JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arbeidet er kommet lengst i Bergen vest, der Familiens hus tas i bruk i høst.  Da skal maks fire stykker sitte sammen.

Arbeidet er kommet lengst i Bergen vest, der Familiens hus tas i bruk i høst. Da skal maks fire stykker sitte sammen.

Colourbox

Free seating og clean desk innføres i hele kommunen

Ingen i Bergen skal ha fast kontorplass: Ansatte i barnevernstjenesten og Nav gruer seg

– Vi har prøvd å få politikerne til å snu, sier FO-tillitsvalgt Renathe Remes Øen.

anne@lomedia.no

Barnevernstjenestene i Bergen skal flytte inn i Familiens hus med blant annet helsestasjonen og fysioterapitjenesten – og de skal jobbe aktivitetsbasert. Ingen får fast kontorplass, det blir free seating og clean desk. Denne kontorløsningen skal på sikt innføres for alle kommunens ansatte. Byrådet i Bergen vedtok nemlig i 2016 at alle tradisjonelle kontorarbeidsplasser i kommunen skal ha slik utforming. Ansatte skal velge rom og arbeidsplass etter oppgavene som skal løses. Kontorlokalene får arbeidssone, stillesone, multirom, møterom, prosjektrom, sosial sone, atskilte kontorer, personlige skap. Inntil fire personer skal sitte sammen.

– Mange er vant til cellekontor og synes dette blir en stor overgang. Mange er redd de ikke skal få konsentrert seg. Motstanden handler også om at mange ikke helt vet hva de går til, sier plasstillitsvalgt Christer Sivertsen i barnevernstjenesten i Bergen sentrum.

Christer Sivertsen er plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten i Bergen sentrum.

Christer Sivertsen er plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten i Bergen sentrum.

Privat

– Tar det med godt humør

Både barneverntjenesten og Nav-kontorene i Bergen er blitt omorganisert og trenger derfor nye og større, eller ombygde lokaler. Sigrid Ofstad, plasstillitsvalgt ved Nav i Bergen sør sier flere av medarbeiderne har vanskelig for å se for seg at det blir en god kontorløsning.

– Ansatte opplever at de har lite de skulle ha sagt i prosessene som har vært. Men mange har kommet til at man må ta det med godt humør og gi det en sjanse. Det er riktig som arbeidsgiver sier; vi har ikke prøvd det, sier Ofstad.

Hun sier at flesteparten likevel ikke er overbevist om at dette skal gi en bedre arbeidshverdag, annet enn at det er arealbesparende og moderne.

Sigrid Ofstad er plasstillitsvalgt i Nav Bergen sør og sitter her på hjemmekontor.

Sigrid Ofstad er plasstillitsvalgt i Nav Bergen sør og sitter her på hjemmekontor.

Privat

Christer Sivertsen forteller også om usikkerhet blant sine medarbeidere:

– Det er ingen forskning som slår fast at barnevernstjenesten vil utføre arbeidet bedre med denne utformingen. Spørsmålene våre blir ikke besvart med annet enn at det er et politisk vedtak og at vi er lite endringsvillige, sier han.

Han mener beslutningstakerne viser at de ikke har kjennskap til hva barnevernstjenesten driver med og hvilke arbeidsoppgaver de har.

Debatt: Manglende endringsvilje eller velbegrunnet skepsis?

Pandemi og smittevern

Koronapandemien setter ingen stopper for planene. Det bekrefter Ola Henning Målsnes, fagleder for kommunikasjon i byrådsavdeling for finans, næring og eiendom. I en epost til Fontene skriver han at de viktigste smittevernrådene vil gjelde uansett arbeidsplassutforming: God hygiene, forsterket renhold, være hjemme ved symptomer på smittsom sykdom og holde avstand. Ansatte skal ha eget tastatur og mus. Alle skrivebord vil være 1,6 meter og ha skjermvegger.

Plasstillitsvalgte i Nav og barnevernstjenesten tror slike kontorløsninger vil være sårbare så lenge koronapandemien pågår og under nye sykdomsutbrudd.

– Jeg ville tro det er mindre utsatt å sitte på fast plass. Det er vanskelig å se for seg hvordan vi vil klare å takle nye sykdomsutbrudd i lokaler med free seating. Da blir vi sikkert fort sendt tilbake til hjemmekontor, sier Ofstad.

Politikerne ønsker ikke snu

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt for FO i kommunen, sier at skepsisen ikke bare handler om pandemi.

– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier hun.

Renathe Remes Øen er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

Renathe Remes Øen er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

Otto von Münchow

Tillitsvalgte i barnevernstjenesten og i Nav har påpekt at de ansatte sitter med taushetsbelagte oppgaver og at de kombinerer forvaltning med sosialt arbeid.

– Det kreves stor kunnskap og evne til å involvere verneombud og tillitsvalgte for at konseptet skal gjennomføres i slike kombinasjonsarbeidsplasser. Vi har prøvd å få politikerne til å snu. Det ønsker de ikke, så nå handler prosessen om å dokumentere de ansattes behov, så kontorene blir godt tilrettelagt, sier Øen.

Moderne, fine lokaler

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie, har selv aktivitetsbasert kontor og sier at det er en fantastisk måte å jobbe på.

– Jeg selv går foran som et godt eksempel. Man kommer nær medarbeiderne og samhandler bedre. De ansatte kan glede seg! Det blir moderne, flotte lokaler, sier hun.

Etaten har over tusen medarbeidere som skal jobbe i Familiens hus i de fire byområdene. At det er delte meninger er som forventet, mener hun.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie, har selv aktivitetsbasert kontor og sier at det er en fantastisk måte å jobbe på.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie, har selv aktivitetsbasert kontor og sier at det er en fantastisk måte å jobbe på.

Andrew Buller

– Folk er redde for at det ikke blir gode løsninger for konsentrasjonsarbeid og alenetid. Derfor kartlegges det nå hvordan man jobber. Hvert arbeidssted må også komme fram til spilleregler. Vi trenger litt erfaring for å se hvordan dette vil fungere. Men er man mer enn to timer vekke fra plassen, skal det ryddes vekk.

– Hvorfor vil denne kontorløsningen gjøre de ansatte bedre?

– Det sikrer samhandling og at vi jobber mer på tvers. Det er hele intensjonen med å samle tjenestene i Familiens hus, sier hun.

– Er det noe ved barnevernstjenesten som gjør det vanskeligere for dem å jobbe på denne måten?

– Vi kan ikke vite det, men jeg håper ikke det.

– Er pandemi et argument for å gå vekk fra denne kontorløsningen?

– Det blir mindre smitte med denne kontorløsningen, både fordi det blir innført bedre renhold og fordi det er papirløst, sier hun.

BI-forsker: – Ingen ting engasjerer mer enn endring av kontor!

Verneombudet er kritisk

May Britt Kindem er hovedverneombud i Bergen kommune, i byrådsavdelingen for bolig, sosial, og arbeid. Hun har i oppgave å kontrollere at kontorlokalene oppfyller arbeidsplassforskriften, både ved Nav-kontorene og i Familiens hus.

– Mange i Nav sitter trangt i dag. Derfor er mange glad de skal et nytt sted, men de er likevel skeptiske. Vi har lite erfaringer med slike kontorer. Ansatte forstår ikke ordentlig hva kontormodellen er og hvordan de skal jobbe. Og så blir de redde for ikke å få det til, sier Kindem.

May Britt Kindem er hovedverneombud i Bergen kommune, i byrådsavdelingen for bolig, sosial, og arbeid.

May Britt Kindem er hovedverneombud i Bergen kommune, i byrådsavdelingen for bolig, sosial, og arbeid.

Otto von Münchow

– Kan du gi en rask forklaring på aktivitetsbasert utforming?

– Ja, aktiviteten du utøver er retningsgivende for det rommet du velger å jobbe i. Men så er det mange spørsmål – skal det for eksempel være tillatt å ta spontane telefoner i rommet du jobber i? Slik samhandling må de øve på, så man kan lage regler, sier hun.

Jobbe mer hjemme?

Hadde barnevernsansatte sittet i aktivitetsbaserte kontorer nå under pandemien, hadde de neppe fått lov å komme på jobb, understreker Kindem.

Hun mener skepsisen ikke blir møtt på en god måte.

– Tillit skaper du ikke ved å si at ting er bestemt! Folk er også redde for å uttale seg og bli stemplet som bakstreverske. Det er ikke rart. Motforestillinger blir møtt med lite forståelse, hevder hun.

– Pandemien har gjort det legitimt å jobbe hjemme, kan kontorkonseptet kombineres med mer hjemmekontor?

– Det er de som skal gjøre jobben, som må få mene noe om det. Men altså, ansatte i Nav og i barnevernet opplever å bli truet av klienter, skal de sitte hjemme alene med det? Nei, dette skal ikke flyttes hjem til noen.

Eksempel på hvordan et aktivitetsbasert kontorlokale kan komme til å se ut i rådhuset i Bergen.

Eksempel på hvordan et aktivitetsbasert kontorlokale kan komme til å se ut i rådhuset i Bergen.

Link Arkitektur

Det blir mindre smitte med denne kontorløsningen, både fordi det blir innført bedre renhold og fordi det er papirløst.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie

Aktivitetsbasert utforming

Byrådet i Bergen vedtok i 2016 at alle kontorarbeidsplasser i kommunen skal ha aktivitetsbasert utforming.

Ansatte skal velge rom og arbeidsplass etter oppgavene som skal løses.

Innføres når arbeidsplasser omorganiseres, flyttes eller bygg rehabiliteres.

Barneverntjenesten i Bergen ble omorganisert i 2018 og Nav-kontorene i 2020. Kontorene trenger derfor større eller ombygde lokaler og får denne utformingen. Arbeidet er kommet lengst i Bergen vest, der Familiens hus tas i bruk i høst.

Kommuneadvokatens ansatte er tildelt dispensasjon fra ordningen, begrunnet i krevende konsentrasjonsarbeid og taushetsplikt.