FORUNDERLIG: Synes Jan Gunnar Skoftedalen fra Fagrådet.

FORUNDERLIG: Synes Jan Gunnar Skoftedalen fra Fagrådet.

Mia Paulsen

Høie hørte på politiet

Helseministerens nei til heroinrøyking overrasker Jan Gunnar Skoftedalen, sekretariatsleder i Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon.
20.02.2014
11:27
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

– Det er særlig overraskende siden Helsedirektoratet jobber med en kampanje for å få folk til å gå fra sprøyter til røyking, sier Skoftedalen.

– Jeg er helt enig i at det er positivt å få sprøytenarkomane over til det å røyke, og det vil jo å være en del av den overdosestrategien som vi nå skal legge fram. Men det må vi gjøre på måter som når de som er sprøytenarkomane og ikke bare den lille gruppen som går på sprøyterommet, sier helseminister Bent Høie til NRK.

– Bent Høie sier at dette vil nå en veldig liten gruppe, noe han forsåvidt har rett i. Men når det er tillatt med sprøyterom, er det litt forunderlig at han sier nei til røyking, mener Skoftedalen.

Mindre farlig

Fagrådet representerer mange syn på oppgavene i feltet, understreker han. Men de har stilt seg positive til Oslo kommunes initiativ for røykerom.

– Det er ingen tvil om at heroinrøyking er mindre farlig i forhold til overdoser, selv om det beste selvfølgelig er å la være å ta heroin.

Skoftedalen er bekymret over at det skapes motsetning mellom å gi behandling og redusere skade.

– Flere er bekymret over at man ikke klarer både å gi behandling og redusere skader. På hvilket område kan vi tillate at 250-300 mennesker dør årlig uten å gjøre noe for å hindre det? Dette er trist, synes han.

Viser til forbud

– Det å åpne opp for å legalisere røyking av heroin på sprøyterommet vil bare innebære at vi lager sprøyterommet til et sted der det blir lovlig å bruke narkotika, som ellers i samfunnet er forbudt, sier helseminister Bent Høie til NRK i dag.

Han sier at han har lyttet til politi, psykologer og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Et stort antall aktører har hatt andre innspill.

En av dem er Legeforeningen.

– Vi har sagt tydelig at vi tror forslaget har en positiv effekt når det gjelder å hjelpe de tyngste brukerne, sier leder i Norsk legeforening, Hege Gjessing.

Det var Jonas Gahr Støre som i fjor åpnet for å bruke sprøyterom til å inhalere heroin i stedet for å sette sprøyter. Bakgrunnen er Norges rangering på overdosetoppen med over 250 overdosedødsfall hvert år. Røyking av heroin gir lavere risiko for overdoser, infeksjoner og smitte.

FO ønsket røykerom

FO støttet forslaget om å endre sprøyteromslovens formålsbestemmelse samt de foreslåtte endringene i sprøyteromsforskriften. AU-medlem og sosionom Lars Semmerud er ikke fornøyd.

– Jeg beklager at Helseministeren sier nei til at kommuner skal kunne åpne for inhalering av heroin i sprøyterom. Etablering av sprøyterom har vist seg å være et virkemiddel i det skadereduserende arbeidet. Som en naturlig følge av det, mener FO at det må kunne åpnes opp for at det etableres røykerom for heroin der det er sprøyterom.

Dette kunne være et konkret målrettet tiltak for å forebygge overdosedødsfallene i Norge, sier Semmerud.

20.02.2014
11:27
27.08.2015 20:01