JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ETTERLYSER HELHET: Rusbehandling er mer enn medisiner, påpeker Katrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen. Bildet viser Brugerforeningen i Københavns utstilling over lovlige og illegale opiater.

ETTERLYSER HELHET: Rusbehandling er mer enn medisiner, påpeker Katrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen. Bildet viser Brugerforeningen i Københavns utstilling over lovlige og illegale opiater.

Eirik Dahl Viggen

Rusbudsjettet vekker håp og økt etterspørsel: Ansatte vil ha flere mottakssentre og mer oppfølging

Rus påplusses en halv milliard. Folk i felten håper Stoltenberg-utvalget endelig får gjennomslag.
07.10.2015
12:45
08.10.2015 09:06

edv@lomedia.no

Rusfeltet i kommunene påplusses med 480 millioner kroner i 2016, som første skritt i ny opptrappingsplan.

Trondheim: – Alt som er ekstra er bra

Mona Berger

Mona Berger

Eirik Dahl Viggen

Mona Berger, hovedtillitsvalgt for FO i Trondheim, fagleder for rus og psykiatri ved Helse og velferdskontoret på Lerkendal. Hun stilte for SV i lokalvalget.

– Det mest spennende er om de følger opp dette med mottaks- og oppfølgingssentre, sier Berger.

MO-sentrene er lavterskeltilbud hvor rusavhengige kan komme inn fra gata og får seg en dusj og snakke med folk fra Nav og andre tjenester. Stoltenbergutvalget anbefalte slike sentre, men det er fulgt opp i varierende grad ute i kommunene.

Les mer: Stoltenbergutvalgets 22 anbefalinger for rusfeltet, 16.6.2010 (pdf)

– Vi prøvde i Trondheim, men det var ikke sentrumsnært nok og kom litt på siden av det eksisterende tilbudet, sier Mona Berger. Nå skal vi slå sammen fire bydeler til to, da vil vi gjerne få til å bygge opp MO-sentre i Trondheim sentrum, det hadde vært utrolig spennende. Stoltenberg-rapporten var et stort arbeid, men den ble bare liggende. Om de nå putter penger på dette, er det muligheter for stor forbedring for de tyngste gruppene.

480 millioner til kommunalt rusarbeid

Helseforetakene har medisinering og behandling, mens det er Nav og kommunene som har alt ansvaret for bolig, mottakssentre, dagtilbud, miljøterapeutisk oppfølging. Regjeringen vil fordele pengene til kommunalt rusarbeid slik:

• 400 millioner kroner i veksten i de frie inntektene til kommunene

• 30 millioner kroner til utvikling av forpliktende samarbeidsmodeller, herunder utvikling av mottaks- og oppfølgingssentre

• 30 millioner kroner til permanent etablering og utvidelse av Narkotikaprogram med domstolskontroll

• 20 millioner kroner til styrking av tilskudd til arbeidstrening og aktivisering i regi av frivillige organisasjoner og sosialt entreprenørskap

I tillegg kommer 185 millioner kroner til helseforetakene myntet på å bygge ut tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette skal prioriteres høyere enn veksten i somatisk sykehusbehandling, lover regjeringen. Pengene brukes blant annet til å innføre fritt behandlingsvalg for ruspasienter.

Pengene er ment som første del av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, som kommer senere på høsten. Her har regjeringen tenkt å bruke 2,4 milliarder kroner fram til 2020 på å bygge opp rusfeltet.

Her er flere reaksjoner på ruspakken:

RIO: – Moderat fornøyd

Kenneth Arctander

Kenneth Arctander

Eirik Dahl Viggen

Kenneth Arctander, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

– 480 millioner til kommunene er jeg moderat fornøyd med. Det hadde vært fint med litt med nå i starten om de skal bruke 2,4 milliarder. Men dette handler om mer enn kroner, innholdet og organiseringen er vel så viktig.

Arctander etterlyser øremerking.

– Veldig mange av oss som arbeider i rustjenesten vet at når tilskudd gis som frie midler blir pengene brukt til noe helt annet, særlig i kommuner som skal spare. Dem er det mange av. Dessverre prioriterer kommunene sjelden denne svake gruppa brukere, det synes jeg er veldig trasig.

Åtte av ti rusmisbrukere er ikke fornøyd med ettervernet, påpeker Arctander. Dødeligheten er 16 ganger så stor etter fengsel etter behandling. Det skyldes svak oppfølging, mener RIO, som ber de regionale helseforetakene ta mer ansvar for ettervernet.

– Helseforetakene bør bygge ut egne ettervern som integreres ut i kommunene, istedenfor som i dag hvor mange har det fint i institusjon, for så å stå på bar bakke når de skal hjem til kommunen.

FO: – Må ha bedre sammenheng mellom behandling og ettervern

Katrine Haugland Martinsen

Katrine Haugland Martinsen

Ylva Seiff Berge

Kathrine Haugland Martinsen, medlem av FOs arbeidsutvalg og leder for profesjonsrådet for sosionomer, bakgrunn fra sosialtjeneste og barnevern.

– Vi er veldig glad for at det nå kommer en opptrappingsplan for kommunenes arbeid på rusfeltet. Det har vi, kommunene og brukerorganisasjonene etterspurt. Vi trenger å få på plass en mer helhetlig politikk på feltet, hvor det sosialfaglige og helhetlige perspektivet må inn. Jeg skjønner at RIO er utålmodig. Jeg støtter fullt ut deres synspunkt om bedre sammenheng mellom behandling og ettervern, sier Martinsen.

– Jeg er bekymra for om satsningen på spesialisthelsetjenesten går til å styrke tilbudet eller til administrasjon av fritt behandlingsvalg og fristbrudd. Det ser bra ut, men jeg vil avvente litt før jeg tolker det som en seier.

Nøtterøy: – Det høres mye ut, men når vi fordeler det, blir det puslete

Anne Hamrell

Anne Hamrell

privat

Anne Hamrell, delvis pensjonert vernepleier i rus og psykiatritjenesten i Nøtterøy, yrkesfaglig ansvarlig og styremedlem i FO Vestfold. Sto på lista for Felleslista (SV/Rødt/Uavhengige) i lokalvalget.

– Vi har over 400 kommuner, så det blir litt over en million per kommune. Vi får kanskje en psykolog og en miljøarbeider for de pengene. Potten høres mye ut, men når vi fordeler det, blir det puslete.

Bare det å opprette noe i dag koster mange penger, påpeker Hamrell.

– Mye ressurser brukes på papirarbeid og dokumentasjon, politikerne må snakke med fagfolkene for å vri ressursene over til pasientarbeid. Men det er veldig positivt at de nå snakker mye om rusfeltet.

Bergen: – Vi har to mottakssentre og et Straks-hus, vi trenger flere

Eva aarskog

Eva aarskog

privat

Eva Aarskog, Barnevernspedagog, ruskonsulent Nav Fyllingsdalen, leder for kvinnepolitisk utvalg i FO Hordaland. Sto på lista for Fjell SV i lokalvalget.

– Det er bra om vi får økt arbeidstrening på lavterskel. Vi ser LAR-brukere (rusavhengige i opioidbehandling) og andre som kommer ut fra rusinstitusjon trenger et mer differensiert dagtilbud.

Bergen har to mottakssentre og et Straks-hus, og Aarskog ser gjerne at det kommer flere.

– Også narkotikadomstol er av stor nytte for folk. Dette er veldig bra at det satses på. Vi kan bare håpe at fagfolkene tas med på råd når de kommunale tiltakene nå bygges ut igjen.

Som leder for kvinnepolitisk utvalg i FO Hordaland slår Aarskog et slag for at penger settes av til å ivareta kvinnene, som er de mest sårbare i rusmiljøene.

07.10.2015
12:45
08.10.2015 09:06