KREVER PROFITTGRENSE: – De borgerlige partiene og Sverigedemokratene må si hvorfor de sier nei til å løse et alvorlig samfunnsproblem. Nå vet vi hvordan det kan gjøres – det står i utredningen, sier Ali Esbati, medlem i Riksdagen for Vänstern.

KREVER PROFITTGRENSE: – De borgerlige partiene og Sverigedemokratene må si hvorfor de sier nei til å løse et alvorlig samfunnsproblem. Nå vet vi hvordan det kan gjøres – det står i utredningen, sier Ali Esbati, medlem i Riksdagen for Vänstern.

Jan-Erik Østlie

Nytt forslag skal stoppe skyhøy profitt på skoler og omsorg

Kommersielle selskaper tar ut rundt 6 milliarder kroner årlig i overskudd på skattefinansiert velferd, avdekker en ny svensk utredning.
17.11.2016
10:20
17.11.2016 10:23

yngvil@lomedia.no

Svenske private konserner innen skole og omsorg tjener i dag store summer på virksomheten. Forrige uke kom en ny utredning som avdekker den skyhøye profitten i sektoren. Samtidig kommer det forslag om en mer «normal» profitt på skattefinansiert velferd.

Utredningen kom på initiativ fra det svenske Vänsterpartiet, Sveriges svar på SV.

Partiet vil ha slutt på de svimlende overskuddene fra den skattefinansierte velferden, og krevde en utredning av hva som skal til for å begrense profitten på den kommersielle velferden innen helse, førskole, skole, hjemmetjenester, barnevern, sykehjem, og institusjoner for funksjonshemmede.

Så viktig er saken for Vänstern at utredningen var partiets betingelse for i det hele tatt å begynne budsjettforhandlinger med den rødgrønne regjeringen for to år siden.

Forrige tirsdag kom endelig den nesten 900 sider lange offentlige rapporten om velferdsprofitørene i Sverige. Utredningens formål er å sikre at offentlige midler brukes til akkurat den virksomheten de er satt av til, og at eventuelle overskudd som hovedregel skal tilbakeføres til den virksomhet de oppsto i.

Utredningen avdekket at:

• De kommersielle velferdsselskapene tar ut 6 milliarder kroner i årlig overskudd (2014).

• Avkastningen på pengene som går til å drive kommersielt innen helse i dag er på 51 prosent, og 34 prosent innen skole.

• Det er mer enn dobbelt så stor avkastning som i tjenestesektoren som helhet.

• Selskapene får pengene til å drive skoler, barnehager og sykehus fra det offentlige på forskudd og investerer lite penger selv.

Profitten skal maks være 8-10 prosent

– Eierne skal få en rimelig erstatning for de pengene som de selv investerer i virksomheten, skriver Ilmar Reepalu, som har ledet utredningen, i en kronikk i Svenska Dagbladet.

Aktørenes overskudd skal begrenses til 8-10 prosent, og da bare av de pengene som eierne selv har investert i drift av virksomheten, foreslår utredningen. Det er i tråd med EU-lov, ifølge utredningen.

– Det sikrer at det meste av skattepengene blir i virksomhetene og kommer barn, elever, pasienter og andre brukere til gode, skriver Reepalu i kronikken.

I dag: Profitt på over 50 prosent på helsetjenester

I dag er avkastningen på pengene som går til å drive kommersielt innen helse på hele 51 prosent, og 34 prosent innen skole.

Hvis utredningens forslag om en profittgrense på 8-10 prosent blir til lov, kan over 4 milliarder kroner hvert eneste år gå til sitt faktiske formål: Velferd for folk flest.

Hvis ikke, vil disse milliardene fortsette å havne der de havner i dag: I eiernes lommer på ymse vis.

• Det private sykehjemmet kutter lønna med 50.000 kroner

• Hjelpepleiere taper hundretusener i pensjon

Lang vei til lov

Utredningen skal nå ut på høring, og den vanlige høringsfristen er tre måneder. Deretter vil regjeringen legge fram et lovforslag neste år, opplyser Ali Esbati som er medlem i Riksdagen for Vänsterpartiet og siviløkonom.

– Vårt budsjettsamarbeid med den sittende regjeringen bygger på dette, understreker Esbati som deltok på Velferdskonferansen i Oslo denne uka.

– Vi vet nå at de borgerlige partiene har sagt nei, og Sverigedemokratene har etter å ha blitt kurtisert av arbeidsgiverorganisasjonen Svenskt Näringsliv sagt at de ikke vil støtte profittbegrensinger i det hele tatt, forteller han.

– Det ser ikke lyst ut akkurat nå, men lovforslaget er heller ikke lagt fram ennå, sier Ali Esbati.

Kursen på aksjer i velferdskonsern synker

Mye tyder på at utredningen har allerede har fått konsekvenser for velferdsprofitørene – og det allerede før den ble offentliggjort.

Aksjer i eldreomsorg og sykehus har vært en lønnsom affære lenge, men så snudde det. Det skjedde i slutten av august i år da det ble lekket at regjeringen ville innføre profittgrense, melder SVT.

For eksempel har kursen på aksjer i skolekonsernet Academedia gått ned med 20 prosent. Omsorgskonsernet Attendos aksjekurs har sunket med 17 prosent, melder SVT. Attendos verdi er i dag 2,3 milliarder kroner lavere enn før regjeringens profittgrense ble kjent.

Attendo sier de ikke vil spekulere i børsens bevegelser.

– Men selvfølgelig er det alltid en politisk risiko i vår virksomhet. Den risikoen har vært der lenge, sier Attendos kommunikasjonsdirektør, Andreas Koch, till SVT.

Les også: • Slik er eldreomsorgen i Stockholm

Dette er saken

• Forrige uke kom den 900 sider lange offentlige utredningen om velferdsprofitørene i Sverige.

• Den foreslår å lovfeste en maksgrense for profitt på skattefinansierte velferdstjenester.

• Målet er å sikre at offentlige midler brukes til virksomheten de er satt av til, og at eventuelle overskudd som hovedregel skal tilbakeføres til virksomheten der de oppsto.

• Overskuddet skal begrenses til 8-10 prosent, og da bare av de pengene som eierne selv har investert i drift av virksomheten, foreslår utredningen.

• Det er i tråd med EU-lov, ifølge utredningen.

• Hvis utredningens forslag blir til lov, kan over 4 milliarder kroner hvert eneste år gå til sitt faktiske formål: Skoler, sykehjem og sykehus og andre velferdstjenester.

Kilder: Ordning och reda i välfärden, Expressen og Ali Esbati.

17.11.2016
10:20
17.11.2016 10:23

Dette er saken

• Forrige uke kom den 900 sider lange offentlige utredningen om velferdsprofitørene i Sverige.

• Den foreslår å lovfeste en maksgrense for profitt på skattefinansierte velferdstjenester.

• Målet er å sikre at offentlige midler brukes til virksomheten de er satt av til, og at eventuelle overskudd som hovedregel skal tilbakeføres til virksomheten der de oppsto.

• Overskuddet skal begrenses til 8-10 prosent, og da bare av de pengene som eierne selv har investert i drift av virksomheten, foreslår utredningen.

• Det er i tråd med EU-lov, ifølge utredningen.

• Hvis utredningens forslag blir til lov, kan over 4 milliarder kroner hvert eneste år gå til sitt faktiske formål: Skoler, sykehjem og sykehus og andre velferdstjenester.

Kilder: Ordning och reda i välfärden, Expressen og Ali Esbati.