SNOKEKLUTUR: Ny Sintef-rapport avslører at en femtedel av  Nav-ansatte har kjennskap til oppslag uten tjenestelig behov.

SNOKEKLUTUR: Ny Sintef-rapport avslører at en femtedel av Nav-ansatte har kjennskap til oppslag uten tjenestelig behov.

Ole Palmstrøm

Kvisvik mener Nav-snoking er alvorlig tillitsbrudd

Hver femte Nav-ansatte kjenner til snoking på kjendiser, familie, kolleger og venner – De som bruker Nav skal ha trygghet for at opplysningene om dem kun brukes til det de er ment for, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
02.11.2016
10:55
02.11.2016 16:07

vibeke.liane@lomedia.no

Kvisvik har hendene fulle med forberedelsene til FO-dagene som begynner etter lunsj i dag. Hun kjenner derfor ikke innholdet i rapporten. Hun lover å lese den så snart konferansen er over fredag ettermiddag.

Utbredt snoking

Hver femte Nav-ansatte kjenner til snoking ifølge rapporten, som er utført av Sintef. De snoker på kjendiser, familie, kolleger, venner – og når noen søker på jobb i Nav. 37 prosent av de spurte svarte at de hadde hørt om to til fem tilfeller.

Ifølge rapporten er det nysgjerrighet og egeninteresse den viktigste årsaken til Nav-snokingen.

– FOs medlemmer har kunnskap om viktigheten av taushet og juridisk kunnskap om taushetsplikten og hvordan de skal forholde seg til konfidensiell informasjon i utdanningene sine, sier Kvisvik.

Alvorlig tillitsbrudd, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Alvorlig tillitsbrudd, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Ylva Seiff Berge

Nytt Personvernombud

Nav-direktør Sigrid Vågeng sier til Aftenposten at det ikke er akseptabelt at ansatte søker etter opplysninger om Nav-brukere som ikke er nødvendige for oppgavene de utfører, og at det kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

– Vi har mye opplysninger om folk, noe som er helt nødvendig for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Da må våre brukere være trygge på at vi behandler informasjonen om dem på en forsvarlig måte, sier hun til Aftenposten.

Nå vil hun opprette en egen stilling som personvernombud i Nav.

– Vi løfter temaet på ledernivå, og vi skal gå grundig gjennom rapporten for å se hvilke tiltak vi kan gjøre raskt.

Undersøkelsen

En av fem har hørt om oppslag uten tjenstlig behov.

37 prosent av disse svarte at de hadde hørt om to til fem tilfeller.

12 prosent hadde gjort oppslag på seg selv i februar og april.

11 prosent hadde gjort oppslag på en eller flere i nær familie i februar og mars.

11 prosent hadde gjort oppslag på en eller fele medarbeidere i april

26 prosent hadde kjennskap til uautoriserte oppslag, og hadde kjennskap til at det var gjort oppslag om bekjente til medarbeidere.

Kjendiser er utsatt, logganalyser viser at minst én person har blitt søkt opp av minst 108 forskjellige ansatte.

40 prosent av Nav-ansatte var med i Sintef-undersøkelsen.

02.11.2016
10:55
02.11.2016 16:07

Undersøkelsen

En av fem har hørt om oppslag uten tjenstlig behov.

37 prosent av disse svarte at de hadde hørt om to til fem tilfeller.

12 prosent hadde gjort oppslag på seg selv i februar og april.

11 prosent hadde gjort oppslag på en eller flere i nær familie i februar og mars.

11 prosent hadde gjort oppslag på en eller fele medarbeidere i april

26 prosent hadde kjennskap til uautoriserte oppslag, og hadde kjennskap til at det var gjort oppslag om bekjente til medarbeidere.

Kjendiser er utsatt, logganalyser viser at minst én person har blitt søkt opp av minst 108 forskjellige ansatte.

40 prosent av Nav-ansatte var med i Sintef-undersøkelsen.