colourbox.com

Når barn voldtar barn

Voldtekt blant barn øker, ifølge Kripos. – Oppsøk fagekspertene, råder FO-tillitsvalgt hos Statens Barnehus Bergen.
18.09.2017
15:50
27.09.2017 10:55

jathushiga@lomedia.no

Rådet er myntet på fagansatte som måtte komme over saker hvor barn har voldtatt andre barn.

– Slike saker kan bli lettere å jobbe med hvis man søker veiledning blant dem som arbeider med dette jevnlig, sier Heidi Losnedal.

Hun er seniorrådgiver i Statens Barnehus Bergen. Barnehusene er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, og der det foreligger en politianmeldelse. Det finnes i dag 11 barnehus spredt over hele landet. De gir også råd til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme, uavklarte saker.

Flere barn voldtar barn

I følge en ny Kripos-rapport NRK har fått tilgang til, øker antall anmeldte voldtekter hvor barn skal ha voldtatt andre barn. I 2016 har det blitt anmeldt 60 prosent flere voldtekter av denne typen enn det som har vært gjennomsnittet i 2012-2016. Barn helt ned i åtte års alder skal ha blitt anmeldt. Politiførstebetjent John-Filip Lundhaug Strandmoen var med å utarbeide rapporten. Han har sagt følgende til NRK:

– Når vi ser økning fra et år til et annet, tenker man ofte at tilbøyeligheten til å anmelde er en del av forklaringen – at flere enn før nå forteller at de er blitt utsatt for overgrep. Men det er litt vanskelig å forklare en så stor økning fra et år til et annet. Jeg ble overrasket, sier politimannen.

Viktig å anmelde

Etter straffeloven er den kriminelle lavalderen 15 år. Det kan bety at flere av dem som er anmeldt i rapporten er for unge til å få straff. Losnedal mener likevel det er viktig å anmelde tilfeller hvor barn har forgrepet seg på andre barn.

– Gjennom en politianmeldelse kan barn som forgriper seg på andre barn få den hjelpen de trenger på et systemnivå, sier hun.

Et av de viktigste prinsippene bak Statens Barnehus er at barn først og fremst er barn. Losnedal forteller at man i slike saker ville ha startet med en sikkerhetsvurdering. Deretter starter kartleggingen og behandlingen av barnet. Barnehuset i Bergen behandler ikke barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd, men bistår med å henvise til det lokale hjelpeapparatet.

– Barn som har forgrepet seg på andre barn har vist en bekymringsfull eller skadelig adferd overfor et annet barn. Men det er støtte og hjelp de først og fremst trenger, sier Losnedal.

Hun peker også på en annen grunn til å anmelde.

– En politianmeldelse kan fungere som en offentlig korreksjon. I 80-90 prosent av sakene ser vi at barn endrer adferd etter en offentlig korreksjon.

18.09.2017
15:50
27.09.2017 10:55