Navs barn forlater støpeformen

Velferdsviterne ble laget for Nav. Nå går de nye veier.
16.03.2015
14:53
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

– Drømmejobben? Personalavdeling eller HR (human resources) i et stort firma, eller Fylkesmannen, drive tilsyn, svarer førsteårsstudent på arbeids- og velferdsfag, svarer Chatrin Amundsen (29).

Velferdsviterne, er det ikke sånne Nav-spesialister, nærmest støpeformet til å snurre hjulene på Navs arbeidslinje? Fontene føler seg ikke så rent lite akterutseilt her på velferdsviternes fagdag i Fredrikstad 4. mars, nærmere bestemt på Høgskolen i Østfold avdeling sosialfag, Kråkerøy. For her er både NHO Service og Adecco til stede og presenterer seg som framtidige arbeidsgivere.

Det minner nesten om slike jobbmesser som ingeniørstudiene setter i stand, hvor næringslivet rekrutterer neste generasjon lyse hoder lenge før eksamen.

Inngangsbillett

Som femårig verneombud på Rimi kan Chatrin allerede en god del om arbeidsmiljø og hva trivsel på jobb kan utrette for mennesker. Men høgskoleutdanning åpner mange nye dører. Chatrin er mor til to. Målet nå er en stabil jobb uten for mye ukurant arbeidstid og som er faglig interessant. Kompetansen de får innen arbeidsrett, coaching, HR, seniorpolitikk, omstilling, inkluderende arbeidsliv og ledelse gir et bredt utgangspunkt for jobbsøk.

Satser privat

Utdanningen i Fredrikstad kom på beina så sent som i 2011, og fikk en litt annen vri enn sine søsterutdanninger ved høgskolene i Oslo (nå nedlagt) og Agder. Mens disse var finjustert til å passe inn i den Nye arbeids- og velferdsetatens ideal om tilbakeføring til arbeidslivet, har Høgskolen i Østfold hevet blikket.

– Vi har en stor jobb nå med å profilere oss selv ut mot de store arbeidsplassene, sier Chatrin.

– Med denne utdanningen kan vi jobbe like mye i offentlig som i privat sektor.

Hun anser fellesundervisningen med sosionomstudentene som et unikt perspektiv å ta med seg inn hos en privat arbeidsgiver.

Fagdagen er både ledd i egen identitetsbygging og markedsføring, forklarer studenttillitsvalgt Line Storaker.

– Vi jobber med å få inn mest mulig bedrifter på fagdagen. Vi har jo ikke praksisperioder og får ikke kontakter til arbeidsgivere den veien.

Alternativet da er å gjøre som ingeniørstudentene, å invitere arbeidsgivere til promoteringsstunt.

Fag fag fag

Mens sosionomstudentene er ute i flere praksisrunder, må velferdsviterstudentene sitte inne og studere.

Det første kullet gikk ut fra HiØ først i fjor. De har havna på Nav og Bymisjonen – som ansatt – noen har gått inn i politikken.

– Men folk der ute vet ikke hvem vi er, sier Line Storaker.

– Vi sliter litt med det, for vi vil jo revolusjonere verden ved å inkludere folk i arbeid og hindre utstøting.

Rollebytte

Roman Chibkovski, 22 år og førsteårsstudent, har allerede bakgrunn fra Nav, på klientsiden.

– Jeg valgte studiet for å komme inn i en veldig viktig stilling for å hjelpe unge og gamle som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Jeg har vært der selv. Jeg slet med å få hjelp, og hadde lite nettverk. Det er noe jeg vil jobbe for at andre skal få. Det er gode sjanser for å få jobb i Nav, Jeg har hørt at det er en veldig bra arbeidsplass. Eventuelt i bemanningsbyrå, som Adecco, Jobzone eller Manpower.

Som en av to mannlige studenter i en klasse på totalt 35 individer, stiller han kanskje sterkere den dagen jobben skal søkes.

Det var tredjeårsstudentene som sto bak fagdagen. Foruten NHO og Adecco, kom en representant for Fredrikstad kommune for å snakke om omstillingsprosesser, FO Østfold rekrutterte medlemmer og prøvde å advare studentene mot usikre arbeidsforhold i bemanningsbyrå, sosionomer presenterte motiverende intervju i Nav, og sosialarbeidere fra Halden fengsel viste fram innfløkt tilbakeføringsarbeid med en eks-torpedo.

edv@lomedia.no

Folk der ute vet ikke hvem vi er. Vi sliter litt med det, for vi vil jo revolusjonere verden.

Line Storaker, studenttillitsvalgt FO

Velferdsvitere

skal drive integreringsarbeid av ulike grupper som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

ble først etterlyst av Bondevik-regjeringen, som en høgskoleutdanning skreddersydd for Nav.

ble første gang uteksaminert fra høgskolene i Oslo og Agder våren 2006.

kan sosialfag, arbeidslivskunnskap, juss, velferdsforvaltning, organisasjonsteori, økonomi, psykologi og sosiologi.

utgjør over 200 av FOs medlemmer.

16.03.2015
14:53
27.08.2015 20:01

Velferdsvitere

skal drive integreringsarbeid av ulike grupper som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

ble først etterlyst av Bondevik-regjeringen, som en høgskoleutdanning skreddersydd for Nav.

ble første gang uteksaminert fra høgskolene i Oslo og Agder våren 2006.

kan sosialfag, arbeidslivskunnskap, juss, velferdsforvaltning, organisasjonsteori, økonomi, psykologi og sosiologi.

utgjør over 200 av FOs medlemmer.