Melder seg ut etter FO-kongressen

Cato Brunvand Ellingsen melder seg ut av FO. Flere gjør som ham i protest mot at forbundsleder Mimmi Kvisvik ble gjenvalgt med ultimatum.
25.03.2015
12:13
27.08.2015 20:01

tri@lomedia.no

Ellingsen, som tidligere satt i FOs ledelse, skriver i et åpent brev til Fellesorganisasjonen: «Det er med svært tungt hjerte jeg nå ikke kan se annen mulighet enn å melde meg ut». Han begrunner utmeldelsen med at det er manglende kultur for meningsmangfold i FO.

– Ikke plass til mangfold

– Jeg opplever en kultur som ønsker å kontrollere kompleksiteten i forbundet i stedet for å bruke den som en ressurs. Når det går så langt at folk setter ultimatum knyttet til valg, uten å gi kongressen mulighet til å velge noe annet, finner jeg det svært vanskelig å tro at organisasjonen skal kunne romme meningsmangfoldet på en god måte.

Ellingsen sikter til forbundsleder Mimmi Kvisviks ultimatum, som kom da kongressen var klar til å stemme: Hun gjorde det klart at hun bare ville lede forbundet videre dersom hun fikk med seg de fire valgkomiteen hadde foreslått. Med andre ord: Hvis kongressen skulle stemme inn Ellen Galaasen, foreslått fra benken, så ville FO stå uten ledelse. 63 av 197 delegater stemte likevel på Galaasen.

Les også: Kvisvik gjenvalgt etter ultimatum

Galaasen har sittet i den politiske ledelsen siden 2010. Valgkomiteen mente at Galaasen har mistillit til Kvisviks lederskap, og konkluderte med at det ville være uheldig for forbundet med de to sammen i ledelsen.

– For meg vitner denne valgprosessen om manglende respekt for organisasjonens øverste organ, kongressen. Det kan jeg ikke godta, sier Ellingsen.

– Ikke et profesjonsforbund

Valgprosessen er ikke det eneste Ellingsen er misfornøyd med.

– Vedtektsendringene og den nye organisasjonsstrukturen har også vært avgjørende for at jeg nå er ferdig med FO, sier han.

Endringen flytter makt fra de tidligere seksjonsrådene til landsstyret i saker om profesjonspolitikk.

Les også: Profesjonsrådene mister makta

Vernepleieren mener endringene medfører at FO først og fremst er en organisasjon for profesjonsutøvere, og ikke for profesjonene.

FO-leder Mimmi Kvisvik deler ikke den oppfatningen.

– Rent organisatorisk kommer FO fortsatt til å ha profesjonsråd. Forskjellen er at de ikke lenger er kongressvalgte, men valgt av landsstyret. Den nye organisasjonsstrukturen sikrer en helhetlig ledelse og en helhetlig kommunikasjon både om fag, profesjon og lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.

– Ellingsen; er er det ikke uansett bedre å være medlem selv om man er uenig i vedtekter og kultur, da har man tross alt sjanse til å påvirke forbundet?

– Selvsagt er det best å prøve å endre dette ved å bli. Jeg har prøvd, men ikke nådd frem og nå vil jeg ikke finansiere og støtte FO lengre, forklarer Ellingsen som ønsker å organisere seg i et annet forbund etter utmeldelsen.

Fullt beger

Hovedtillitsvalgt i Stjørdal kommune og landsstyrerepresentant i forrige periode, Gudrun Lidal, takker for seg i FO. Hun er kritisk til en rekke forhold i forbundet, men skriver at valget var dråpen som fikk begeret til å renne over for henne.

Håkon Tøfte, medlem i 20 år, begrunner sin utmelding slik: «Jeg kan ikke akseptere en forbundsleder som viser så mangel på respekt for FO-kongressen. Kunngjøring av veto i forhold til hvem som kan velges inn i politisk ledelse minutter før valg representerer en uakseptabel reduksjon i kongressdelegatenes valgfrihet til å stemme på personene de mener er best egnet for oppgaven».

Tøfte viser til at kongressen nettopp hadde endret vedtektene slik at leder ikke lenger har dobbeltstemme ved valg. «Endringen kommer som en følge av at forbundsleder ble valgt ved hjelp av sin egen dobbeltstemme. Når kongressen endrer vedtekter som en følge av forbundsleders tidligere atferd så burde dette føre til ekstra varsomhet i fremtidige valg», skriver Tøfte.

Tre av dem som har sittet i landsstyret i forrige periode, har nå meldt seg ut. Tre av dem som skulle velges inn i det nye landsstyret, trakk seg i protest mot ledelsen ultimatum.

Ikke uvanlig

– Tidspunktet for å fremme kravet om en ledelse uten Galaasen kom slik fordi en erkjennelse kom krypende sakte. Jeg skjønte først etter hvert at for å lykkes som forbundsleder og at FO skal lykkes, er jeg avhengig av et lag der man er trygge på at man kan jobbe sammen, håndtere konstruktiv uenighet og likevel trekke i samme retning. Slik jeg ser det, er ikke dette mulig med Galaasen, og det ville jeg at kongressen skulle vite, sier Kvisvik.

Hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen om ukultur i FO. Den engasjerte debatten om organisasjonsstruktur, som varte i 10 timer, viser at det er rom for meningsbrytninger i FO, mener Kvisvik.

– Det er ikke uvanlig at det kommer reaksjoner fra medlemmer som er uenige i veivalg som et flertall på kongressen har gjort. For meg, og det nye arbeidsutvalget, er det viktigst at et stort flertall av delegatene stemte fram endringene i organisasjonsstrukturen, sier Kvisvik.

Vedtekstendringene ble vedtatt med mer enn to tredjedels flertall. I valget fikk Kvisvik 145 stemmer, mot 52 blanke.

Støtter Kvisvik

Kvisvik får støtte fra flere avdelinger. FO Nord-Trøndelag skriver på sin facebookside: «Vi ser at det stilles spørsmål i sosiale medier knyttet til valg av ny politisk ledelse og at Ellen Galaasen ikke ble gjenvalgt. Vi tror ikke det er mange som ikke ser de mange gode ressursene hos Ellen, men når valgkomiteen i sin begrunnelse for ikke å innstille Ellen informerer om at hun har sagt til dem at hun ikke har tillit til Mimmi Kvisvik som de foreslo som leder – da stemte kongressen Ellen Galaasen ut av politisk ledelse. Vi må ha en organisasjon bygget på tillit i alle nivå.»

Hordaland er også fornøyd. «Jeg tror ikke det er mange som ikke ser de mange gode ressursene hos Ellen, men når valgkomiteen i sin begrunnelse for å ikke innstille Ellen informerer om at hun har sagt til de at hun ikke har tillit til Mimmi Kvisvik som er foreslått som leder - da stemte kongressen Ellen Galaasen ut av politisk ledelse. Vi må ha en organisasjon bygget på tillit i alle nivå», skriver leder Grethe Kvist på deres facebookside.

Utmeldinger strømmer på

Fylkessekretær i FO i Østfold, Kristine Hval Blekken, forteller at utmeldinger strømmer på, men at hun ikke har oversikt over antallet før etter at de er verifisert av serviceavdelingen.

– Jeg vet at mange ønsker seg ut av FO, fordi de ringer for å understreke at det ikke er meg eller FO i Østfold som er grunnen til at de vil ut av FO, sier Blekken.

På Norske barnevernspedagogers facebookside, med over 2700 medlemmer, er stemningen amper. Administrator Anne Grønnsund bekrefter at mange hundre nye følger siden etter kongressen fordi de ønsker å diskutere alternativer til FO.

Anne Grønnsund har vært tillitsvalgt lokalt og sentralt i FO. Nå er medlemskapet historie.

– Det har hele tiden vært avgjørende for meg at FO er et profesjonsforbund. FO har også utviklet en ukultur med utskjelling og utfrysning, sier Grønnsund.

25.03.2015
12:13
27.08.2015 20:01