Hellas skyver
rasismen tilbake

Grekerne har tatt til motmæle mot rasismen. På tross av at tallet på flyktninger er økende, er rasisme ikke lenger like akseptert som før, sier Mohammad Younos, som leder Greek Refugee Forum (GRF).
02.06.2015
14:37
27.08.2015 20:01

epost: mia.paulsen@lomedia.no

Greek Forum for Refugees er en organisasjon av og for flyktninger. Younos forteller om et midlere klima mot utlendinger i Hellas.

Fremmedfiendligheten i Hellas vokste da et stort antall flyktninger begynte å komme til landet på begynnelsen av 2000-tallet. Myndighetene manglet et apparat til å håndtere flyktningene, og mediene stilte seg lite kritisk til rasismen.

Younos opplevde at rasister overfalt ham inne på kontoret til forumet mens han underviste kvinner i gresk.

– Hellas manglet et asylsystem, og det ble utnyttet av rasistene, sier Younos.

«De oversvømmer landet, de tar jobbene våre, de bringer sykdommer til landet», var blant beskyldningene mot utlendingene.

Pisket opp stemning

Det var få motstemmer da det nazistiske partiet Gyldent Daggry pisket opp stemningen mot innvandrere og flyktninger, forteller Younos. Flere ble så hardt skadet av overfall fra Gyldent Daggry at de måtte på sykehus.

Innvandrere ble beskyldt for å overfalle grekere, men det var omvendt, sier Younos.

Mohammad Younos ble sjokkert da han kom til politiet for å klage på rasistisk vold.

– De sa at de ville sette meg i fengsel i to dager.

Mørke tradisjoner i politiet

Gresk politi har en spesiell historie etter en lang periode med juntastyring. Mohammad Younos sier at sivilkledd politi deltok sammen med Gyldent Daggry i forfølgelsen av innvandrere og flyktninger. Klassekampen skriver at 50 prosent av greske politioffiserer stemte Gyllent Daggry i 2012 og ved valg til EU-parlamentet i fjor.

FNs høykommisær for flyktninger, UNHCR, rapporterer at politivold ofte overlapper med rasistisk vold. I 2013 rapporterte de om 23 tilfeller av rasistisk motivert politivold i fengsler og interneringssentre for utlendinger.

Det greske politiet har faktisk nå satt i gang et prosjekt for å bekjempe rasisme i egne rekker. Men UNHCR fraråder fortsatt å returnere asylsøkere fra andre europeiske land til Hellas. De påpeker at diskriminering, rasisme og intoleranse bidrar til et klima som truer beskyttelsen av asylsøkere og flyktninger.

TV2 skapte blest i Hellas

Ifølge Mohammad Younos har norsk TV2 gjort grekerne mer bevisste om rasisme. De var tilfeldigvis til stede da to mennesker kom inn på kontoret til GFR i 2010. Den ene hadde fått armen brukket av rasister etter et slagsmål på Attika-plassen. GFR sørget for at TV2 var på plass og filmet neste gang det ble slagsmål på Attika-plassen.

– Vi viste fram programmet fra TV2 og spurte hvor de greske mediene hadde vært. Det ble et vendepunkt. Etter det begynte greske medier å rapportere, og det er mindre vold nå, sier Mohammad Younos.

Regjeringspartiet Syriza, som ble innvalgt i januar, jobber aktivt sammen med flyktningeorganisasjonene for å bedre situasjonen.

Det er ikke lenger så mange som viser åpen sympati med Gyldent Daggry.

Registrerer rasisme

Nå er Younous aktivt engasjert i et prosjekt for å registrere episoder med rasistisk vold.

Prosjektet er organisert i et nettverk koordinert av FNs høykommisær for flyktninger, UNHCR. De rapporterte 166 hendelser i 2013 og 65 hendelser de første ni månedene av 2014. Men nettverket mener disse tallene bare er toppen av isfjellet.

– Dessverre eksisterer det frykt for å bli angrepet, og frykten er nesten verre enn selve volden. Og politiet er fortsatt der. I fjor ble jeg arrestert tre ganger, selv om jeg er gresk statsborger, sier Mohammad Younos.

Hellas har en utstrakt praksis med å arrestere dem som ikke har identitetspapirer og oppholdstillatelse. Et stort antall mennesker lever papirløst i Hellas.

Det betyr at det ikke er aktuelt for papirløse og andre migranter å klage til politiet. Dermed er de svært sårbare.

Solidaritet på gatefester

Løsningen er å hjelpe nyankomne å finne sine nasjonale nettverk for gjensidig støtte, mener Younos. Flyktningene ønsker ikke å søke asyl, og dermed har de ingen rettigheter i Hellas. I stedet søker de hjelp hos hverandre.

– Dessuten har vi begynt å arrangere gatefester hvor forskjellige nasjonale grupper lager mat og viser fram sin kultur. Det bidrar til å øke solidaritet og spre kunnskap.

Dagen før registrerte han beboere fra Omonia som kom med mat for å dele ut. I dag er det suppekjøkken. Mange grekere vil gjerne hjelpe til tross for at de selv strever med økonomien.

– Og Syriza-regjeringen sier at de har planer om å endre systemet slik at det blir enklere å søke statsborgerskap. Det gjenstår å se hva de får til. Men den nye regjeringen tar åpent imot oss. De ønsker å forbedre situasjonen for utlendinger. Det har ført til en endring i klimaet, sier Younos.

Flere og flere tar seg over havet fra Tyrkia til Lesvos, men Hellas mangler ressurser til å ta imot.

Et ukjent antall papirløse lever i nød i Athen.

Amin (16) ble kastet ut av Norge etter fire og et halvt år. Nå lever han fra hånd til munn i Athen.

Rasisme I Hellas

Gyldent Daggry er et rasistisk og nynazistisk parti som fikk vind i seglene da Hellas gikk inn i økonomisk krise

Parallelt skjedde en sterk økning i tallet på flyktninger og asylsøkere til Hellas

Myndighetene oppgir at det kom 45 000 flyktninger til Hellas i 2014

De regner med at det vil komme 100 000 i 2015

Gyldent Daggry fikk 6,3 prosent av stemmene ved valget i januar i år

Sentrale personer i partiet er stilt for retten anklaget for mord, pengeutpressing og vold

Flyktninger og innvandrere i Hellas samarbeider med FNs høykommisær UNHCR om å registrere rasistiske hendelser i landet.

02.06.2015
14:37
27.08.2015 20:01

Rasisme I Hellas

Gyldent Daggry er et rasistisk og nynazistisk parti som fikk vind i seglene da Hellas gikk inn i økonomisk krise

Parallelt skjedde en sterk økning i tallet på flyktninger og asylsøkere til Hellas

Myndighetene oppgir at det kom 45 000 flyktninger til Hellas i 2014

De regner med at det vil komme 100 000 i 2015

Gyldent Daggry fikk 6,3 prosent av stemmene ved valget i januar i år

Sentrale personer i partiet er stilt for retten anklaget for mord, pengeutpressing og vold

Flyktninger og innvandrere i Hellas samarbeider med FNs høykommisær UNHCR om å registrere rasistiske hendelser i landet.