JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vår tids globale kriser stiller nye krav til sosialt arbeid, mener Shilpi Bhatnagar i Sosialarbeidere uten grenser.

Vår tids globale kriser stiller nye krav til sosialt arbeid, mener Shilpi Bhatnagar i Sosialarbeidere uten grenser.

Hanna Skotheim

Interessert i internasjonalt arbeid? Sosialarbeidere uten grenser vil ha deg med på laget

– Jeg digger navnet på organisasjonen. Her kan jeg ta ut den ekstra sosionomen i meg, sier Shilpi Bhatnagar, styreleder i Sosialarbeidere uten grenser.
22.02.2024
07:15
23.02.2024 09:22

solfrid.rod@lomedia.no

hanna.skotheim@lomedia.no

Da Sosialarbeidere uten grenser (SG) ble stiftet i 2014, var målet å bli sosialarbeidernes svar på den mer kjente Leger uten grenser.

– Det var kanskje i overkant ambisiøst, det er et stort prosjekt å sende norske sosialarbeidere ut i verden. Og så kom covid. Pandemien satte organisasjonen veldig tilbake. Men nå bygger vi den opp på nytt, sier Shilpi Bhatnagar.

Hun er sosionom med master i samfunnssikkerhet og kriseledelse, og har vært styreleder i snart et år.

Den ekstra sosionomen

Mange sosialarbeidere har et stort engasjement som de ikke får fullt utløp for innenfor rammene av en offentlig etat, mener Bhatnagar. Selv trives hun med jobben i Nav, men kjenner at hun har mer å gi.

– Jeg digger navnet på organisasjonen. Her kan jeg ta ut den ekstra sosionomen i meg, ler Bhatnagar.

Under navnet Grenseløst Oslo arrangerer SG temakvelder der de inviterer alle interesserte til å bli med å diskutere løsninger på ulike samfunnsproblemer. Økende ungdomskriminalitet er tema neste gang.

– Da skal vi ikke snakke om utfordringene, men bidra til å finne løsninger. Vi ønsker å tenke nytt og utenfor boksen. Vi skal være grenseløse sosialarbeidere.

– Betyr det at «uten grenser» nå forstås mer i overført betydning?

– På en måte ja. Vi ønsker å bygge en base lokalt, og vi ønsker å styrke den flerkulturelle kompetansen til sosialarbeidere i Norge. Men vi skal også jobbe internasjonalt, forklarer Bhatnagar.

Nye krav til sosialt arbeid

Vår tids globale kriser stiller nye krav til sosialt arbeid, mener SG. Deres visjon er å være «Et internasjonalt fellesskap av sosialarbeidere som sammen møter vår tids sosiale utfordringer og bedrer menneskers livsvilkår over hele verden».

Gjennom samarbeid med fire utdanningsinstitusjoner bidrar de til at studenter får praksis i Hellas, der de jobber med mindreårige flyktninger. Organisasjonen kurser studentene i traumebevisst omsorg og internasjonalt sosialt arbeid og tilbyr en kontaktperson underveis i oppholdet.

Her hjemme har SG laget nettportalen Steady for mennesker som har flyktet. Den gir informasjon og praktiske øvelser for å takle traumer og søvnproblemer. Innholdet er oversatt til flere språk, nå sist til ukrainsk.  

Sosialt arbeid i Ukraina: Her kan mamma Evheniia skaffe mat og bleier i bytte mot kunst-kunnskaper

Interaktivt teater

SG har også holdt fotokurs for ungdom og laget forumteater for unge med flyktningbakgrunn. Forumteater er interaktivt, og publikum inviteres til å stoppe skuespillerne og foreslå alternative handlinger underveis. En god metode for innovasjon og kreativitet, mener Bhatnagar.

– Vi trenger flere frivillige og mer ressurser, slik at vi kan gjøre mer av dette. Vi er foreløpig en liten organisasjon, så her er det mulighet for å påvirke, reklamerer styrelederen.

– Fagforeninger arrangerer temakvelder, og mange organisasjoner gir mulighet for frivillig arbeid. Hvorfor trengs akkurat denne organisasjonen?

– Vi er ikke en konkurrent til FO eller andre. Vi tilbyr en møteplass for alle som ønsker å møte likesinnede og bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Sosialarbeidere uten grenser

Skal bidra til økt psykososial helse hos utsatte grupper.

Skal styrke norske sosialarbeideres kompetanse på globalisering, migrasjon, minoritetsspørsmål, diskriminering og rasisme.

Koordinerer praksis i Hellas for norske studenter. Har som mål å sende ferdig utdannede sosialarbeidere til land i krise og konflikt.

Les mer på sosialarbeidere.no

22.02.2024
07:15
23.02.2024 09:22

Sosialarbeidere uten grenser

Skal bidra til økt psykososial helse hos utsatte grupper.

Skal styrke norske sosialarbeideres kompetanse på globalisering, migrasjon, minoritetsspørsmål, diskriminering og rasisme.

Koordinerer praksis i Hellas for norske studenter. Har som mål å sende ferdig utdannede sosialarbeidere til land i krise og konflikt.

Les mer på sosialarbeidere.no