JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ole Palmstrøm

Nå starter lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Dette er kravene

– Våre medlemmer har en forventning om at det ikke skal være en reallønnsnedgang og at vi får kompensert mindrelønnsutviklingen fra hovedoppgjøret, sier FO Oslo-leder Hanne Groseth.
23.04.2021
12:30
23.04.2021 12:33

marte.bjerke@fagbladet.no

simen@lomedia.no

Fredag 23. april klokka ti gikk startskuddet for lønnsoppgjøret i hovedstaden, med overlevering av krav fra arbeidstakersiden.

Med sine nærmere 52 000 ansatte er Oslo kommune en av landets største arbeidsgivere.

– Vi krever et generelt, flatt tillegg i tråd med rammen for frontfagsoppgjøret, sier Per Egil Johansen i Fagforbundet.

Han leder LOs forhandlingsdelegasjon – Kommuneansattes forhandlingssammenslutning i Oslo (KAH) – og forhandler på vegne av medlemmene i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund og Creo.

Etter kravoverleveringen møtes partene igjen 30. april. Da er det frist til midnatt for å bli enige. Blir de ikke det, går oppgjøret til mekling.

Miljøterapeut Eirin: – Lønna må heves. Det må være en gulrot ved å stå lenge i jobb

Generelt, flatt tillegg

Et generelt, flatt tillegg innebærer at alle ansatte får det samme kronetillegget. Ingen grupper prioriteres spesielt.

Forhandlingsleder Per Egil Johansen (t.v.) og Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo, under tarifforhandlingene i fjor. Da vant de en viktig seier om pensjon, i år er målet å bevare kjøpekraften til alle ansatte.

Forhandlingsleder Per Egil Johansen (t.v.) og Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo, under tarifforhandlingene i fjor. Da vant de en viktig seier om pensjon, i år er målet å bevare kjøpekraften til alle ansatte.

Fagforbundet Oslo

– Det handler kort og godt om at vi mener at et generelt tillegg er det som tjener oss alle og samfunnet best. Pandemien har vist oss at vi har behov for alle, det er verken rom eller tid for at noen skal ha mer enn andre, sier Johansen og legger til:

– Å bevare kjøpekraften – det er målet.

– Skal gjenspeile at FO er opptatt av likelønn

Hanne Groseth, leder av Fellesorganisasjonen (FO) Oslo og representant for FO i forhandlingene, sier det er viktig at folk ikke får mindre å rutte med etter årets lønnsoppgjør.

– Våre medlemmer har en forventning om at det ikke skal være en reallønnsnedgang og at vi får kompensert mindrelønnsutviklingen fra hovedoppgjøret, sier Groseth.

Det har vært en spesiell situasjon for landet og Oslo kommune i denne perioden. FOs medlemmer har blitt klassifisert som samfunnskritisk personell og har stått i en spesiell situasjon, og vi tenker at de fortjener mer enn applaus, sier Groseth.

Et flatt kronetillegg kommer de som tjener minst fra før til gode. De får den største prosentvise lønnsøkningen.

– Vi skal jobbe hardt for å få et resultat som gjenspeiler at FO er opptatt av likelønn, sier FO Oslo-lederen.

Ledere og akademikere har vært lønnsvinnere i kommunene de siste 16 årene

Sykepleierne og lærerne krever mer

Hvilke grupper som skal prioriteres, er alltid en dragkamp i et lønnsoppgjør. Unio Oslo, som forhandler lønn på vegne av sykepleiere og lærere, mener at ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets mellomoppgjør.

Hanne Groseth er klar på at barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere ikke skal få mindre enn lærerne og sykepleierne.

– Nei, absolutt ikke. Hva vi kommer fram til i Oslo kommune, vet vi neste fredag.

Vil tette gapet til privat sektor

KAH vil holde seg til rammen i frontfagsoppgjøret når de forhandler om lønn for de ansatte i Oslo kommune. Rammen i frontfaget ligger i år på 2,7 prosent. Frontfaget danner grunnlaget for alle andre tariffoppgjør og består av yrkesgrupper i konkurranseutsatt sektor. Ordet «ramme» i denne sammenhengen betyr den kostnadsrammen man skal holde seg innafor i oppgjøret.

I tillegg til å holde seg til frontfagsrammen, krever KAH at oppgjøret i Oslo kommune tar hensyn til mindrelønnsutviklingen i 2020. Mindrelønnsutviklingen – hva er det? Jo, i fjor hadde de ansatte i privat sektor høyere lønnsvekst enn de ansatte i offentlig sektor. LO vil at de ansatte i Oslo kommune skal få tettet dette gapet.

I 2020 var lønnsveksten i offentlig sektor på 1,7 prosent, mens den i privat sektor var på 2,2 prosent, ifølge tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Viktig seier i fjorårets oppgjør

I fjorårets tariffrevisjon vant Fagforbundet, FO og LO en viktig seier da de fikk pensjonsvedtektene inn i tariffavtalen. Det innebar at de ansatte fikk forhandlingsrett og dermed også streikerett i pensjonsspørsmål. I motsetning til andre kommuneansatte har ikke ansatte i Oslo kommune hatt denne retten tidligere.

I 2020 endte oppgjøret ellers med et generelt tillegg på 0,9 prosent, minimum 4400 kroner, til alle ansatte. Partene nedfelte også i tariffavtalen at de skal arbeide med å utvikle en heltidskultur.

23.04.2021
12:30
23.04.2021 12:33