JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mens LOs informasjonssenter senter lar vente på seg, driver Kirkens Bymisjon og Røde Kors Helsesenteret for papirløse migranter. Følg med i Fontene nr. 1 for reportasje fra helsesenteret.

Mens LOs informasjonssenter senter lar vente på seg, driver Kirkens Bymisjon og Røde Kors Helsesenteret for papirløse migranter. Følg med i Fontene nr. 1 for reportasje fra helsesenteret.

arash nejad/nyebilder.no

I 2013 vedtok LO-kongressen å opprette informasjonssenter for papirløse

Informasjonssenter for papirløse i det blå

– Lojaliteten hos LO-ledelsen ligger mer hos politikerne enn hos arbeidsfolk, sier Geir Gamborg i Norsk Arbeidsmandsforbund.
05.01.2017
07:48
05.01.2017 07:48

anne.siri@lomedia.no

Arbeiderparti-toppene i øverste ledelse er redde for å virke for innvandringsliberale, mener distriktssekretær Geir Gamborg i Arbeidsmandsforbundet. Derfor blir det heller ikke noe senter for papirløse, tror han.

Gamborg er trolig blant dem av fagbevegelsens ansatte som jobber aller tettest med de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. I årevis har han særlig jobbet opp mot renholdsbransjen. En uoversiktlig bransje preget av lave lønninger og lite organisering, med et flertall av utenlandske arbeidstakere.

Svikter egne idealer

LO-kongressen vedtok i 2013 å opprette et informasjonssenter for såkalt papirløse, eller udokumenterte innvandrere. Dette er mennesker som befinner seg i Norge uten lovlig opphold. En egen arbeidsgruppe fra blant annet LO og Norsk Folkehjelp har gjort forarbeid, men nå synes prosjektet å være dødt.

– Lojaliteten hos LO-ledelsen ligger mer hos politikerne enn hos arbeidsfolk, mener Gamborg i Arbeidsmandsforbundet.

Deler av fagbevegelsen mangler dessverre innsikt i og kunnskap om mekanismene som råder i deler av arbeidslivet, hevder Geir Gamborg.

Deler av fagbevegelsen mangler dessverre innsikt i og kunnskap om mekanismene som råder i deler av arbeidslivet, hevder Geir Gamborg.

Tri D. Nguyen

I den svære papirbunken inne på kontoret hans i Oslo sentrum ligger også saker som omfatter menneskehandel. Når disse menneskene sviktes, sviktes ideene om solidaritet og om at de svakeste skal løftes, mener Gamborg. Han får tårer i øynene når han snakker. Dette er tross alt grunnleggende ideer som fagbevegelsen er tuftet på, fortsetter han.

• Senter for papirløse lar vente på seg

Fagbevegelsen mangler innsikt

– Mange ser på jobben Arbeidsmandsforbundet gjør som at LO tar ansvar. LO sentralt kan være med på å ta ansvar ved å sette i gang dette tiltaket, som en slags hjelp til selvhjelp, sier Gamborg.

Om det er riktig å kalle det et «papirløssenter» bør være underordnet, mener han. Uansett kan et sånt «senter» bidra til å vise folk til de rette hjelpetiltakene, blant annet i regi av humanitære organisasjoner som Røde Kors og Caritas.

– De gjør en fantastisk jobb med saker som handler om grov utnyttelse og menneskehandel i arbeidslivet. Deler av fagbevegelsen mangler dessverre innsikt i og kunnskap om mekanismene som råder i deler av arbeidslivet, hevder Gamborg.

Her får papirløse helsehjelp

«Klart dette blir noe av»

Eddie Whyte har vært blant pådriverne for senteret. Han vil fortsette å holde presset oppe og sier «klart dette blir noe av». Noe annet er uakseptabelt, mener han. Whyte sitter i Fagforbundets forbundsstyre og er medlem i forbundets utvalg for mangfold og inkludering.

– Det har tatt unødvendig lang tid. Noen vil kanskje mene at det er et tegn på stor motstand i den sentrale ledelsen, men husk at forslaget kom fra grasrota på kongressen i 2013, sier Whyte.

Han minner også om kongress-vedtaket som sier at asylsøkere og personer som oppholder seg i landet bør få arbeidstillatelse og tilbys sysselsettingstiltak, selv om de har fått avslag på asyl. Et radikalt vedtak som viser en viktig holdningsendring blant LOs tillitsvalgte, mener Whyte.

– Ingen er tjent med en varig underklasse lever her på ubestemt tid og uten rettigheter, sier Whyte.

Han minner om at den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har slått fast at papirløse skal har rett til fundamentale faglige rettigheter, som å organisere seg og forhandle kollektivt.

LO svarer

– Saken er fremdeles under arbeid, svarer LO-sekretær Terje Olsson.

– Det er vanskelig å finne en omforent løsning. Saken har vært i sekretariatet en gang, og vi tar sikte på å fremme den på nytt for LOs sekretariat på nyåret.

Arya har bodd i telt i Norge i fire år

Papirløse må opp på dagsordenen

I LOs handlingsprogram heter det:

«Papirløse arbeidstakere blir i økende grad utnyttet som billig arbeidskraft av useriøse arbeidsgivere. LO vil arbeide for at det opprettes et informasjonssenter som skal bistå og verne denne gruppen arbeidstakere som ikke gis faglige og grunnleggende rettigheter i samfunnet. LO må vise solidarisk støtte til en sårbar gruppe i det norske samfunnet.»

Helsesenteret ønsker samarbeid

Mange som oppsøker helsesenteret for papirløse har arbeidsrelaterte skader.

Helsesenteret for papirløse drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon og ligger på diskret adresse i Oslo. I fjor fikk de besøk av arbeidsgruppa for det mulige informasjonssenteret, men har ikke hørt noe siden. Virksomhetsleder Frode Eick er klar for samarbeid hvis senteret blir en realitet.

LEDER: Frode Eick ved helsesenteret for papirløse i Oslo.

LEDER: Frode Eick ved helsesenteret for papirløse i Oslo.

Benjamin A. Ward/Røde Kors

– Det er behov for informasjon og veiledning om rettigheter og om arbeidsmiljøloven. Vi erfarer at de aller fleste ønsker å leve under ordnede forhold, de færreste vil utnytte systemet, sier Eick.

Utslett og ryggvondt

Rundt tusen personer er innom i løpet av et år. Eick forteller at en del kommer dit med arbeidsrelaterte skader. Det kan være utslett etter vasking, ryggvondt fra tunge løft eller generell slitenhet. Mens kvinner ofte gjør husarbeid og passer barn i private hjem, jobber menn i grønnsaksboder, i flyttebyrå, med bilvask. Ofte mot svært dårlig – eller ingen – betaling. Kontrakt har de gjerne ikke.

Må velge mellom onder

– Etter min vurdering er dette mennesker som har valget mellom to onder. Enten å reise tilbake til frykt og usikkerhet i hjemlandet, eller å bli i Norge uten oppholdstillatelse, sier Eick.

Ved helsesenteret yter de hjelp uten å ta stilling til brukernes status. Eick sier de selv må ta valg i livet. Han forteller at noen av dem etter hvert får oppholdstillatelse, mens andre sier ja til assistert retur eller blir tvangsutsendt. Enkelte lever i Norge i årevis uten oppholdstillatelse.

05.01.2017
07:48
05.01.2017 07:48

I LOs handlingsprogram heter det:

«Papirløse arbeidstakere blir i økende grad utnyttet som billig arbeidskraft av useriøse arbeidsgivere. LO vil arbeide for at det opprettes et informasjonssenter som skal bistå og verne denne gruppen arbeidstakere som ikke gis faglige og grunnleggende rettigheter i samfunnet. LO må vise solidarisk støtte til en sårbar gruppe i det norske samfunnet.»