OPPSTART: Representanter på tvers av faginstanser som jobber med overgrep mot barn var samlet onsdag. Nå skal de møtes en dag i uken for å rådgi offentlige ansatte om hvordan de skal ta sakene sine videre.

OPPSTART: Representanter på tvers av faginstanser som jobber med overgrep mot barn var samlet onsdag. Nå skal de møtes en dag i uken for å rådgi offentlige ansatte om hvordan de skal ta sakene sine videre.

Hans Henrik Torgersen

Krafttak for vern av barn i Oslo

Et nytt tverrfaglig konsultasjonsteam skal hjelpe offentlige ansatte med å avgjøre hva de skal gjøre når de mistenker overgrep mot barn.
26.10.2016
15:43
26.10.2016 15:43

hans.henrik@lomedia.no

Onsdag ble en merkedag for Statens Barnehus i Oslo og Oslo kommune. For første gang etablerer man et tverrfaglig konsultasjonsteam som skal gi råd når offentlig ansatte er i tvil om en sak skal meldes til politiet eller barnevernet.

Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester, Inga Marte Thorkildsen, var onsdag tilstede for å gratulere teamet, og ønske dem lykke til.

- Jeg er så glad. Dette har noen av oss ventet så lenge på. Jeg skal også hilse fra politirådet, og der er alle enige og entydige på at dette er noe vi trenger. Det er viktig at dette er forankret i toppen, og det er viktig. Dette må være et felles ansvar, sa Thorkildsen til deltakerne i teamet.

- Du ser det ikke før du tåler det

Onsdag var deres første møte, og nå skal de jobbe med å avtale hvordan de skal jobbe videre.

- Det er det viktigste vi kan jobbe med. Noe av den viktige jobben dere skal gjøre nå er å få folk til å tåle. Jeg har skrevet en bok som heter «Du ser det ikke før du tror det», men jeg snakket med en psykologspesialist som sa at du faktisk ikke ser det før du tåler det. Og det er det dere skal jobbe med, sa Thorkildsen i sin prat til konsultasjonsteamet.

I årevis har antallet anmeldelser av grov vold og seksuelle overgrep mot barn økt, men det er blant ekspertene stor tro på at det fortsatt er betydelige mørketall. Konsultasjonsteamet skal være et tilbud for de mange offentlige ansatte som er usikre på hvordan de skal håndtere en spesifikk sak.

Sakene skal meldes inn til Statens Barnehus, og så vil de anonymiseres før teamet diskuterer seg gjennom mulige måter å håndtere saken på, før de kommer med råd til melder. De som melder inn saken skal kunne være tilstede for å lytte til vurderingene konsultasjonsteamet gjør. Tjenesten er til for offentlige ansatte, og ikke privatpersoner.

Konsultasjonsteamet skal ha fast arbeidsdag hver onsdag, og da samles representanter fra en lang rekke etater for å gi råd om hva som er mulige handlinger for de som frykter det pågår overgrep mot barn.

Bredt sammensatt

I teamet skal det være faste representanter fra Statens barnehus, politiet, barneverntjenesten, påtalemyndigheten, BUP-vest, sosialpediatrisk avdeling ved Ullevål sykehus, helsesøstertjenesten, BUFetat, familievernkontor og PP-tjenesten.

Modellen man bygger konsultasjonsteamet på er hentet fra Tromsø, og Ståle Luther, som leder Statens Barnehus der. Men man har gjort noen justeringer før man satte i gang i Oslo. Blant annet har man tatt inn juridisk kompetanse.

Daglig leder for Statens Barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pedersen, understreker viktigheten av at så mange aktører som mulig vil benytte seg av tilbudet.

- Det at vi har den særkompetansen og har sett så mange saker, det gjør jo at vi som sosialarbeidere, har mye å tilby knyttet til å se helheten. Vi har stor fenomenforståelse, men kan også mye om systemet – og det tenker jeg er veldig viktig, sier Astrid Johanne Pettersen til Fontene.

- Jeg håper at barnevernstjenesten kommer til å bruke tilbudet mye. At barnehagene, skoler og ikke minst fastleger. Jeg håper veldig at disse gruppene kommer til å ta kontakt. Hele poenget er jo at de som melder skal kunne sitte og lytte til hva konsultasjonsteamet drøfter, sier Pettersen.

26.10.2016
15:43
26.10.2016 15:43