbud så godt som mulig i disse tider. Dette vil høyst sannsynlig redusere smittefare og kostnadene om vi tenker i et samfunnsperspektiv», skriver de tillitsvalgte.

Psykolog: – Bruk de tomme hotellene

Psykolog Kari Lossius har foreslått å samle ruspasienter på hotellene som nå står tomme. Hun har tatt initiativ til at fagfolk kan melde seg til tjeneste, og har fått god respons.

– Helseministeren må stoppe utskrivingen av pasienter. Dette er det samme som å sende udetonerte bomber ut i de store byene. Nå trenger vi en dugnad. Vi frigjør legene og sykepleiere, og så kan sosialarbeidere og psykologer ta vakter på hotellene, sier Lossius.

Pasienter som har kommet et stykke i sin rusbehandling bør få tilbud om karantene på et hotell, mener Lossius. Hvis de derimot skrives ut for tidlig og faller tilbake i rus, utgjør de en stor smitterisiko, både i rusmiljøet og i samfunnet ellers.

Fontene ba mandag om kommentar fra Helsedepartementet. Der er det stor pågang. Saken oppdateres når departementet svarer.

17.03.2020
11:31
17.03.2020 11:31