Kriminelle er også foreldre

Fengslene fikk i fjor egne barneansvarlige. Fontene dro til Verdal fengsel, soningssted for 60 menn og kvinner, for å finne ut om det går an å gjøre en voldsdømt til en god pappa.
26.02.2016
13:49
26.02.2016 15:03
https://social.shorthand.com/FonteneMagasin/3CHgJPYuzc/kriminelle-er-ogsa-foreldre
26.02.2016
13:49
26.02.2016 15:03