FORRIGE GANG: FO møtte mann- og kvinnesterkt opp på streikemarkeringen på Youngstorget 30. mai for to år siden.

FORRIGE GANG: FO møtte mann- og kvinnesterkt opp på streikemarkeringen på Youngstorget 30. mai for to år siden.

Eirik Dahl Viggen

Kan bli streik i barnevernet

4 335 statsansatte kan være i streik fra mandag morgen. Blant disse er 140 FO-medlemmer, de fleste innen barnevernet.
21.05.2014
11:52
27.08.2015 20:01

nina.hanssen@lomedia.no solfrid.rod@lomedia.no

Meklingen i statsoppgjøret har frist ved midnatt natt til mandag 26. mai. Om meklingen ikke fører fram, vil om lag 10 prosent av LO-medelmmene i staten streike fra mandag morgen.

De 140 FO-erne i første streikeuttak jobber i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og i Bufetats regionkontorer, blant annet i Bergen og Trondheim. I tillegg rammes fosterhjemstjenesten i Stavanger, Tromsø og Bergen.

Seks forbund

– Vi legger opp til et ansvarlig streikeuttak som ikke vil ramme liv og helse. Det er opp til arbeidsgiver å søke dispensasjon der de måtte finne det nødvendig, sier FO-leder Mimmi Kvisvik i en kommentar.

Seks forbund er involvert i det første uttaket, de fleste fra Norsk Tjenestemannslag (NTL). I tillegg til FO, er Skolenes landsforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Fengsel- og friomsorgsforbund og Fagforbundet med i det første uttaket.

Les mer om statsoppgjøret her.

Mekling pågår

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen sier at meklingen fortsetter som normalt fram mot fristen 25. mai ved midnatt.

– Det er bare Riksmekleren som kan kommentere det som skjer i meklingen, men vi jobber hardt for å finne en løsning, sier hun.

– Først og fremst er uttaket rettet mot arbeidsgiver, men selvfølgelig vil en eventuell streik merkes også blant publikum. Vi er uansett innstilt på å gi dispensasjoner for å unngå at liv og helse blir truet, understreker Rønoldtangen.

21.05.2014
11:52
27.08.2015 20:01

Mest lest