JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO etterlyser krisepakke mot fattigdom

– Når vi vet at folk dropper måltider, må det mer til enn dette, sier FO-leder Mimmi Kvisvik om statsbudsjettet.
Mimmi Kvisvik savner en krisepakke mot fattigdom. Bildet er fra et besøk på Nav Sagene tidligere i år.

Mimmi Kvisvik savner en krisepakke mot fattigdom. Bildet er fra et besøk på Nav Sagene tidligere i år.

Hanna Skotheim

solfrid.rod@lomedia.no

– Vi har først og fremst vært opptatt av å leite etter én ting: Hvordan vil statsbudsjettet hjelpe de som har aller minst? Så langt er svaret at den sosiale profilen ikke er som den burde være, sier FO-leder Mimmi Kvisvik etter en første kikk på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

– Ikke nok

Satsene for økonomisk sosialhjelp ble oppjustert fra 1. juli 2023. Denne ekstraordinære prisjusteringen beholdes, men det er ikke nok, mener Kvisvik.

– Når vi vet at folk dropper måltider og sitter og fryser, må det mer til enn dette. Her har vi forventninger til budsjettforhandlingene med SV, sier hun.

I løpet av 2022 mottok i alt 131.100 personer økonomisk sosialhjelp. Dette var 11.000 flere enn i 2021, en økning på nesten ti prosent, ifølge regjeringen.

Savner forebygging

FO er svært godt fornøyd med regjeringens satsing på det statlige barnevernet. Les mer om det her.

Derimot er Kvisvik mer bekymret for det forebyggende arbeidet blant barn og unge.

– Ungdomskriminalitet svares opp med mer politi. Det er vel og bra med forebyggende politi, men vi savner en tydeligere satsing på tverrfaglig innsats. Vi finner for eksempel ingen løfter om flere miljøterapeuter i skolen, sier Kvisvik.

Hun minner om at barnevernsreformen forutsetter langt større forebyggende innsats enn i dag.

Glad for nye VTA-plasser

Regjeringen foreslår å bruke 82,4 millioner kroner til 500 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) neste år. Disse plassene er en del av regjeringens fireårige opptrappingsplan, som skal gi 2.000 nye plasser fram mot 2027.

– Det er utrolig viktig at det opprettes nye VTA-plasser. Disse var i utgangspunktet ment for mennesker med utviklingshemming, men har over tid fått en bredere målgruppe, slik at de dårligst fungerende har blitt fortrengt, sier Kvisvik.

Regjeringen foreslår:

205 millioner til ungdomsgarantien i Nav.

238 millioner til arbeidsmarknadstiltak og personellressursar i Nav.

82,5 millioner mer til forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for å få flere under 30 år i arbeid.

30 millioner mer til funksjonsassistanse i arbeidslivet.

18,7 millioner kroner til å prøve ut to modeller for samhandling mellom Nav og kommunehelsetjenesten for personer med milde til moderate psykiske helseproblemer, rusproblemer og muskel- og skjelettplager.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det

Regjeringen foreslår:

205 millioner til ungdomsgarantien i Nav.

238 millioner til arbeidsmarknadstiltak og personellressursar i Nav.

82,5 millioner mer til forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for å få flere under 30 år i arbeid.

30 millioner mer til funksjonsassistanse i arbeidslivet.

18,7 millioner kroner til å prøve ut to modeller for samhandling mellom Nav og kommunehelsetjenesten for personer med milde til moderate psykiske helseproblemer, rusproblemer og muskel- og skjelettplager.