JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

ETTERLYSER ÅPENHET: FO-leder Mimmi Kvisvik ble fortvilet over Fellesforbundets framgangsmåte for å få gjennom pensjonskravet sitt i LOs samlede krav til årets hovedoppgjør. Her fra Trondheimskonferansen 2016.

ETTERLYSER ÅPENHET: FO-leder Mimmi Kvisvik ble fortvilet over Fellesforbundets framgangsmåte for å få gjennom pensjonskravet sitt i LOs samlede krav til årets hovedoppgjør. Her fra Trondheimskonferansen 2016.

Jan-Erik Østlie

Pensjonsstriden:

Kvisvik etterlyser samspilt LO

LO trenger åpnere debatter internt, mener FO-leder Mimmi Kvisvik etter pensjonsstriden.
26.02.2016
10:59
21.08.2023 17:14

edv@lomedia.no

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen (FO), kritiserte under LOs representantskap tirsdag det hun anser som manglende rom for å diskutere andre saker enn pensjon i privat sektor.

– Årets arbeid i inntektspolitisk utvalg har vært sterkt preget av at Fellesforbundet bestemte seg for pensjonsopplegg og oppgjørsform. Det informerte de oss andre om via media, sa Kvisvik.

– Vi har fått lite rom for å diskutere utfordringer for kvinner og for offentlig sektor.

Hun etterlyste større åpenhet og bedre samspill internt i LO.

– Vi må gi rom for å ta diskusjonene og involvere hverandre i synspunktene våre.

Forsøk på å sette andre temaer som ikke var avklart på dagsorden, ble det liten tid til, ifølge Kvisvik. Ikke minst det medlemmene hennes er opptatt av, nemlig uttelling for høyere utdanning og likelønn.

Fortvilet over Fellesforbundet

– Ble du forbannet på Fellesforbundet da de ville ha gjennom individuelle pensjonsløsninger?

– Nei, jeg ble mer fortvilet. Men slik det ble, er jeg sikker på at LO kommer styrket ut av å dra veksel på fellesskapet. Der har vi et utviklingspotensial, sier Kvisvik til fontene.no.

– Var innledningen din ment som en advarsel til Fellesforbundet om ikke å overstyre oppgjøret?

– Det handler mer om at vi i FO har mer tro på kollektive løsninger enn individuelle. Skal vi lykkes, må vi samarbeide på tvers av forbund, i LO, LO kommune, LO Stat og på tvers av sektorer.

– Synes du Fellesforbundet har vært enøyd?

– Det skal jeg ikke mene noe om. Jeg er glad LO-ledelsen har gjort en betydelig innsats for å samle oss.

Godt fornøyd tross alt

Kvisvik er likevel godt fornøyd med resultatet etter representantskapsmøtet. Likelønn er godt omtalt i LOs krav til tariffoppgjøret, mener forbundslederen, også likepensjon.

Men hun mener tariffdokumentet mangler en bred beskrivelse av kompetanse og utfordringer knyttet til høyere utdanning.

– Dette må vi sammen med andre forbund jobbe med å styrke framover, melder Kvisvik.

LO utydelig om utdanning

– Jeg er mest kritisk til at LO ikke har en bred nok kompetansepolitikk. Hva LO vil med høyere utdanning er blitt veldig utydelig slik det står nå, sier Kvisvik til fontene.no.

Likelønn vil ikke oppnås uten generell likestilling i samfunnet, mener forbundslederen. Hun leder vel 27.000 profesjonelle helse- og sosialarbeidere. Hele 85 prosent av medlemmene er kvinner. De står i jobber med krav om 3-årig høyere utdanning. Ifølge beregningene er det her lønnsgapet er størst mellom menn og kvinner.

– Hvorfor skal det være bedre betalt å reparere en datamaskin enn å sikre barn og ungdom som sliter? At forskjellen er 123.000 kroner per år er en åpenbar verdsettingsdiskriminering, sier Kvisvik.

Eksempelet fra fontene.no sist uke viser at en barnevernspedagog tjener bare 78 prosent av lønna til en dataingeniør med like lang utdannelse:

• Lønn for dataingeniører med 3-årig høyere utdanning:

561.000 kroner

• Lønn for barnevernspedagoger med 3-årig høyere utdanning:

438.000 kroner

Les mer: Slik kan kvinnelønna økes (fontene.no 18.2.2016)

Pensjon er likestillingskamp

Pensjonsstriden innad i LO holdt på å velte den enigheten LO-ledelsen ønsket å gi inntrykk av før tirsdagens møte i representantskapet.

FO stiller seg bak det kravet som Handel og Kontor fremmet om brede, kollektive pensjonsordninger, som til slutt ble del av det felles tariffkravet fra LO.

Pensjon er ikke annet enn utsatt lønn, mener Kvisvik, og må anses som innbakt i likelønnskampen.

Ga HK ryggdekning

– Hvorfor valgte dere som et typisk offentlig sektor-forbund, å støtte et privat sektor-forbund som Handel og Kontor?

– Tre ting. Vi stiller oss solidarisk med lavtlønte kvinner i varehandelen. Medlemstallet vårt vokser i privat sektor, som tilbyr private pensjonsordninger. Og Arbeids- og sosialdepartementets utredning om offentlig tjenestepensjon sammenligner offentlig tjenestepensjon med ordningene i privat sektor, noe vi må være oppmerksom på at kan gi overslagseffekt.

– Å gå for brede pensjonsordninger, slik kravet er formulert, hva mener dere med det?

– Vi ønsker ordninger som likner KLP (kommunenes pensjonskasse, journ. anm.) og Statens pensjonskasse, det vil si at pensjonen er et felles, ikke individuelt ansvar. Pensjonskapitalen administreres og forvaltes som en felles kasse og dette gir mest pensjon igjen for hver investerte krone.

Vil tariffeste pensjon for alle

– Hvordan skal medlemmene dine som bytter jobb fra kommunal til privat arbeidsgiver få med seg tjenestepensjon og unngå å bli minstepensjonister?

– Vi må finne bedre overgangsordninger for AFP (avtalefestet pensjon, journ. anm.). Detaljene for dette er noe vi må jobbe med. Et hovedpoeng for oss nå er å tariffeste tjenestepensjon for alle, og at alle skal opparbeide seg pensjon fra første krone og fra første dag.

26.02.2016
10:59
21.08.2023 17:14