LOs forhandlingsleder Mette Nord la frem felles krav for LO, her ved Anne Finborud, forbundsleder Skolenes Landsforbund og Mimmi Kvisvik, forbundsleder FO.

LOs forhandlingsleder Mette Nord la frem felles krav for LO, her ved Anne Finborud, forbundsleder Skolenes Landsforbund og Mimmi Kvisvik, forbundsleder FO.

Eirik Dahl Viggen

Krever uttelling for utdanning i kommunene

Kan kommuneoppgjøret løfte både utdanningsgruppene og de lavtlønte? – Ja, det har vært mulig før, og vi må klare det i år igjen, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
11.04.2018
13:56
11.04.2018 14:19

solfrid.rod@lomedia.no

Lønnsoppgjøret i kommunene startet onsdag formiddag i Kommunenes hus i Oslo. 13.000 FO-medlemmer jobber i kommunene, på tariffspråk: KS-området. Deres lønns- og arbeidsbetingelser forhandles av LO Kommune, med forhandlingsleder Mette Nord, leder i Fagforbundet, i spissen.

– Vi organiserer alt fra rådmannen til dem uten formell kompetanse, så vi må sikre at alle får en kjøpekraftsutvikling og rettferdig fordeling, sier hun til Fagbladet.

Mer å fordele til likelønn

LO Kommune krever:

• Et generelt kronetillegg til alle medlemmer

• Økt kjøpekraft for alle

• Uttelling for kompetanse og lederansvar

• Tilrettelegging for faglig refleksjon, kompetansedeling, veiledning og

kompetansehevende tiltak

• De lavest lønte tilgodeses spesielt

• Tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder KS hilser på motpart Mette Nord, forhandlingsleder LO Kommune.

Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder KS hilser på motpart Mette Nord, forhandlingsleder LO Kommune.

Eirik Dahl Viggen

Kvinner fyller 75 prosent av kommunenes årsverk

LO Kommune påpeker på at kvinneandelen i kommunene er høy og utgjør over 75 prosent av årsverkene. Kvinners andel av menns lønn har steget gradvis de siste åra, men utviklingen går for sakte, mener LO.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik representerer FO i LO kommunes delegasjon. Mens Fagforbundet har mange lavtlønte medlemmer, er likelønn mest etterlengtet i FOs rekker. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er stor blant høgskolegruppene.

– Jeg forventer gjennomslag for FOs tariffpolitikk. Det betyr likelønn, løft av lavtlønte og uttelling for kompetanse, sier Kvisvik.

Spekter-oppgjøret: Fikk på plass slitertillegget

Håper på forhandlingsløsning

– Unio har sagt at ramma i offentlig sektor må bli høyere enn i privat sektor for å løfte utdanningsgruppene, hva mener du om det?

– Vi har ikke avsluttet den diskusjonen i LO kommune, men vi har med oss fra LOs representantskap et krav om at oppgjøret balanserer lav- og likelønn, og at det skal gis uttelling for kompetanse.

– Er det mulig å gjøre begge deler?

– Ja, det har vært mulig før, og vi må klare det i år igjen.

– Tror du dere finner en forhandlingsløsning, eller blir det mekling?

– Når vi begynner å forhandle, er målet alltid å bli enige uten meklerens hjelp. Men må man mekling, så må man mekling. Og må man streik, så må man streik.

FO vil kartlegge ekstraarbeid i barnevernet

Viktig for FO er også kravet om at det nedsettes et partssammensatt utvalg til å kartlegge hvordan ansatte i kommunalt barnevern presses på arbeidstid. Henvendelser fra medlemmer tyder på at kommunene i økende grad pålegger barnevernsansatte arbeidsoppgaver utenom normal arbeidstid, uten at dette kompenseres med lønn.

– Det gjelder bruk av fleksible arbeidstidsordninger, reisetid, overtid, beredskapsvakter og så videre. Vi har ikke full oversikt, men vi får mange henvendelser om dette, sier Kvisvik.

«På bakgrunn av kartleggingen skal utvalget utarbeide forslag til hvordan lovpålagte oppgaver utenfor normal arbeidstid skal beregnes og godtgjøres», heter det i kravdokumentet fra LO kommune.

KS ønsker moderat oppgjør

Forhandlingsleder i KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, legger vekt på at rammene i år er stramme og at prioriteringene derfor må bli tøffe.

Kommunenens handlingsrom strammes inn samtidig som befolkningsveksten, og særlig flere eldre, innebærer økte behov for kommunale tjenester, heter det i tilbudet.

KS vil i løpet av forhandlingene legge fram forslag om å modernisere enkelte tariffbestemmelser, i tillegg til å kreve «enkelte mindre endringer i Hovedtariffavtalens bestemmelser om pensjon».

LO Stat vil ha slutt på at lederne karrer til seg mest

KS-oppgjøret

Hovedtariffavtalen i KS-området omfatter alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo.

41 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 32 prosent er i skolene og 9 prosent i barnehagene.

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune møttes onsdag 11. april for å fremme sine krav.

De fire sammenslutningene representerer 41 arbeidstakerorganisasjoner som er parter i Hovedtariffavtalen.

13.000 FO-medlemmer jobber i kommunene.

Oslo kommune har egne forhandlinger.

Forhandlingsfristen er midnatt 30. april.

Hvis partene ikke blir enige innen da, går oppgjøret til mekling.

Om ikke meklingen fører fram, blir det streik.

11.04.2018
13:56
11.04.2018 14:19

KS-oppgjøret

Hovedtariffavtalen i KS-området omfatter alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo.

41 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 32 prosent er i skolene og 9 prosent i barnehagene.

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune møttes onsdag 11. april for å fremme sine krav.

De fire sammenslutningene representerer 41 arbeidstakerorganisasjoner som er parter i Hovedtariffavtalen.

13.000 FO-medlemmer jobber i kommunene.

Oslo kommune har egne forhandlinger.

Forhandlingsfristen er midnatt 30. april.

Hvis partene ikke blir enige innen da, går oppgjøret til mekling.

Om ikke meklingen fører fram, blir det streik.