JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Regnestykket til regjeringen om psykisk helse og rus går ikke opp, mener Tove Gundersen , generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Regnestykket til regjeringen om psykisk helse og rus går ikke opp, mener Tove Gundersen , generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Pressefoto: Thomas Bjørnflaten

Rus og psykisk helse: Tommel ned fra brukerorganisasjoner

Regjeringen mener de styrker psykisk helse- og rusfeltet. Regnestykket går ikke opp, mener Rådet for psykisk helse.
06.10.2023
12:57
06.10.2023 12:57

oystein.helmikstol@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

Regjeringen mener de «styrker psykisk helse- og rusfeltet» med 360 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.

150 millioner kroner skal gå direkte til kommunene gjennom en økning i kommuneramma

Aktuelt: FO etterlyser krisepakke mot fattigdom

Satsing?

Men er dette egentlig en satsing, slik regjeringen hevder at det er?

– Alt er relativt, svarer Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Det er en frittstående paraplyorganisasjon med 32 medlemsorganisasjoner som er opptatt av psykisk helse fra ulike perspektiver. 13 bruker- og pårørendeorganisasjoner er medlemmer. Fellesorganisasjonen er blant syv profesjonsorganisasjoner og fagforbund som er med.

360 millioner er ikke en satsing som monner, mener Rådet for psykisk helse.

– Hvis du deler beløpet opp på antall kommuner og antall innbyggere, så er dette altfor lite, sier generalsekretær Gundersen til Fontene.

Vil ha 90 milliarder

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener regjeringen med statsbudsjettet nå følger opp opptrappingsplanen for psykisk helse som de la fram før sommeren. De som har psykiske plager og lidelser eller rusmiddelproblemer skal få god og lett tilgjengelig hjelp, framhever helse- og omsorgsministeren i en pressemelding.

Opptrappingsplanen har tre innsatsområder:

• Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid

• Gode tjenester der folk bor

• Tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

Så hvor mye penger mener Rådet for psykisk helse at regjeringen burde satt av til psykisk helse- og rusfeltet?

– Det vil jeg svare på ut fra opptrappingsplanens tre satsingsområder. Helseministeren har sagt at de skal bruke til sammen 3 milliarder på alle tre områdene de neste ti årene, sier Gundersen.

Regnestykket går ikke opp, mener hun.

– Det burde vært 3 milliarder på hvert av de tre områdene i opptrappingsplanen hvert år. Altså 9 milliarder i året. Det blir 90 milliarder de neste ti årene.

Det samsvarer bare med ett års kostnader for de utgiftene samfunnet har for psykisk helse og rus, ifølge generalsekretærens regnestykke.

LES OGSÅ: Jubler for mer penger til det statlige barnevernet

Savner undervisningsopplegg

Når et av regjeringens hovedmål er god helse og mestring i befolkningen, uavhengig av sosial bakgrunn, påpeker Rådet for psykisk helse at de savner støtte til opplæringsprogrammet Youth Aware of Mental Health (YAM).

YAM er et undervisningsprogram som skal gi alle skoleelever i alderen 13 til 17 år bedre kunnskap om psykisk helse.

– Det bør rulles ut på alle skoler i Norge, sier Gundersen.

Det fem timer lange undervisningsopplegget reduserer ifølge generalsekretæren frekvensen av selvmordstanker og selvmordshandlinger med 50 prosent etter 12 måneder og frekvensen av depressive tilstander og tanker med 30 prosent sammenliknet med kontrollgruppen.

– Regjeringens manglende satsing på YAM er et uttrykk for at man ikke vil satse der det er størst effekt. Det er synd.

110 mill. til døgnbehandling

110 av de 360 millionene til psykisk helse og rus er økte midler til sykehusene. De skal gå til å styrke døgnbehandlingen innen psykisk helsevern, med særlig vekt på barn og unge og de med alvorlige lidelser, foreslår regjeringen.

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse kommenterer dette slik:

– Alle ekstra tilskudd og all ekstra innsats er positiv. Men det er jo ikke nok. Det har vært en underdimensjonering knyttet opp mot behov, over flere år.

RIO: – Ingen styrking av rusfeltet

Kenneth Johansen, leder i Rio - En Landsdekkende Brukerorganisasjon på Rusfeltet, er kritisk til at regjeringen snakker om en styrking av psykisk helse- og rusfeltet.

– De snakker som om dette er ett felt, men det er det ikke. Våre medlemmer får ofte avslag på psykisk helsehjelp fordi de har et rusproblem. De faller mellom alle stoler. Jeg ser ingen styrking av rusfeltet i dette budsjettet, sier Johansen.

Han mener også at regjeringen legger til grunn en for lav prisvekst, og at en eventuell satsing dermed blir spist opp.

– Hva hadde du håpet på i neste års budsjett?

– Jeg har ikke så høye forventninger til denne regjeringen når det gjelder ruspolitikk. Men jeg hadde håpet at det skulle komme mer penger, særlig til spesialisthelsetjenesten. Kapasiteten er redusert etter at ordningen med fritt behandlingsvalg ble fjernet. Nå står vi foran stor anbudsrunder, og jeg er redd for ytterligere kutt.

Kenneth Johansen er leder i Rio - En Landsdekkende Brukerorganisasjon på Rusfeltet.

Kenneth Johansen er leder i Rio - En Landsdekkende Brukerorganisasjon på Rusfeltet.

Hanna Skotheim

06.10.2023
12:57
06.10.2023 12:57