Fra Manifest Årskonferanse 2015: Knut Fossestøl (Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, AFI), Hanne Nordhaug (leder, NTL NAV) og Ingrid Wergeland, (Manifest)

Fra Manifest Årskonferanse 2015: Knut Fossestøl (Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, AFI), Hanne Nordhaug (leder, NTL NAV) og Ingrid Wergeland, (Manifest)

Jan-Erik Østlie

Nav kritisert for konsulentbruk

Da byråkratiet i Nav skulle effektiviseres, skjøt konsulentbruk i været og mye gikk galt.
04.03.2015
09:49
27.08.2015 20:01

katharina@lomedia.no

– Mye kunne gått bedre dersom ressursene hadde blitt brukt bedre. Nav er en komplisert organisasjon med mye sentralisering. Vi må ha en styringsform som tenker helhet og som bygger samarbeid mellom enhetene. Der er det mye som mangler, sier Hanne Nordhaug, leder av NTL Nav på Manifest-konferansen 3. mars.

Høy konsulentbruk

Nordhaug setter et stort spørsmålstegn ved Navs høye forbruk av konsulenterer.

– Jeg er kritisk til konsulentbruken generelt. I Nav drifter og utvikler eksterne konsulenter IKT-løsningene. Det hadde vært billigere om egne ansatte gjorde det. Det er i tillegg rart å leie inn konsulenter til å lede Nav når du som leder er ansatt for å gjøre den jobben, sier Nordhaug.

Barnevernspedagog og stortingsrepresentant for SV, Kirsti Bergstø, har fartstid som ansatt i Nav. Hun støtter Nordhaug.

– Hvorfor sitter pengene løst når Nav kjøper inn konsulenter, men ikke når de ansetter folk?

Tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud, er ikke enig med Nordhaug eller Bergstø.

– Vi trenger konsulenter til å utvikle IKT-systemer. Vi kan ikke kjøpe hyllevare, sier Gudbjørgsrud som også legger til at han som tjenestedirektør ikke har behov for konsulenthjelp til å styre Nav.

Motiverte ansatte

Gudbjørgsrud innrømmer at Nav har store utfordringer, men understreker at mye går bra.

– Vi er opptatt av hva brukerne sier. Brukerne er litt mer fornøyde for hvert år. De ansatte er også motivert for den jobben de skal gjøre, sier han.

Drektøren etterspør politiske vedtak som gjør hverdagen i Nav enklere.

– Det er en sammensatt problemstilling. Nav forvalter 54 ulike statlige ytelser med kompliserte regelverk. Mange tiltak er outsourcet. Vi kjøper velferdstjenester for sju milliarder i året, og vi bruker mye ressurser på dette. Her trengs det politiske føringer som gjør dette enklere, sier Gudbjørgsrud.

Få innvandrere ut i arbeid

– Den store utfordringen i framtida er å integrere innvandrerne i arbeidsmarkedet. I dag er det 600 000 innvandrere i Norge. Om kort tid er det en million innvandrere. Dagens virkemidler for å få dem i arbeid fungerer ikke.

– Mange innvandrere mangler kvalifikasjoner som arbeidsmarkedet trenger. Flere somaliere oppfatter at møtet med Nav er nedverdigende. De ønsker langsiktige tiltak. Det har ikke Nav i dag, sier Gudbjørgsrud.

Les også: Kirsti Bergstøs ti bud for et bedre NAV i Dagbladet

Hvorfor sitter pengene løst når Nav kjøper inn konsulenter, men ikke når de ansetter folk?

Kirsti Bergstø

Manifest, senter for samfunnsanalyse (Manifest Analyse)

Venstreorientert tankesmie etablert i 2009

Nettside: manifestanalyse.no

04.03.2015
09:49
27.08.2015 20:01

Manifest, senter for samfunnsanalyse (Manifest Analyse)

Venstreorientert tankesmie etablert i 2009

Nettside: manifestanalyse.no

Mest lest