Hjemløse utlendinger mister sengene

Solberg-regjeringen kutter ut overnattingstilbudet for tilreisende utlendinger som mangler tak over hodet.
09.10.2014
16:50
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

De to siste årene har Stortinget gitt en ekstrabevilgning på drøye ti millioner for drift av sengeplasser som et akutt humanitært tiltak for tilreisende. Den er strøket fra statsbudsjettet.

Fontene besøkte tilbudet rett før sommerferien

– Hva skjer nå?

– I verste fall betyr det at tilbudet ikke kan videreføres. Vi kommer til å ta kontakt med andre partier, som Venstre og Krf for å få videreført tilskuddet, sier Hanne Krogstadmo, som leder Oslo Røde Kors' overnattingstilbud i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Til sammen driver organisasjonene 100 overnattingsplasser. Det er fortsatt like stor pågang og like stort behov for å ha et akutt overnattingstilbud, forteller Krogstadmo.

Begrunner med tiggerforbud

Regjeringen begrunner kuttet med sitt eget forslag om å innføre et nasjonalt forbud mot organisert tigging. Høyre/Frp-budsjettet viser videre til prosjektmidler som gis via EØS for å utbedre situasjonen for rom-folk i Øst-Europa (Se budsjettforslaget for Justis- og beredskapsdepartementet, s. 193)

– Brutalt kutt

– Det er et brutalt forslag med tanke på at det kuttes fra januar, som er den kaldeste tida, sier Krogstadmo.

Sist vinter måtte de avvise flere titalls personer daglig. De travleste dagene måtte opptil 70 personer avvises.

Herberget drives med små midler, ifølge Krogstadmo. Organisasjonene betaler omtrent halvparten fra egne lommer.

Sovesalen som Røde Kors har fått låne av Misjonskirken, har hverken dusj, mat eller kaffeservering. Kun tepper, toalett og feltsenger.

Ingen alternativ

– Hvis det ikke blir noe tilskudd, stenger dere?

Vi vil fortsette å kjempe for å holde åpent et visst tilbud, i hvert fall i den kaldeste perioden.

– Hva gjør folk når de ikke har plass?

– Det finnes ikke noen alternative overnattingstilbud til denne gruppa. De må oppsøke søppelrom eller venterom på jernbanestasjonen.

Kommer ikke for å gå på do

– Trekker overnattingstilbudet folk til Norge?

– Jeg tror ikke tilbudet om seng og toalett trekker flere fattige EØS-borgere til Norge.

De hadde håpet å kunne opprettholde alle plassene og utbedret de sanitære forholdene med tilgang til dusj. Isteden kan det bli kroken på døra.

Forventer flere tilreisende

Også generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Lars Erik Flatø, reagerer på kuttet:

– Behovet for akuttovernatting blir ikke borte selv om det blir forbudt å tigge. Med stor fattigdom i Europa, må vi både forvente og akseptere at mennesker også kommer til våre byer. Det er viktig å møte dette med vilje til humanitære verdier, kommenterer Flatø på Bymisjonens hjemmeside.

– Jeg tror ikke tilbudet om seng og toalett trekker flere fattige EØS-borgere til Norge

Hanne Krogstadmo, leder overnattingstilbudet for Røde Kors

Akutt overnatting for utlendinger

FELLES: Kirkens Bymisjon driver 50 plasser for eldre over 60 år og kvinner, mens Røde Kors driver 50 plasser for menn opp til 60 år.

VEDTAK: Stortinget bevilget over ti millioner kroner til tiltaket i revidert nasjonalbudsjett 2013.

INTERNASJONALT: Tilbudet er åpent for alle bostedsløse fra andre land. Størstedelen kommer fra EØS-land.

Cirka 70 prosent kommer fra Øst-Europa (Polen, Albania, Romania), mens 17 prosent er fra Sør-Europa (Spania, Portugal, Italia).

I sommer kom besøkende fra 56 nasjonaliteter.

09.10.2014
16:50
27.08.2015 20:01

Akutt overnatting for utlendinger

FELLES: Kirkens Bymisjon driver 50 plasser for eldre over 60 år og kvinner, mens Røde Kors driver 50 plasser for menn opp til 60 år.

VEDTAK: Stortinget bevilget over ti millioner kroner til tiltaket i revidert nasjonalbudsjett 2013.

INTERNASJONALT: Tilbudet er åpent for alle bostedsløse fra andre land. Størstedelen kommer fra EØS-land.

Cirka 70 prosent kommer fra Øst-Europa (Polen, Albania, Romania), mens 17 prosent er fra Sør-Europa (Spania, Portugal, Italia).

I sommer kom besøkende fra 56 nasjonaliteter.