JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her lykkes de med etikken. Nå får de pris

En time annenhver uke kan være nok til å løfte etikken, opplever ansatte i psykisk helse i Indre Østfold kommune.
Mette Førrisdahl Abrahamsen, Helene Overgaard Dramstad og Bjørg Asora Kobbevik Holtet  jobber i psykisk helse i Indre Østfold kommune, som får etikkprisen 2023.

Mette Førrisdahl Abrahamsen, Helene Overgaard Dramstad og Bjørg Asora Kobbevik Holtet jobber i psykisk helse i Indre Østfold kommune, som får etikkprisen 2023.

Privat

anne@lomedia.no

Indre Østfold, enhet for psykisk helse og avhengighet er vinner av etikkprisen 2023. Prisen på 100.000 kroner deles ut av KS som del av satsingen på systematisk arbeid med etikk og verdibevissthet i helse- og omsorgstjenesten.

– Vi er veldig stolte! Det er fantastisk å få anerkjennelse for arbeidet vi gjør med etikk, sier Lars Olav Hjorthaug, sosionom og avdelingsleder for psykisk helse i Indre Østfold.

Tre ansatte ble sendt av gårde for å motta prisen i desember.

– Det er de som gjør jobben med å løfte etisk refleksjon i hverdagen, sier Hjorthaug.

Indre Østfold, enhet for psykisk helse og avhengighet er vinner av etikkprisen 2023. Fra Venstre: Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Mette Førrisdahl Abrahamsen, Hilde Christin Blomlie, Christine Haga Sørlie i KS og Helene Overgaard Dramstad.

Indre Østfold, enhet for psykisk helse og avhengighet er vinner av etikkprisen 2023. Fra Venstre: Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Mette Førrisdahl Abrahamsen, Hilde Christin Blomlie, Christine Haga Sørlie i KS og Helene Overgaard Dramstad.

Privat

– Forbilledlig

Fagjuryen mener Indre Østfold har greid å bygge en felles kultur og er et eksempel på at et godt arbeid i en kommune (Askim) ble videreført da fem kommuner ble til Indre Østfold.

– Etikken ble løftet fram i stedet for å bli satt på vent, skriver juryen i begrunnelsen.

Gir samhold og kvalitet

Lars Olav Hjorthaug i Indre Østfold sier arbeidet med etikk gir samhold i tjenesten, der ansatte hjelper hverandre med å se ulike perspektiver.

– Det å oppøve evnen til refleksjon binder oss sammen også på tvers av team. Man får komme sammen og tenke høyt rundt alle de veivalgene man skal ta, sier han.

– Er det mulig å måle resultater av etikkarbeid?

– Det er ikke noe vi har jobbet målrettet med, men det gjør oss bevisst på holdninger i møte med andre. Det skal gi bedre kvalitet i tjenestene, det er målet, sier han.

Blant annet møtes de ansatte i etikk-grupper en time annenhver uke. Hjorthaug mener det går liten tid med til dette, men at det gir stort utbytte.

– Det er en investering i både arbeidsmiljø og kvalitet, sier han.

Den kommunale psykiske helsetjenesten har om lag 100 medarbeidere, og alle er invitert inn i arbeidet med systematisk etisk refleksjon.

Lurer du på hva som er rett å gjøre? Nå kan du øve deg med dilemmaspillet

Grupper annenhver uke

Fagleder Mette Førrisdahl Abrahamsen drifter etikk-arbeidet i det daglige. Hun er psykiatrisk sykepleier, familieterapeut og livsstyrketrener. Hun startet med etikkgrupper da hun jobbet i Askim og fikk videreføre det i de fem kommunene som ble Indre Østfold.

– Hvorfor er arbeid med etikk viktig?

– Fordi vi jobber med mennesker og relasjoner. I psykisk helsearbeid trenger vi å øve opp vår egen faglige vurderingsevne og dømmekraft. Det er ikke som med sårstell eller diabetes at man som fagperson vet nøyaktig hvilken prosedyre man skal følge, sier hun.

– Hva kan være en etisk vanskelig situasjon?

– Å skille mellom å være profesjonell og privat i relasjon til pasienten. Vi skal være gode på å etablere kontakt og et trygt tillitsforhold, men det gjør at man kan komme nær den andre, og det kan utvikles et avhengighetsforhold. Dette var nylig tema i en gruppe.

Reportasje: Pantet flasker og kjøpte bil: – Utrolig at man kan kjøpe en så fin bil for tomgods

Bruker ulike metoder

Medarbeiderne kommer til gruppene med saker og temaer de vil ta opp og får være med å velge metode for drøftingen, forteller Abrahamsen.

Til noen saker passer det best å bruke 6-trinnsmetoden; hva er den etiske utfordringen, fakta i saken, hvem er berørte parter, hvilke lover og verdier aktualiseres, hvilke handlingsalternativer finnes og hva er den helhetlige vurderingen.

Andre ganger velger de å bruke metoden reflekterende team, som skjerper evnen til å lytte. Da foregår samtalen mellom veileder og deltaker, og resten av gruppa sier etterpå noe om hva de ble opptatt av da de hørte på samtalen.

Metoden sekvensiell samtale foregår i ring; en deltaker forteller om temaet til sidemannen, og sidemannen tar samtalen videre i ring.

– Man tar tak i noe av det sidemannen sier og bringer det videre. Slik vet man ikke hvordan samtalen utvikler seg, men alle blir hørt og får mulighet til å uttale seg, sier Abrahamsen.

Hun mener alle metodene på hver sine måter bidrar til samtaler som er strukturerte, likeverdige og som sikrer deltakelse.

– Hva gjør gruppearbeidet med dere?

– Selv får jeg følelsen av å ikke stå alene om arbeidsoppgavene, og jeg slipper å lure på om jeg burde valgt annerledes. Gruppa er et sted hvor man kan ta med seg usikkerhet og undring.

Les også: – Jeg tenker ikke lenger at jobben er noe jeg skal tåle

Veileder gruppe

Klinisk sosionom Helene Overgaard Dramstad er godkjent veileder fra kurs i FO og leder en av gruppene. Hun synes det er svært nyttig med et fora hvor de kan ta opp saker.

– Det betyr en time hvor vi rekker å tenke lengre tankerekker i en tjeneste under press. Jo mer stresset arbeidshverdagen er, dess viktigere blir dette, sier hun.

– Hva er forskjell på etisk refleksjon og veiledning?

– Vi spør oss noen ganger om det samme. Det går noe i hverandre, men i etikk-gruppene er det noen verdier som står på spill og handlingsalternativene kan være motsetningsfylte.

– Kan du gi eksempel på en problemstilling?

– Det kan handle om hvordan man går fram dersom man er bekymret for omsorgsevnen til en forelder, men er avhengig av å beholde en god relasjon for å få til behandling.

– Hvordan merker du resultater av etikk-arbeidet?

– Medarbeiderne opplever seg tryggere. Det overføres til pasienter og pårørende, sier Dramstad.

Hun understreker at KS er gode på å bidra til at kunnskap deles og at metoder og verktøy finnes som ressurs på nettsiden.

Les også: Anne Kristin ble klaget på til yrkesetisk råd: – Glad for at dette tar slutt

– Vi er heldige

Bjørg Asora Kobbevik Holtet, sosionom, familieterapeut og førskolelærer sier hun har nytte av å delta i etisk refleksjonsgruppe. Hun er glad for at arbeidsgiver vil ivareta dem.

– Gjør etikk-gruppa deg til en tryggere fagperson?

– Jeg ville merket det om jeg ikke hadde hatt dette tilbudet. Vi sitter mye hver for oss, og det er godt å møte kolleger for å reflektere sammen, sier hun.

Hun sier hun blir bevisst på egne verdier og fordommer og ting i eget liv som kan påvirke jobben hun skal gjøre.

– Er det aldri et ork å gjøre dette, selv med mye annet å gjøre?

– Nei, da må man i så fall jobbe med seg selv. Det krever at man er innstilt og ser verdien. Det skaper jo vekst, sier hun.

– Hvordan merker pasientene dine at du drilles i etikk?

– Jeg blir enda mer nysgjerrig, trår varsomt og blir en enda bedre person å snakke med.

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Etikkprisen

• Deles ut av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Henrik Syse har ledet fagjuryen.

• Satsingen finansieres av Helse og omsorgsdepartementet og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk.

• Indre Østfold vant prisen i 2023, mens to kommuner fikk hederlig omtale: Kristiansand ved utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester, og Diakonhjemmet omsorg ved Ammerudlunden sykehjem i Oslo.

Kilde: KS

Etikkprisen

• Deles ut av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Henrik Syse har ledet fagjuryen.

• Satsingen finansieres av Helse og omsorgsdepartementet og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk.

• Indre Østfold vant prisen i 2023, mens to kommuner fikk hederlig omtale: Kristiansand ved utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester, og Diakonhjemmet omsorg ved Ammerudlunden sykehjem i Oslo.

Kilde: KS