Fornøyde. Studentene ved bachelorstudiet i sosialt arbeid ved VID Vitenskapelig høyskole i Oslo er de som er mest fornøyde med eget studiested. Masterstudentene samme sted følger tett etter.

Fornøyde. Studentene ved bachelorstudiet i sosialt arbeid ved VID Vitenskapelig høyskole i Oslo er de som er mest fornøyde med eget studiested. Masterstudentene samme sted følger tett etter.

VID Vitenskapelig høyskole

Her trives sosionomstudentene best

VID Vitenskapelige høgskole i Oslo troner nærmest i ensom majestet på de fleste parameterne under paraplyen sosialt arbeid.
17.02.2017
12:07
17.02.2017 15:09

hans.henrik@lomedia.no

Bachelorstudentene ved VID Vitenskapelige høgskole i Oslo har det beste helhetsinntrykket av egen utdannelse av samtlige som studerer sosialt arbeid i Norge.

Det viser Studiebarometeret, som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) publiserte forrige uke. Fontene har sett nærmere på resultatene fra barnevernspedagog- , sosionom- og vernepleierstudentene.

Les også: Her trives vernepleierstudentene best

Les også: Barnevernsstudentene på Lillehammer mest fornøyde

Studiet i sosialt arbeid får 4,4 av studentene, på en rating der 5 er best og 1 er dårligst. Også masterstudiet ved VID Vitenskapelige høgskole i Oslo er godt fornøyde med studiet sitt. De gir det 4,3 – for øvrig det samme som masterstudentene ved Høgskolen i Bergen og bachelorstudentene ved Høgskolen i Lillehammer. Den siste er slått sammen med Høgskolen i Innlandet fra 1. januar.

Se tabellen under – trekk ned menyen for å velge spørsmål.

HiOA nærmest bunnen

I motsatt ende av skalaen ga masterstudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, studiet sitt vurderingen 3,2. Studentene ved bachelor i sosialt arbeid ved Nord Universitet i Bodø ga 3,5 til helhetsinntrykket av eget studie.

Les også: Sosionomene forsvinner fra Vestre Viken

Undersøkelsen omfatter nesten 60.000 studenter fordelt på 58 utdanningsinstitusjoner. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram kan delta.

Også på ratingen for sosialt miljø scorer VID i Oslo best med 4,6. Universitetet i Stavanger kommer dårligst ut på denne delen, med en score på 3,3.

Læringsutbytte best i Bergen

Når det gjelder læringsutbytte er det ikke VID, men Høgskolen i Bergens masterstudenter i samfunnsarbeid som sier de har det best. De gir læringsutbyttet en score på 4,2 av 5.

Når det gjelder vurderingen av egen studieinnsats er det studentene ved Universitetet i Stavanger som mener de gjør størst innsats. De vurderer den til 4,3. Den neste på listen er Høgskolen i Bergen med en score på 4,0.

NOKUTs grenseverdier for å publisere data er flere enn 9 svarende og mer enn 19,5 % svar, eller at studieprogrammet har mellom 6 og 9 svarende og mer enn 49,5 % svar. For sosionomutdanningene betyr det at masterutdanningene ved Høgskolen i Oslo, to programmer ved VID i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Sørøst i Porsgrunn ikke er med i oversikten. Heller ikke de to masterstudiene eller bachelorstudiet ved Universitetet i Tromsø, i Alta er med av samme grunn.

17.02.2017
12:07
17.02.2017 15:09