IKKE BEDRE LEDERE: Med karakterer vil ledere bli mer opptatt av å få en god skåre enn å ta opp det de strever med i jobben, frykter FO-leder Mimmi Kvisvik.

IKKE BEDRE LEDERE: Med karakterer vil ledere bli mer opptatt av å få en god skåre enn å ta opp det de strever med i jobben, frykter FO-leder Mimmi Kvisvik.

Ylva Seiff Berge

Nav-karakterer får stryk

Nav innfører karaktersystem for ledere. – Helt feil fokus, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Hun etterlyser faglig ledelse i Nav.
24.04.2014
09:56
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Nav er først ut i offentlig sektor med karaktersetting av ansatte, en type evaluering som stammer fra næringslivet. Det nye systemet er en del av etatens nye lederplattform. På 14 punkter skal Nav-ledere gis karakterer fra 1 til 6, der 1 er best, skriver Dagsavisen i dag.

– Umulig å tallfeste

FO-leder Mimmi Kvisvik kjente til at Nav arbeider med en ny lederplattform, men ante ingenting om karaktersystemet før hun så dagens Dagsavisen.

– Lederskap er komplisert og sammensatt, ikke minst i Nav. Jeg skjønner ikke hvordan de kan tenke at det skal stykkes opp og settes tallkarakterer, sier Kvisvik.

Les også: Karakterer på jobben.

Dekker til

Hun understreker at hun mener det er viktig at ledere i Nav skal ha systematiske medarbeidersamtaler. Her må det ikke minst være et poeng å ta opp det den enkelte leder sliter med, påpeker Kvisvik. Og fastslår at en karakterskala vil bidra til det motsatte.

– Med en gang du opererer med tall, så blir det jo et poeng å få best mulig skåre. Da er det ikke så interessant å innrømme overfor egen leder at man sliter med en del utfordringer i lederrollen.

Etterlyser faglig ledelse

I det nye systemet skal hver enkelt leder evalueres på kommunikasjon, tydelighet, samhandling, tilstedeværelse, løsningsdyktighet og så videre. Den som evalueres og dennes leder skal fylle ut samme skjema, og de to vurderingene skal danne utgangspunkt for en leder-til-leder-samtale.

– Det er flere viktige lederegenskaper her, men fokuset blir helt feil når det handler om å sette karakter, fastholder FO-lederen.

Hun mener Nav er altfor opptatt av å måle og telle, og etterlyser faglig ledelse i Nav. Det finnes Nav-kontorer i Norge helt uten sosialfaglig kompetanse i ledelsen. Det burde oppta Nav-ledelsen mer enn karakterer, mener Kvisvik.

Som du spør, får du svar

Hun er kritisk til at Nav planlegger å evaluere sine ledere uten å spørre om Navs grunnleggende formål.

– Å skape en helhetlig og god tjeneste og gode arbeidsplasser. Det er de to viktigste oppgavene for en leder i Nav. Jeg kan ikke se at det er noen spørsmål om det her, sier Kvisvik.

Ansatte utelatt

I likhet med de fagforeningslederne Dagsavisen har intervjuet er Kvisvik også kritisk til at de tillitsvalgte ikke har blitt informert om det nye karaktersystemet.

– Hovedavtalen er helt klar på at det skal skje så snart som mulig. Det har ikke skjedd her, sier Kvisvik.

– Vi oppdaget dette ved en tilfeldighet. (…) Vi har verken blitt tatt med på råd eller fått vite at det skal skje. Det liker vi svært dårlig, sier Hanne Nordhaug, leder i NTL Nav, til Dagsavisen.

Hun er bekymret for at karaktersettingen på sikt vil gjelde alle ansatte.

– Grunnlag for bedre ledelse

Organisasjonsdirektør i Nav, Inger Johanne Stokke, vil ikke svare på Dagsavisens spørsmål om hvorfor de tillitsvalgte ikke er informert.

Hun vil ikke være med på å kalle det nye systemet for karaktersetting, men bekrefter at etaten tar i bruk skalaen.

– Vi mener dette vil skape grunnlag for diskusjon om hvordan vi best kan utøve god ledelse. Håpet er å kunne inspirere til utvikling av lederskap og synliggjøre utfordringer, sier Stokke til Dagsavisen.

Hun understreker at skalaen ikke er skal ha noen sammenheng med lønn eller andre goder.

Les også: Systemer til stryk

24.04.2014
09:56
27.08.2015 20:01