Luca Kleve-Ruud / Samfoto

Klimakrisens blodige urettferdighet

– Opptil en milliard mennesker har ikke tilgang til elektrisitet. Likevel har livene deres blitt forverret av klimakrisen. Det sier Mary Robinson, en av hovedtalerne i sosialarbeiderkonferansen SWSD 2018.
05.07.2018
11:30
07.07.2018 11:06

jbr@lomedia.no

I går braket det løs. Nesten 2500 sosialarbeidere, forskere og akademikere innen feltet sosialt arbeid fra hele verden er i disse dager samlet i Dublin. Konferansen «Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development», ofte forkortet til SWSD, har blitt arrangert annethvert år siden 2010. Til nå har SWSD blitt holdt i Hong Kong, Sverige, Australia og Sør - Korea. I år var det Irland sin tur. Årets tema er knyttet FNs mål om å nå en bærekraftig utvikling fra 2016- 2030, og tar for seg bærekraft innen klima og lokalt arbeid. En av hovedtalerne på konferansen var Mary Robinson. Robinson var tidligere president av Irland fra 1990- 1997 og gikk så videre til å jobbe med menneskerettigheter i FN fra 1997 - 2002. I følge Robinson henger menneskerettigheter og klimarettferdighet tett sammen.

– Klimarettferdighet befinner seg i krysspunktet mellom klimaforandringer, utvikling og menneskerettigheter, fortalte Robinson i går til en fullsatt sal. Hun pekte på hvordan klimakrisen er en eksistensiell, menneskelig krise og sosialarbeiderens rolle i finne løsning på krisen.

Mary Robinson, som har jobbet for FN og er tidligere irsk president, var en av hovedtalerne på SWSD 2018 i Dublin.

Mary Robinson, som har jobbet for FN og er tidligere irsk president, var en av hovedtalerne på SWSD 2018 i Dublin.

Jonathan Brady/Pa Photos

«Det er ikke Gud, men livene til rike folk»

Robinson har flere ganger vært i Afrika, og fortalte en historie om en kvinne fra Uganda. Kvinnens landsby hadde store problemer som følge av klimakrisen.

– Det verste med klimakrisen er at den fjerner noen av de få sikkerhetene disse menneskene har. Som når regntiden vil komme, når man skal så og når man skal høste. Det igjen fører til usikkerhet om man vil få nok mat, sa Robinson. Robinson kjenner selv til flere hele landsbyer som har vært nødt til å flytte på grunn av klimakrisen. Kvinnen fra Uganda fortalte om problemene med avlingene og at landsbyen trodde at de ble straffet av Gud.

– Kvinnen ble sendt på kurs for å lære mer om årsaken og virkningene til klimakrisen, fortalte Robinson.

Da kvinnen kom tilbake, fortalte hun Robinson: «Jeg trodde vi ble straffet av Gud. Nå vet jeg at det skyldes livene til rike mennesker».

Et av Robinsons hovedpoenger under talen i går var at klimakrisen påvirker verden ulikt globalt. Mange av de verste effektene av klimakrisen som flom og tørke er det U- landene som får føle på. Derimot skyldes flere av årsakene til klimakrisen at I- land har levd på en måte som er lite bærekraftig.

– Effekten av klimakrisen undergraver menneskerettighetene til de som bor i disse landene fordi klimakrisen forsterker eksisterende usikkerheter og ulikheter, sa Robinson.

Sosialarbeideres arbeidsmetoder

Under talen pekte Robinson på at sosialarbeidere jobber på en måte som hun tror kan være avgjørende for å fremme en bærekraftig utvikling. Blant annet at sosialarbeidere anerkjenner at mennesker trenger å støtte hverandre for å kunne bevege oss mot fremtiden. Hun understreket at klimakrisen er en eksistensiell, menneskelig krise hvor man står ved et veikryss som avgjør vår menneskelighet.

– Dere som er her i dag jobber i lokalsamfunn som støtter de menneskene som har blitt utsatt for fattigdom og marginalisering. Med solidaritet og empati i frontlinjen kan vi snu de ødeleggende effektene av klimakrisen og den økende globale ulikheten, sa Robinson.

Hun mente det var viktig at de som brydde seg om de fattige, om de som står utenfor samfunnet og de maktesløse jobbet sammen om klimakrisen. Et annet viktig sosialfaglig element som Robinson tror er aktuell for å løse klimakrisen er medvirkning under beslutningstaking.

– Vi må passe på at stemmene til alle mennesker, særlig de som er utsatt for sosial og økonomiske marginalisering, blir hørt når vi tar beslutninger om klimaforandringer og utviklinger som vil påvirke livene deres. Dette er særlig sant for kvinner, som altfor ofte blir ekskludert fra beslutningsprosesser som påvirker deres liv, sa Robinson.

Klimarettferdighet

Handler om å analysere klimaendringene ut fra et etisk perspektiv. Man ser på hvordan årsakene og virkningene av klimakrisen knyttet til temaet sosial og miljømessig rettferdighet.

Kilde: Wikipedia

05.07.2018
11:30
07.07.2018 11:06

Klimarettferdighet

Handler om å analysere klimaendringene ut fra et etisk perspektiv. Man ser på hvordan årsakene og virkningene av klimakrisen knyttet til temaet sosial og miljømessig rettferdighet.

Kilde: Wikipedia