Oljekrisen stopper skilsmissene

Skilsmissene blir færre i Stavanger. Folk har ikke lenger råd.
27.05.2016
13:27
07.06.2016 10:26

edv@lomedia.no

Familievernet i Stavanger har aldri hatt så mange par på dørene. Likevel var de involvert i 10 prosent færre skilsmisser i 2015 sammenliknet med året før.

– Folk sliter i forholdet, men har ikke råd til å gå fra hverandre, sier leder Jon Aarsland til fontene.no.

– Den økonomiske usikkerheten gjør at folk venter lenger.

Den tidligere presten tror det kan komme noe godt ut av ventingen. Kanskje folk tar de ekstra rundene med parterapi som gjør at samlivet kommer på stell igjen, eller de klarer å planlegge bruddet bedre, få til et godt samarbeid om barna. Det er det viktigste.

– Familieterapi er bra for sikkerheten også. Tenk å sitte i en heisekran i Nordsjøen i to uker mens du er i konflikt med kona der hjemme. Da er ikke hodet på rett plass.

STILLE DRAMA: – Tenk å sitte i en heisekran i Nordsjøen i to uker mens du er i konflikt med kona der hjemme. Da er ikke hodet på rett plass, sier 
Jon Aarsland, som leder familievernet i Sør-Rogaland.

STILLE DRAMA: – Tenk å sitte i en heisekran i Nordsjøen i to uker mens du er i konflikt med kona der hjemme. Da er ikke hodet på rett plass, sier Jon Aarsland, som leder familievernet i Sør-Rogaland.

Sissel M. Rasmussen

Familievernet har fått noe de offisielt ikke skal ha: Kø

I flere tiår ga oljen sør- og vestlendingene en trygg framtid. Sånn er det ikke lenger. 36 000 oljejobber er varslet kuttet, ifølge den oppdaterte beregningen på aftenbladet.no. Permitteringene rammer hardest i Rogaland, hvor krisen slår inn i familielivet.

Unge mødre triller vogna inn på Arkaden kjøpesenter midt i Stavanger sentrum, passerer Bik Bok og finner den godt skjulte heisen opp til Helsestasjon, Kristelig Folkeparti og Familievernet. Tirsdag ettermiddag har familievernet langåpent til klokka 17.30. Pågangen er størst da, siden folk ikke tør å komme i arbeidstiden.

– De tar ikke sjansen på å være borte fra jobb og gjøre dårlig inntrykk på sjefen, forteller familieterapeut Preben Wolf.

OPPTINING: Terapeutene Line Madsen og Preben Wolf hjelper par ut av den kalde krigen.

OPPTINING: Terapeutene Line Madsen og Preben Wolf hjelper par ut av den kalde krigen.

Eirik Dahl Viggen

KNUTEPUNKT: Familievernet holder til i kjøpesenteret Arkaden.

KNUTEPUNKT: Familievernet holder til i kjøpesenteret Arkaden.

Eirik Dahl Viggen

Wolf og kollegene hans merket oljekrisen våren 2015, og enda mer utover høsten. Yrkesgruppene som ryker først er fagarbeidere og de med kort ansiennitet. Det vil si unge i etableringsfasen, gjerne med små barn. Dernest utenlandske arbeidere, fra land som Polen eller Litauen, som må flytte hjem. Flere og flere ingeniører oppsøker også familieterapi.

Ofte er det slik at den forelderen vil flytte etter tryggere jobb, den andre ikke. Det er ikke lenger slik at far bare sklir vekk fra barnets liv etter et samlivsbrudd, forteller Jon Aarsland. De krever innflytelse og er til stede. Det krever samarbeid.

Bobla sprakk

Stavanger er kjent for sin lokale boligboble, hvor oljen har pumpet opp prisene til hovedstadsnivå.

– Da oljen gikk for 180 dollar fatet, gikk det så det suste. Porsche åpnet egen butikk her, den eneste i landet, sier Preben Wolf.

Men nå er Stavanger den eneste storbyen hvor boligprisene har sunket det siste året. Prisraset er på hele 7,4 prosent. Mange sliter med gjeld. De som pleide å være ute i sjøen to uker av gangen, blir gående hjemme uten noe å gjøre. Det er en oppskrift på frustrerte ektemenn.

– For mange er det tungt å høre når kona sier det er leit å ha dem hjemme, at de skulle ønske han var ute på sjøen, sier familieterapeut Line Madsen.

Folk som i et vanlig år ville flyttet fra hverandre, lar være. De får ikke solgt huset, og uten jobb og kredittverdighet klarer de ikke å kjøpe ut partneren.

LIVSRYTME: – For mange er det tungt å høre når kona sier det er leit å ha dem hjemme, at de skulle ønske han var ute på sjøen, sier familieterapeut Line Madsen.

LIVSRYTME: – For mange er det tungt å høre når kona sier det er leit å ha dem hjemme, at de skulle ønske han var ute på sjøen, sier familieterapeut Line Madsen.

Sissel M. Rasmussen

– Det vi ofte ser, er at mannen har hatt lønn på rundt en million i oljesektoren mens kona jobber i offentlig sektor, kanskje på deltid. Så faller millionlønna bort, forteller Wolf.

Stavangers mange oljegründere dukker oftere opp hos familievernet, særlig de som startet business to år før krisen. Nå kan de sitte med 20 millioner i gjeld. De jobber døgnet rundt for å redde skinnet, men det tærer på familien, forteller Wolf.

– Én jobbet fra 08.00 til 18.00. Spiste så middag og la barna. Jobbet så fra 20.00 til 04.00. Det jeg kan gjøre da, er å lytte og støtte. Ikke gi masse råd, ikke pålegge dem å jobbe med parforholdet. Den eneste utveien de har er å prøve å avvikle selskapet, og så jobbe med parforholdet. Til det trengs overskudd.

SMAL FEILMARGIN: Det er lite rom for distraherende tanker på jobb i Nordsjøen.

SMAL FEILMARGIN: Det er lite rom for distraherende tanker på jobb i Nordsjøen.

Sissel M. Rasmussen

Kald krig er ikke veien

Den danske gestalt- og familieterapeuten kom til Norge sammen med sin norske kone for ti år siden. Fire år etter var de skilt, med to felles barn. Han ble gift på nytt, fikk et barn til. Målet med familieterapi er ikke å forhindre skilsmisse, men å sette foreldre i stand til å ivareta relasjonen seg imellom, enten de er gift eller skilt, for å unngå den fastlåste konflikten som ellers kan prege barnas utvikling negativt. Terapeutene arbeider med det de kaller anerkjennende nærvær eller mentalisering. Her skal man både lytte og sette seg inn i den andres perspektiv samtidig som man blir møtt og forstått av de andre i familien. Det er verdifullt uansett om samlivet overlever eller ikke. Begrepene brukes like mye om samværet med barna som med (eks)partneren.

ISOLERT: Tankene om dem der hjemme får god tid til å surre inne i boligmodulen på Ekofisk.

ISOLERT: Tankene om dem der hjemme får god tid til å surre inne i boligmodulen på Ekofisk.

Sissel M. Rasmussen

En motsats til anerkjennende nærvær er «den stille skilsmissen»: Paret fortsetter å bo sammen selv om kjærlighetsforholdet er dødt. Det oppstår to parallelle, atskilte liv. Mange søker seg overdrevent inn mot barna, vekk fra samboer eller ektefelle. Når oljekrisen gjør åpen skilsmisse vanskelig, kan det drive flere inn i en slik tilværelse.

Farlig instinkt

Den som har mistet jobben og blir gående hjemme, kan over tid skli ut av sitt vanlige stemningsleie og toleransenivå.

– Når konflikten oppstår, er hjernen opptatt av egen overlevelse. Ikke av parforholdet, sier Wolf.

Konflikt aktiverer gamle instinkter. Noen blir sinte og oppfarende. Noen flykter inn i sine egne ting – en hobby, nettsurfing, tv, telefonprat med venninnene. Andre blir apatiske og fjerne. Wolf og kollegene hans prøver å motvirke at hjernens forsvarsstrategier – angrep, flukt, tilfrysing – får styre familielivet.

VEKSTNÆRING: Familievernet i Stavenger har nok å gjøre, med 10 000 konsultasjoner i 2015. Antall klienter øker.

VEKSTNÆRING: Familievernet i Stavenger har nok å gjøre, med 10 000 konsultasjoner i 2015. Antall klienter øker.

Eirik Dahl Viggen

Par kan få veiledning i å se hverandre og snakke med hverandre, for å gjenskape trygghet og forstå hva som skjer på undersiden av krangelen, nede i emosjonene. Uansett om det betyr slutten på eller forlengelsen av et forhold.

– Det er viktig å bevare en positiv grunntone i forholdet. Hvis du har minus på kontoen, blir små ting store, sier Wolf.

Han snakker av erfaring. I fjor hadde han 500 timer med konsultasjon.

Hornes spesialenhet

Familievernet er en liten øy i velferdsstaten, mener Wolf. De har en beskjeden budsjettpost. Ansvaret er delt mellom Bufetat og Den norske kirke. Det er få som egentlig vet hva familievernet er. Mekling og barnefordeling ved brudd er det mange tenker på, siden akkurat det er obligatorisk. Men det utgjør bare 25 prosent av terapeutenes arbeidstid.

Wolf har hjertet i fagbevegelsen og venstresiden, men han gir Høyre/FrP-regjeringen et stort pluss i boka.

– Det er først nå at familievernet har fått oppmerksomhet.

Leder Jan Aarsland inviterte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne på besøk rett etter Stortingsvalget. Hun utpekte dem som nasjonalt kompetansemiljø for foreldre som mister omsorgsretten for barna sine. Til nå har ikke disse foreldrene hatt noe slikt formalisert hjelpetilbud.

I Stavanger går folk og venter på Sverdrup-feltet, forteller Wolf. Boringen startet 1. mars på det største oljefeltet som er funnet på norsk sokkel siden midt på 1980-tallet. Så får vi se om de opptil 2,9 milliarder fatene kan fyre opp rogalendingenes samliv. Eller skilsmissestatistikken.

27.05.2016
13:27
07.06.2016 10:26