Profesjonsrådene mister makta

FOs vedtekter er endret. Kongressvalgte seksjonsråd erstattes med profesjonsråd underlagt landsstyret.
21.03.2015
20:49
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

edv@lomedia.no

Etter 10 timers organisasjonsdebatt lørdag og en del forvirring rundt stemmerekkefølgen, endte saken med 149 stemmer for og 48 stemmer mot endringen. Altså mer enn to tredjedels flertall slik vedtektene krever.

Rådgivende for landsstyret

Endringen betyr at de hittil kongressvalgte seksjonsrådene blir profesjonsråd underlagt landsstyret, med samme status som landsstyrets øvrige rådgivende utvalg. De blir med det mindre selvstendige, De såkalte konfliktparagrafene, som tidligere har gjort det mulig for en profesjon å stoppe saker dersom den føler seg overkjørt av de andre, er nå borte.

– Kjempeflott, nå får vi endelig ryddet i organisasjonen, fastslår Heidi Klokkervold fra FO Sør-Trøndelag.

Hun er overbevist om at landsstyret vil ivareta det profesjonsfaglige på en god måte Klokkervold har kjempet for vedtektsendring på kongressen med et enstemmig representantskap i ryggen.

– Håper vi kan gå videre sammen

– Du er ikke bekymret for at vedtaket vil føre til splittelse og avskalling, slik det har vært varslet?

– Jeg håper at vi alle kan gå sammen videre med fokus på profesjon, tariff- og kvinnepolitikk. Jeg håper ikke det fører til utmeldinger. Jeg håper i hvert fall at de venter en stund og gir landsstyret en sjanse, sier Klokkervold.

Hun mener utfordringen nå blir å sette sammen profesjonsrådene med personer som har sin hverdag i FOs fagfelt.

– Det er så mange dyktige folk i FO, og jeg er helt sikker på at profesjonsrådene kommer til å fortsette sitt gode arbeid selv om de nå får en ny organisatorisk plassering og status.

– Organisatorisk senking

Oddvar Gran, delegat fra Telemark, avfinner seg med kongressens vedtak.

– Jeg mener fortsatt profesjonsrådene burde vært valgt av kongressen. Men nå forholder jeg meg til kongressens vedtak, sier Gran.

– Påvirker dette FO som profesjonsforbund?

– Det hadde vært et klarere mandat til profesjonsrådene eller seksjonsrådene hvis de var valgt av kongressen. Dette er en organisatorisk senking av profesjonene i FO. Vi skal følge nøye med på AU og landsstyret nå. Landsstyret skal få lov til å bevise at de er tilliten verdig. Det må de vise i praksis.

Gran påpeker at det er mange dyktige folk i landsstyret.

– Men landsstyret skal få mye å gjøre nå som de skal overta en del av det arbeidet som seksjonsrådene har gjort, slik jeg forstår vedtaket. Det blir spennende å se hva slags oppgavefordeling og mandat landsstyret vil gi profesjonene.

Dette er en organisatorisk senking av profejonene i FO.

Oddvar Gran, FO Telemark

Kjempeflott, nå får vi endelig ryddet i organisasjonen.

Heidi Klokkervold, FO Sør-Trøndelag

21.03.2015
20:49
27.08.2015 20:01