ENSPORET: Likestillingsdepartementet under FrP ser mest mot innvandrere og muslimer, mener kvinnenettverket FOKUS. (Bildet er tatt i Sveits)

ENSPORET: Likestillingsdepartementet under FrP ser mest mot innvandrere og muslimer, mener kvinnenettverket FOKUS. (Bildet er tatt i Sveits)

colorbox.com

Likestillingen svekket under Høyre-FrP

– Vi har en likestillingsminister som er svært lite opptatt av likestilling bortsett fra der likestillingsspørsmål kan kobles til etnisk bakgrunn eller muslimske menn som diskriminerer, sier leder i FOKUS, Gro Lindstad
30.08.2017
11:30
30.08.2017 11:40

birgitte.iversen@ntb.no

Likestillingen er svekket under dagens regjering. Det mener 22 organisasjoner, blant dem LO-forbundene Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet, i en rapport til FNs Kvinnekonvensjonskomité.

Den såkalte skyggerapporten er skrevet i forbindelse med at norske myndigheter i november skal eksamineres i likestillingsarbeid av FNs kvinnekonvensjonskomité i Genève, noe som skjer hvert fjerde år.

– Vi hadde mange kritiske merknader også for fire år siden under den rødgrønne regjeringen, men siden den gangen har utviklingen bare gått nedover, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS – Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål, til NTB.

MER ENN MINORITETER: Regjeringen driver for ensidig likestillingspolitikk innretta på innvandrere, advarer leder Gro Lindstad i kvinnenettverket FOKUS.

MER ENN MINORITETER: Regjeringen driver for ensidig likestillingspolitikk innretta på innvandrere, advarer leder Gro Lindstad i kvinnenettverket FOKUS.

FOKUS/Julie Lunde Lillesæter

Kvinneorganisasjonene er skuffet over likestillingsminister Solveig Horne (FrP)

Organisasjonene mener regjeringen på en rekke områder har svekket likestillingen, blant annet i den nye likestillingsloven som trer i kraft neste år. De er også skuffet over likestillingsminister Solveig Hornes (Frp) innsats.

– Vi har en likestillingsminister som er svært lite opptatt av likestilling bortsett fra der likestillingsspørsmål kan kobles til etnisk bakgrunn eller muslimske menn som diskriminerer, mener Lindstad.

– Det at man kobler på det etniske perspektivet hver gang det er snakk om likestilling er en klar svekkelse av forståelsen for at vi har en rekke store strukturelle likestillingsspørsmål vi må gjøre noe med i Norge, sier Lindstad.

VOLDSFOKUS: Regjeringen har forsvart likestillinga, mener Solveig Horne (FrP), med omsorgskontor etter partnervold og innsats mot tvangsekteskap.

VOLDSFOKUS: Regjeringen har forsvart likestillinga, mener Solveig Horne (FrP), med omsorgskontor etter partnervold og innsats mot tvangsekteskap.

Martin G. Slørdal

Solveig Horne (FrP): – Viktig innsats mot vold og tvangsekteskap

Lindstad peker på at FNs kvinnekonvensjonskomité kom med en rekke kritiske merknader om likestillingssituasjonen i Norge for fire år siden, men mener regjeringen i stor grad har ignorert disse.

Horne mener at kritikken ikke er overraskende når det kommer fra flere organisasjoner på venstresiden i norsk politikk.

– Jeg er stolt av at regjeringen har ført en aktiv likestillingspolitikk på flere områder, og gått i bresjen for de kvinner som lever i vold, tvangsekteskap og sosial kontroll, svarer Horne.

– Midlertidige kontrakter skaper kvinnefiendtlig arbeidsliv

Organisasjonene mener flere av tiltakene regjeringen har gjennomført på arbeidslivsfeltet er kvinnefiendtlige, særlig muligheten til økt bruk av midlertidige arbeidskontrakter.

– Midlertidige arbeidskontrakter er noe som i mye større grad rammer kvinner og kvinnedominerte bransjer enn mannsdominerte bransjer. Av de store fagorganisasjonene er det dokumentert at bruken av midlertidige kontrakter nå er økende og at dette i større grad rammer kvinner, sier Lindstad.

Horne på sin side mener at mye av kritikken som kommer fra FOKUS er feil.

– Bruken av midlertidige ansettelser har ikke gått opp, ifølge en rapport fra Fafo, svarer Horne i en e-post til NTB.

Organisasjonene kritiserer også regjeringen for det de mener er manglende innsats for å forsøke å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner i Norge, samt for å ha redusert foreldrekvoten til fedre og medmødre.

De mener også sammenslåing av likestillings- og diskrimineringsloven har ført til et svakere vern mot kjønnsdiskriminering.

Regjeringen satser på offeromsorg etter partnervold

Organisasjonene mener regjeringen heller ikke gjør nok for å beskytte kvinner mot vold, og er særlig bekymret for en lovendring som innebærer at utenlandske kvinner som gifter seg med norske menn må ha minst 240.000 kroner i egen inntekt for å kunne søke selvsending opphold i Norge.

– Det rammer både kvinner som blir utsatt for vold i ekteskapet og kvinners selvstendige rett til å få opphold i landet og få etablere seg, sier Lindstad.

Horne peker på at regjeringen har hevet den øvre strafferammen for vold i nære relasjoner fra seks til 15 år.

– Vi innfører offeromsorgskontor i alle politidistriktene og bare for i år har vi, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, økt bevilgningene til kampen mot vold med en halv milliard kroner gjennom opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Da faller kritikken på sin egen urimelighet, sier Horne.

De 22 organisasjonene som har bidratt til rapporten er:

• Fellesorganisasjonen (FO)

• Fagforbundet

• Advokatforeningen

• Norsk Sykepleierforbund

• UNIO

• Utdanningsforbundet

• Norske Kvinners Sanitetsforening

• FRI

• JURK

• Krisesentersekretariatet

• Kvinnefronten

• Norgesunionen av Soroptimister

• Norsk Juristforbund

• MiRA Senteret

• Norges Kvinne- og Familieforbund

• Norsk Kvinnesaksforening

• REFORM

• SAFO

• Zonta Norge

• SVs kvinnepolitiske utvalg.

30.08.2017
11:30
30.08.2017 11:40