Møt kandidatene

Seks kvinner er aktuelle til FO-ledelsen.
21.03.2015
12:26
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

mia.paulsen@lomedia.no

Leder (gjenvalg) Mimmi Kvisvik, Buskerud/Telemark

Født i 1958,

Ferdig utdannet sosionom i 1985. Tatt sosialpedagogikk i Danmark i 1994.

Valgt inn i FO- ledelsen som nestleder i 2006 fra stillingen som helse- og sosialsjef på Notodden.

Ble konstituert forbundsleder november 2012. Kvisvik ble valgt til forbundsleder i mars 2013.

Nestleder (gjenvalg) Tone Faugli, Akershus

Født i 1978

Ferdig utdannet vernepleier i 2000. Master i helse- og sosialfaglig arbeid barn og unge i 2009.

Har jobbet som miljøterapeut i bolig og ungdomspsykiatrisk klinikk. Prosjektmedarbeider på ungdomspsykiatrisk klinikk.

Faugli har hatt verv i FO siden studenttiden. Tillitsvalgt på alle nivåer.

Valgt til medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere i 2012. Valgt til nestleder i FO i mars 2013.

Kathrine Haugland Martinsen, Oslo (ny)

Innstilt som leder for seksjonsrådet for sosionomer, (ny)

Født 1974

Ferdig sosionom i 2000, master i sosialt arbeid i 2011.

Har jobbet på Batteriet og Fagutviklingsenheten i Kirkens Bymisjon. Hun har også jobbet med barnevern, ved familiesenter og sosialkontor.

Haugland Martinsen har hatt verv ved FO-klubben i Kirkens Bymisjon og har jobbet fem år som fagkonsulent ved FOs forbundskontor.

Irmelin Sangolt Tjelflaat, Rogaland (ny)

Innstilt leder seksjon for barnevernspedagoger (ny)

Født i 1967.

Ferdig utdannet barnevernspedagog i 1991. Diverse videreutdanninger.

Har jobbet som miljøterapeut og seinere familieterapeut i barnepsykiatrien. Har blant annet også jobbet i MST i Stavanger.

Heltidstillitsvalgt Bufetat Vest fra 2013. Har hatt diverse tillitsverv lokalt og på fylkesplan.

Marianne Solberg Johnsen, Buskerud (ny)

Innstilt som leder seksjonsrådet for vernepleiere

Født i 1977.

Ferdig utdannet vernepleier i 2000. Har diverse videreutdanninger.

Har arbeidet som miljøterapeut ved psykiatrisk avdeling og DPS. Solberg Johnsen har hatt diverse lederstillinger ved Kongsberg DPS.

Solberg Johnsen har hatt diverse verv lokalt og på fylkesplan. Hun har vært medlem av kvinnepolitisk utvalg siden 2010.

Det vil komme benkeforslag på gjenvalg av leder av seksjonsådet for barnevernpedagoger:

Ellen Galaasen, Oslo

født 1971

Ferdig utdannet barnevernspedagog i 1996

Hun leder i dag seksjonsrådet for barnevernspedagoger.

Har blant annet arbeidet i bolig for utviklingshemmede, barnevernsinstitusjon og som saksbehandler i Sagene barnevern i Oslo.

Fagkonsulent på FOs forbundskontor 2006 til 2010

Satt i Seksjonsrådet for barnevernspedagoger fra 2003 til 2006

Div verv i FO Oslo og Oslo barnevernsamband

Valgkomiteen har valgt å ikke innstille Galaasen på grunn av konfliktene i arbeidsutvalget.

Galaasen har gir uttrykk for at hun ønsker å fortsette i vervet.

21.03.2015
12:26
27.08.2015 20:01