Fra oppstarten i Spekteroppgjøret onsdag formiddag. Spekters delegasjon til venstre, LO Stat til høyre

Fra oppstarten i Spekteroppgjøret onsdag formiddag. Spekters delegasjon til venstre, LO Stat til høyre

Kristian Brustad

LO Stat og Spekter enige om lavlønnstillegg på 3400 kroner

LO Stat og Spekter er enige om rammene for lønnsoppgjøret i Spekter. Fortsatt gjenstår forhandlingene for sykehusene og ute i bedriftene.
16.04.2015
12:41
27.08.2015 20:01

frifagbevegelse@lomedia.no

LO Stat krevde et tillegg på 3.413 kroner for alle som tjener 388.013 kroner eller mindre, og fikk gjennomslag for det, med unntak av områdene 4 og 10, Lovisenberg sykehus og helseforetakene, der det skal forhandles videre.

Blåkopi

Rammen på oppgjøret er på 2,7 prosent, og resultatet er identisk med lavlønnstillegget som ble avtalt mellom LO og NHO – det såkalte frontfaget.

Dagens forhandlinger mellom LO Stat og Spekter kalles for A-delen.

A-delen har tradisjon for stort sett å være identisk med frontfaget. Derfor blir den internt kalt for «blåkopien».

Begge parter fornøyde

– Vi er godt fornøyd med det økonomiske resultatet. Lønnsoppgjøret er på linje med våre krav, og i samsvar med oppgjøret mellom LO og NHO, sier nestleder i LO Stat, Eivind Gran.

Også Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten er fornøyd med at partene ble enige.

– Spekter legger til grunn at rammen fra frontfaget følges opp i våre medlemsvirksomheter når det forhandles lokalt, sier hun.

Pensjon

I utgangspunktet forhandler LO Stat og Spekter kun om penger i et mellomoppgjør, men i fjorårets hovedoppgjør ble det åpnet for å forhandle om pensjon for de ansatte ved operaen, orkestre og teatre.

LO Stat ønsker en felles pensjonsordning for denne sektoren, ikke egne ordninger for hver enkelt virksomhet. Spekter på sin side ønsker ikke å forhandle pensjon sentralt.

Derfor har LO Stat skrevet en protokolltilførsel om at pensjon ikke skal avtales ute i virksomhetene under B-delsforhandlingene senere. Dermed vil pensjonsspørsmålet på nytt havne hos de sentrale partene i framtidige Spekter-oppgjør.

– Vi har ikke veket på kravet om en felles pensjonsordning, men har godtatt å forhandle lønnsoppgjøret i virksomhetene først, sier Eivind Gran.

Lokale forhandlinger for døra

Nå har partene frist til 23. april med å fullføre lokale forhandlingene ute i virksomhetene.

Etter denne relativt korte fristen kommer man tilbake til de avsluttende forhandlingene hvor man skal behandle de eventuelle uenighetene som har oppstått lokalt, og det som gjenstår om pensjon.

16.04.2015
12:41
27.08.2015 20:01