Mimmi Kvisvik, her på LO-kongressen i 2017, vil ha en gjennomgang av representasjonskartet til LO i neste kongressperiode.

Mimmi Kvisvik, her på LO-kongressen i 2017, vil ha en gjennomgang av representasjonskartet til LO i neste kongressperiode.

Bjørn A. Grimstad

LO-kongressen 2021:

Hver tredje delegat er fra Fagforbundet: – LO må tegne opp representasjonskartet på nytt, mener FO-lederen

Mye har forandret seg siden LO fastsatte retningslinjer for representasjon i alle ledd av organisasjonen. På tide å ta opp tråden igjen, mener Mimmi Kvisvik.
22.10.2020
13:44
22.10.2020 13:44

helge@lomedia.no

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, mener LO i neste kongressperiode må ta en gjennomgang av hvordan organisasjonen kan bli mest mulig representativ for medlemsmassen.

På kongressen til våren – uansett hvordan den kommer til å bli arrangert – har Fagforbundet hele 93 av de 260 delegatene, i tillegg til at de har minst en, ofte to, delegater fra fylkene. Sammen med Fellesforbundet har Fagforbundet flertall på kongressen.

Les også: Dette må du vite om LO-kongressen

Store forskjeller

Samtidig har åtte små forbund kun en delegat hver, mens fire forbund har to delegater.

Størrelsen på forbundene er nemlig veldig forskjellig: Fagforbundet har 380.000 medlemmer. Forfatterforbundet har 380.

Samtidig har også regionkartet i vårt langstrakte land endret seg. Viken fylke alene har like mange delegater på kongressen som de åtte minste forbundene.

– Dagens representasjon baserer seg på langt færre forbund enn da kabalen ble lagt. Samtidig har også noen forbund slått seg sammen og blitt veldig store, som Fagforbundet og Fellesforbundet. Jeg mener summen av de små og mellomstore forbundene må ha en vekt som gjør at organisasjonen blir mer representativ, sier Mimmi Kvisvik til FriFagbevegelse.

Når delegatene skal fordeles er det yrkesaktive medlemmer som regnes. Samme gjelder for representantskapet.

Men når det velges representanter til Sekretariatet – det øverste organet mellom representantskap og kongress, teller pensjonistene med.

– Jeg mener vi må se på hele representasjonen i lys av utviklingen som har vært i LO, knyttet til både representasjon fra forbundene og de nye regionene. Det bør skje i neste kongressperiode, mener Kvisvik.

– Innflytelsen må være rimelig og rettferdig. Jeg sier ikke at det er et problem at Fagforbundet er så store som de er, men det må for eksempel også være en balanse mellom privat og offentlig sektor og en balanse mellom forbundene, mener hun.

Det samme mener hun må gjelde representasjonen i LOs ledelse. Det står ikke skrevet i stein, men det er blitt en praksis at Fagforbundet og Fellesforbundet skal ha to hver i ledelsen. Da er det bare fire andre plasser igjen, som skal fordeles på både mellomstore forbund som NTL, Industri Energi, HK, EL og IT, NNN, FLT, Arbeidsmandsforbundet og FO, i tillegg til de mange små-forbundene. Kvisvik mener ledelsen bør være bredere sammensatt.

Rimelig representasjon

Terje O. Olsson har ansvaret for organisasjonsarbeidet politisk i LO-ledelsen, og sier at det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal videreføre arbeidet med å se på organisasjonen.

– Men det har ikke vært noe tema som har vært løftet inn i denne perioden, sier han til FriFagbevegelse.

– Det vil alltid være behov for å vurdere organisasjonsstrukturer. Man skal alltid være åpen for diskusjoner, sier Terje O. Olsson.

Mette Nord leder det desidert største forbundet i LO. Hun mener det er helt naturlig at innflytelsen følger størrelsen på forbundet.

– En kongress skal speile organisasjonen. Vi er størst og er dobbelt så store som det nest største forbundet. Det er naturlig at de som har flest medlemmer har størst innflytelse. Jeg har ikke noe grunnlag for å si noe annet, mener hun.

Samtidig påpeker hun at flere forbund har slått seg sammen og dermed har også flere forbund fått større makt enn tidligere.

– I tillegg bidrar vi også økonomisk etter medlemstall og bidrar betydelig organisatorisk og administrativ til fellesskapet, sier Mette Nord til FriFagbevegelse.

22.10.2020
13:44
22.10.2020 13:44