JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Etter flere år med magre oppgjør, er jeg glad for at medlemmene våre nå får ordentlig reallønnsvekst. Alle kan forvente minst 10.000 kroner mer i tillegg etter årets lønnsoppgjør, sier Marianne Solberg.

– Etter flere år med magre oppgjør, er jeg glad for at medlemmene våre nå får ordentlig reallønnsvekst. Alle kan forvente minst 10.000 kroner mer i tillegg etter årets lønnsoppgjør, sier Marianne Solberg.

Hanna Skotheim

Ingen streik i staten. – En seier for likelønn, mener FO

– Etter flere år med magre oppgjør, er jeg glad for at medlemmene våre nå får ordentlig reallønnsvekst. Alle kan forvente minst 10.000 kroner mer, sier Marianne Solberg, nestleder i FO.
24.05.2022
18:46
24.05.2022 19:00

solfrid.rod@lomedia.no

18 timer etter at fristen utløp, kom partene i statsoppgjøret til enighet. Hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne har blitt enige med staten om:

• Rammen for oppgjøret i staten er på 3,84 prosent lønnsvekst.

• Et nytt og mer fleksibelt system for lønnsopprykk skal gi ansatte større lønnsvekst i fremtiden.

• 70 prosent av midlene fordeles sentralt, mens 30 fordeles lokalt.

• Det sentrale tillegget blir fordelt slik: Ansatte i lønnstrinn 19–64 får et generelt kronetillegg på kr 10.000. Ansatte i lønnstrinn 65–101 får et prosenttillegg på 1,7 prosent.

• Alle førstekonsulenter får et ekstra lønnstrinn.

• Det blir satt av 0,85 prosent til lokale forhandlinger.

• Virkningsdatoen for alle tilleggene er den 1. mai.

– Reallønnsvekst for alle

– Det er helt tydelig at FO har fått gjennomslag. Vi har fått til reallønnsvekst for alle, historisk høy likelønnseffekt og satsing på aktivitets- og redegjørelsesplikten, en stor andel sentrale tillegg og et moderne og forenklet system for ansiennitetsopprykk, sier Solberg.

Hun er nestleder i FO og har representert forbundet i statsoppgjøret.

Solberg er fornøyd med en ramme på 3,84. Det er mer enn anslått prisvekst og litt over over de 3,7 prosentene som industrien fikk, den såkalte frontfagsrammen som alle oppgjør må forholde seg til.

– Frontfaget skal være en norm over tid. I staten har man havnet under frontfagsrammen to år på rad. Da er man fortsatt i tråd med frontfagsmodellen, selv om man havner litt over frontfaget i år, sier riksmekler Mats W. Ruland til VG.

– Etter flere år med magre oppgjør, er jeg glad for at medlemmene våre nå får ordentlig reallønnsvekst. Alle kan forvente minst 10.000 kroner mer i tillegg etter årets lønnsoppgjør, fastslår FO-nestlederen.

Kronetillegg til alle og bedre betaling for turnus. Dette er den nye lønna for kommuneansatte

– Historisk på likelønn

Ett av stridstemaene i årets tariffoppgjør har vært hvor mye av lønnsrammen som skal settes av til lokale forhandlinger. Mens andre hovedsammenslutninger ønsker å fordele lønnsveksten lokalt, krevde FO og LO Stat sentrale lønnstillegg for å sikre økt kjøpekraft til alle. Partene ble enige om at 70 prosent av lønnsmidlene skulle forhandles sentralt, mens 30 prosent overlates til lokale forhandlinger.

– Sentrale tillegg med likelønnsprofil er mest gunstige for våre medlemmer. Når 70 prosent fordeles sentralt kan vi sørge for et rettferdig lønnsoppgjør hvor alle får bedre lønn, ikke bare enkeltgrupper, sier Solberg.

Solberg mener at årets resultat i større grad enn vanlig bidrar til å utjevne lønnsforskjeller mellom kjønnene.

– Fremdeles tjener kvinner mye mindre enn menn, også i sammenlignbare stillinger og sektor. Derfor prioriterer FO likelønn i alle lønnsoppgjør. Sentrale tillegg til kvinnerike stillingskoder er treffsikkert. Derfor får vi nå et historisk godt likelønnsresultat, sier hun.

I tillegg har LO Stat fått gjennomslag for at staten skal følge opp Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i selve avtaleteksten. Dette skal bidra til likelønn gjennom at alle offentlige virksomheter må kartlegge og jobbe målrettet mot ubegrunnede lønnsforskjeller.

24.05.2022
18:46
24.05.2022 19:00