Klar - ferdig - streik

Onsdag er det storstreik mot regjeringens arbeidslivspolitikk. Men noen holder hjulene i gang.
27.01.2015
16:36
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

vibeke.liane@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

– Det er en styrke ved det norske arbeidslivet at det er organisert og velregulert. Det har tatt lang tid å kjempe det fram. Nå må vi forsvare det, fastslår Lars Vanvikmyr, miljøterapeut på Strinda videregående skole i Trondheim.

Nei til uthuling

Han ser mange kjente navn blant de som på facebook har sagt at de skal delta på streikearrangementet i Trondheim onsdag.

Uthuling av arbeidsmiljøloven har vært tema i lunsjen og på lærerværelset, men hvor mange av de 200 ansatte på Strinda som legger ned arbeidet i protest i morgen er foreløpig uvisst.

– Det vil vise seg i morgen, det er jo ikke noen vanlig streik med planlagt uttak dette. Det er opp til den enkelte. Men jeg vil tro at en del timer utgår i morgen. Streiken vil merkes.

Elevene har kanskje ikke noe imot det?

– Det er nok litt både og.

– Hva er det som får deg til å streike i morgen?

– At det åpnes for mer midlertidighet, at ansatte får færre rettigheter. Det er ikke rette veien å gå. For eksempel ser vi at sosial dumping er et økende problem. Vi trenger en sterk arbeidsmiljølov.

Les også: Derfor streiker fagbevegelsen

Streiker hvis bilen vil

– Jeg skal streike hvis bilen min vil. Verkstedet ringte og sa at den er sykere enn jeg trodde og det er et godt stykke til byen, forteller vernepleier Gerd Strøm Myhre i Kvæfjord.

Hun har fri onsdager så det hadde vært grei skuring å jobbe. Til daglig jobber hun ved Kveldsro Bosenter i Borkenes i Kvæfjord. Et tilbud for demente utviklingshemmede.

Må være frivillig

Strøm Myhre er forarget over at regjeringen vil gi arbeidsgivere adgang til å jobbe 13-timers vakter.

– Det må være en frivillig ordning, sier Strøm Myhre som selv jobber 13 timers vakter i lørdag og søndag, og trives med det.

– En helgevakt tilsvarer nesten en hel arbeidsuke. Vi har forhandlet mange goder. Når vi jobber langvakter får vi en time kortere arbeidsdager, og vi får lange perioder med fri, forteller Strøm Eriksen.

Hun frykter disse godene blir borte hvis arbeidsgiveren kan pålegge ansatte å jobbe 13-timers vakter.

Må være rom for variasjon

Strøm Myhre mener arbeidslivet blir vanskeligere for mange hvis regjeringen gjennomfører endringene i arbeidsmiljøloven.

– Ikke alle livsfaser passer for langturnus. Ikke alle har helse til det. Det skal være rom for variasjon i arbeidslivet, framholder Strøm Myhre.

Hun mener arbeidslivet blir mer brutalt hvis arbeidsgiverne får bestemme organiseringen av turnusene.

En i streik på Frosta

Hanne Svean Halberg skal ikke streike i morgen. Hun jobber i omsorgstjenestene i Frosta kommune, som ligger på sørsiden av Trondheimsfjorden og inngår i Nord-Trøndelag fylke.

– Jeg har nettopp begynt i ny jobb som assisterende avdelingsleder for sykehjemmet og hjemmetjenestene. Det er ganske krevende, og jeg må prioritere hardt, sier hun til Fontene.

Tre av de ansatte i kommunen er FO-medlemmer, og en av dem kommer til å streike, forteller Hanne Halberg.

Sprøyterommet i møte

– Jeg var innstilt på å streike, for her er det snakk om store endringer av arbeidsmiljøloven, sier Elisabeth Olsen. Hun er vernepleier og jobber på sprøyterommet i Oslo. Dessuten er hun plasstillitsvalgt for en gjeng på fem-seks medlemmer.

– Dette er en veldig viktig markering. Men vi skal ha en gruppeevaluering av sprøyterommet fordi det er ett år siden vi flyttet hit til Prindsen mottakssenter, det er et ganske stort apparat med blant annet inviterte forskere. Vi var flere som ville gå på markeringen, men så kom dette. Det er dumt, og vi vil gjerne markere når vi får sjansen, sier hun.

De ansatte ved sprøyterommet jobber i turnus.

– Det spørs om kanskje noen som ikke skal på jobb kommer til å delta, sier Elisabeth Olsen.

Skal spørre om å få streike

Vernepleier Bodil Seierstad i Gjøvik skal spørre sjefen på sykehjemmet i Snertingdal om hun kan få fri til å streike.

Seierstad jobber på sykehjemmet på onsdager, og vil nødig skape problemer for ledelsen med å streike.

– Hvis hun sier at hun trenger meg, så kommer jeg ikke til å streike, sier hun.

Viktig helgedag

Seierstad mener det er viktig å beholde søndag som fridag.

– Det er ikke bra hvis arbeidsgiveren får mer makt til å pålegge arbeidstakerne å jobbe søndager, mener hun.

Seierstad liker ikke at regjeringen forsøker å kjøre arbeidslivet tilbake til tiden før vi hadde en arbeidsmiljølov.

Ikke aktuelt i Monsterhuset

Bodil Seierstad tilbringer de fleste arbeidsdagene på Monsterhuset A/S og Monsterbedriften. Hun tror ikke noen der kommer til å streike. De jobber med å få unge mennesker som de fleste arbeidsgivere ikke vil ta i med ildtang. Der hjelper hun de unge med å finne ut av forholdet til Nav, politiet og samfunnet.

– Hos oss i Monsterbedriften og Monsterhuset regulerer dette seg selv. Vi er opptatt av å ta vare på arbeidstakerne. De er i en fase hvor de prøver seg i arbeidslivet. Da trenger vi ikke drive rovdrift på dem, sier Seierstad.

Avslutter dagen tidligere

På Ragna Ringdals dagsenter i Oslo varierer streikeviljen mellom avdelingene.

– På denne avdelingen blir stort sett normal drift. På en av de andre hørte jeg det var så mange som ville streike at de vurderte å trekke lodd, forteller avdelingsleder Anne Bente Gran.

Det som imidlertid påvirker hele dagsenteret er det forventede trafikkaoset som vil oppstår når kollektivtrafikken stopper opp. Kjørekontoret, som kjører brukerne av dagsenteret, har varslet bekymring for lange hjemreiser.

– Vi har avklart med verger og blitt enige om at vi sender de fleste hjem kvart over to på onsdag. Det betyr også at det blir en kortere periode med mindre personale enn vanlig, forteller Gran.

Hun sier at tilbudet blir forsvarlig, men noe redusert.

– Det kan for eksempel bety at det blir gruppeaktivitet i stedet for individuelle opplegg, sier Gran.

Ringvirkninger på Kongsberg

Jill Dalheim på Nav Kongsberg har sin private variant av streiken. De ansatte på SFO streiker så hun skal være hjemme med barnet sitt.

– Det er jo litt artig at streiken får sånne ringvirkninger, sier hun.

Dalheim har full forståelse for at de ansatte streiker.

Jobben forplikter

Hun ville ha streiket selv. Dalheim mener det er viktig å markere avstand til regjeringens forslag til å svekke folks mulighet for å få faste ansettelser.

– Vi som jobber med å hindre at folk utestenges fra arbeidslivet må ha bevisst forhold til arbeidsmiljøloven, sier Dalheim som har ansvaret for oppfølging av langtidssykemeldte.

Dalheim forteller at FO-medlemmene har fått god informasjon om streiken fra FO i Buskere og FO sentralt.

– Verre for kvinner og unge

– Dette er ikke endringer som er kvinne- og likestillingsvennlige, sier Gøril Madsen, leder i FO Troms.

Hun mener at kvinner vil bli ekstra hardt rammet av Robert Erikssons forslag til endringer.

– En stor del av ansatte i helse- og sosialsektoren er kvinner som jobber turnus. Mange er enslige mødre. Skulle de bli nødt til å jobbe langturnus, vil det ramme hardt. Barnehagene har jo ikke åpningstider som er tilpasset langturnus. I det hele tatt vil eventuell langturnus få konsekvenser for familielivet til folk, sier Madsen.

Over 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner.

Spent på oppmøte

Madsen er også engasjert i situasjonen til nyutdannede som står i fare for å ikke få fast jobb hvis det skal bli flere midlertidige stillinger.

– Uten fast jobb blir det vanskeligere å etablere seg og få lån i banken. Dermed kan det bli tøft for kommende generasjoner, sier Madsen.

Madsen har fått i oppdrag å innlede på vegne av FO ved markeringen i Harstad i morgen. Hun håper minst 100 FO-medlemmer møter opp.

FO har om lag 300 medlemmer i og rundt Harstad.

– Noen har jobber som de ikke kan forlate, for eksempel de som jobber med utviklingshemmede. Det skal bli spennende å se hvor mange som klarer å komme, sier Madsen.

27.01.2015
16:36
27.08.2015 20:01