– De som er nervøse for aktivitetsbasert kontor har mindre å frykte nå etter vi har hatt pandemi. Nå er det akseptabelt å kombinere kontor med hjemmearbeid, sier Donatella de Paoli.

– De som er nervøse for aktivitetsbasert kontor har mindre å frykte nå etter vi har hatt pandemi. Nå er det akseptabelt å kombinere kontor med hjemmearbeid, sier Donatella de Paoli.

Torbjørn Brovold/BI

BI-forsker: – Ingen ting engasjerer mer enn endring av kontor!

– Alle som skal planlegge kontorløsninger må spørre seg hva man trenger kontoret for, sier Donatella de Paoli.
19.05.2021
08:42
19.05.2021 08:51

anne@lomedia.no

– Cellekontor er best med tanke på smittevern, det er ingen tvil, men hva er vitsen da? Da kan man vel like gjerne sitte hjemme? Erfaringer under pandemien viser jo at produktiviteten hjemmefra har vært god, sier Donatella de Paoli, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI.

Landskap brer om seg i Bergen

I Bergen skal aktivitetsbasert utforming innføres for alle kommunens ansatte med kontorjobb. Nå er det barnevernstjenesten og Nav sin tur til å flytte inn i nye lokaler: Ingen får fast kontorplass, det blir free seating og clean desk. Ansatte skal velge rom og arbeidsplass etter oppgavene som skal løses. Flere gruer seg og er redd de ikke skal få gjort jobben sin.

Saken kan du lese her.

Hva trenger man kontor for

Donalla de Paoli mener det store spørsmålet nå er: hva slags kontor trenger vi etter covid-19?

– Alle som skal planlegge kontorløsninger må spørre seg hva man trenger kontoret for. Er det til møter, saksbehandling, kunnskapsutveksling, for å skape miljø? Pandemien har jo gjort hjemmekontor legitimt, sier de Paoli.

Debatt: Manglende endringsvilje eller velbegrunnet skepsis?

Aktivitetsbasert er in

Hun viser til at aktivitetsbaserte kontor er det som for tiden er «in», fordi det er fleksibelt.

Før var det åpne landskap med eller uten fast plass, eller cellekontor.

– Aktivitetsbasert utforming tilfører en ny dimensjon, ved at ulike rom er tilpasset oppgaver som skal løses; rom for digitale møter, stillekontorer for konsentrasjon, og kontor som er sosialt stimulerende for team.

– Hvorfor er det likevel motstand mot dette moderne, flotte?

– Ankepunktet er at de ansatte ikke har et fast tilholdssted og blir gående i en jo-jo-tilværelse. Vi er programmert sånn, at vi helst vil finne oss en fast plass, sier hun.

Kan konsentrere seg hjemme

Hun mener aktivitetsbaserte kontor vil fungere bare man har nok rom.

– Ingen ting engasjerer mer enn endring av kontor! Det er i alle fall sikkert!

Kritikken mot alle type åpne landskap er mer støy og forstyrrelser. Men disse argumentene er ikke lenger så relevante når man kan ta med seg konsentrerte oppgaver på hjemmekontor, hevder hun.

Free seating og clean desk brer om seg i Bergen: Ansatte i barnevernstjenesten og Nav gruer seg

– Trenger ikke være nervøse

Flertallet av alle organisasjoner og ledere hun har vært i kontakt med det siste året, både i privat og offentlig virksomhet, har gode erfaringer med medarbeidere på hjemmekontor, med noen få unntak. Produktiviteten har gått opp mange steder, sykefravær har gått ned og medarbeiderne synes de får bedre balanse mellom jobb og privatliv, forteller hun.

– De som er nervøse for denne typen kontor har mindre å frykte nå etter vi har hatt pandemi. Nå er det akseptabelt å kombinere kontor med hjemmearbeid, sier hun.

– Hva er ditt råd til arbeidsgivere som skal skape entusiasme for denne typen kontor?

– At de ansatte blir involvert er veldig viktig. Det er også for enkelt å møte motstandere med argumenter om at «det er dette som er moderne». Noen ledere svikter kanskje på det, at det må forankres i dialog, sier hun.

19.05.2021
08:42
19.05.2021 08:51