På vegne av FO Vestfold og Telemark, Torunn Bredvei Steinsholt, fylkesleder  " />
Ragnar Sande var fylkessekretær i FO Telemark fra 1999 til 2013.

Ragnar Sande var fylkessekretær i FO Telemark fra 1999 til 2013.

Eirik Dahl Viggen

Ragnar Sande til minne

Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at vår tidligere fylkessekretær og aktive venn, Ragnar Sande, døde fredag 9. september.
15.09.2022
09:36
15.09.2022 09:42

Ragnar var utdannet vernepleier og har hatt sin arbeidsplass både i Porsgrunn kommune og ved Sykehuset Telemark, før han i 1999 ble valgt som fylkessekretær for daværende FO Telemark. Ragnar var den første i rollen som fylkessekretær i FO Telemark. Rollen som fylkessekretær måtte han på mange måter forme selv, det var ingen som hadde vært det tidligere. Ragnar var fylkessekretær fram til 2013. Hans engasjement for FO fortsatte, og Ragnar var til det siste aktiv i vår fagforening som medlem både i seniorutvalget og i internasjonalt utvalg. 

Hans engasjement for profesjonen og for sosialarbeidere ble tydelig allerede som student på 80-tallet da han engasjerte seg i Vernepleierstudentenes landsforening ved sitt studiested. Ragnar ble som uteksaminert vernepleier med i Norsk Vernepleierforbund (NVF), som i 1993 gikk inn i Fellesorganisasjonen (FO) sammen med Norsk barnevernpedagogforbund (NBF) og Norsk sosionomforbund (NOSO).

Med Ragnars bortgang har FO i Vestfold og Telemark mistet en engasjert fagforeningskamerat. Ragnar var utvilsomt en sosialarbeider. Han var engasjert i folk rundt seg, både de nære og de som var utenfor landets grenser. I FO-sammenheng er det særlig hans engasjement for barna ved Ghirass barnekultursenter i Betlehem som kommer opp når man tenker på Ragnar. Han var med i internasjonalt utvalg, FO-gruppa, som sørget for at barn fra Ghirass jevnlig fikk anledning til å komme til Norge og til Porsgrunn for å ha danseoppvisning i gatene og delta i Porsgrunns internasjonale teaterfestival (PIT). Ragnars hjertevarme og innsats for de unge palestinerne utgjorde en stor forskjell for dem. Ragnar var også en pådriver i innsamling av penger og utstyr til barnekultursenteret. Han var ved flere anledninger på besøk ved barnekultursenteret i Palestina og vi vet at sorgen nå er stor blant hans palestinske venner.

Som fagforeningsmann likte Ragnar gode diskusjoner, og han pratet direkte og tydelig i de fora han var til stede i. Praten og diskusjonene kunne også fortsette etter at møtene var slutt, men Ragnar var raus med de som hadde andre meninger og respekterte at man kunne ha ulikt syn. Vår fylkesavdeling har i Ragnar mistet en mann som delte sin kunnskap og bidro med råd og hjelp helt til det siste.

Det er utvilsomt at Ragnar har gjort et dypt inntrykk på mange, noe vi også ser av omfanget av kondolanser på sosiale medier etter at dødsfallet ble kjent. Våre tanker går til hans familie, venner og alle som har hatt glede av Ragnars engasjement. FO Vestfold og Telemark hedrer hans minne med takknemlighet.

15.09.2022
09:36
15.09.2022 09:42