IKKE LIK LØNN: Kvinner tjener ennå ikke like mye som menn. Mange flere kvinner enn menn jobber deltid, som oftere er dårligere betalte jobber.

IKKE LIK LØNN: Kvinner tjener ennå ikke like mye som menn. Mange flere kvinner enn menn jobber deltid, som oftere er dårligere betalte jobber.

Eirik Dahl Viggen

Teknisk beregningsutvalg:

Lønnsforskjellen mellom menn og kvinner krymper

Kvinners snittlønn er fortsatt lavere enn menns. Men kvinnelønna nærmer seg mannslønna.
17.02.2020
13:17
17.02.2020 13:42

yngvil@lomedia.no

De siste fem årene har kvinners gjennomsnittslønn sakte, men sikkert nærmet seg menns gjennomsnittslønn (se tabell nederst i saken).

Tall fra Statistisk sentralbyrå forteller at kvinner i 2019 tjente 87,6 prosent av det menn tjente.

Det er en bedring på 0,5 prosent fra 2018.

I snitt var årslønna slik for kvinner og menn i Norge i 2019:

Kvinner: 526.200 kroner

Menn: 600.960 kroner

Lønnsforskjellen var: 74.760 kroner

Vi bruker tallene for gjennomsnittslønn per dato per årsverk, der lønna til både heltids- og deltidsansatte er tatt med.

Nye tall: Sjekk lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i 100 yrker

Deltidsjobber med lav lønn

Viktige forklaringer på lønnsforskjellene er at kvinner fortsatt jobber mer deltid enn menn, samtidig som menn er i overtall i de aller best betalte jobbene.

• Over 36 prosent av alle arbeidende kvinner jobber deltid, ifølge SSBs tall for 2019.

• Rundt 15 alle arbeidende menn jobber deltid, oppgir SSB.

Håkon Grini i Statistisk sentralbyrå forklarer at yrker der det er vanlig å jobbe deltid, oftere er lavtlønte.

Det vet SSB fordi de har regnet på lønna til alle deltidsansatte og funnet ut hva de ville tjent om de hadde hatt 100 prosent stilling.

Samtidig er de høyest lønte jobbene vanligvis heltidsjobber.

Likelønnspott kan åpne for særkrav fra flere grupper, advarer LO. – Kvinner er ikke en gruppe, vi er halve befolkningen, kontrer FOs Mimmi Kvisvik

Enighet om tallgrunnlaget

Lønnsoppgjøret starter snart og partene i arbeidslivet er nå enige om tallgrunnlaget for forhandlingene. Teknisk beregningsutvalg la i dag fram sin foreløpige rapport om dette.

Fjorårets lønnsvekst var den største på seks år. Sjekk din bransje

17.02.2020
13:17
17.02.2020 13:42

Mye lest