Privatiserer for 440 mill.

Sykehuset Innlandet betaler 440 millioner kroner for privat psykiatri. Det skal dekke egne nedleggelser.
23.06.2014
16:16
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Sykehuset innlandet la ned den allmenpsykiatriske sengeposten ved Reinsvoll Sykehus i fjor. Avdelingen, med navn 1B, hadde spesialkompetanse på bipolare lidelser og tok imot noen av de tyngste tilfellene.

Sykehuset skal isteden kjøpe inn behandling for denne pasientgruppen fra private selskaper. Kontraktene har ifølge Oppland Arbeiderblad en samlet verdi på 440 millioner kroner.

Les også: Ni fagforeninger slår alarm

– Stort sett dårligere

– De legger ned tilbud, flytter dem, eller omstiller, som det heter. Man ødelegger fagmiljøer som har fått utvikle seg innen spesialiserte fagmiljøer, sier Andreas Feiring, vara foretakstillitsvalgt for FO i Sykehuset Innlandet og divisjonstillitsvalgt for divisjon psykisk helsevern.

Han frykter et dårligere tilbud for brukerne.

Avdeling 1B behandlet cirka ti prosent av pasientene med affektive lidelser og alvorlige depresjoner i Hedmark og Oppland, kom det fram under styremøtet i Sykehuset Innlandet i mars 2013. De mest kompliserte tilfellene kom hit for å få døgnbehandling.

– Økonomistyrt

Innkjøpene til 440 millioner kroner skal dekke utfyllende tjenester innen sårbare områder, uttaler fagdirektør i Helse Sør-Øst, Alice Beathe Andersgaard, til Oppland Arbeiderblad.

– At de bruker så mye penger på private, viser at det er behov for disse tjenestene. Vi skulle gjerne gjort det ved sykehuset. Isteden må vi redusere driften. Nedtakene er økonomisk betinget. Men ledelsen vil kunne si at det er faglig begrunnet ut fra de pengene man har, sier Andreas Feiring.

2015: Kutter 50 millioner

Divisjon psykisk helse har vært under sparekniven siden Stortingets opptrappingsplan for psykisk helse ble avsluttet i 2008. Nylig fikk de beskjed om å spare ytterligere 50 millioner kroner neste år. Det må de for at driften skal få plass i budsjettramma gitt av Stortinget via Helse Sør-Øst.

– Den nye regjeringen har klargjort overgangen til privat drift ytterligere, sier Feiring.

– Men denne prosessen går langt tilbake i foregående regjeringer helt til da helseforetakene ble opprettet. Man skal drifte offentlige sykehus med så lite midler at man åpner for private.

23.06.2014
16:16
27.08.2015 20:01

Mest lest