DELT RESULTAT: Plasstillitsvalgt Trond Reitan var streikeklar. At likelønna glapp var leit, mener han. Men punktet om vold og trusler styrker avtalen med KS, ifølge Reitan.

DELT RESULTAT: Plasstillitsvalgt Trond Reitan var streikeklar. At likelønna glapp var leit, mener han. Men punktet om vold og trusler styrker avtalen med KS, ifølge Reitan.

Eirik Dahl Viggen

Glad for å jobbe

Streik avblåst, var gode nyheter for FO-erne ved Nav Østbyen i Trondheim. For saksbunken krymper ikke av seg selv.
26.05.2014
15:03
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Mandag formiddag forløper normalt i mottaksområdet. Renholderen med afrikansk bakgrunn triller utstyr. Barn i og utenfor vogn passerer med mødre på slep inn i samtalerommene.

Plasstillitsvalgt Trond Reitan var mentalt forberedt på streik.

12 FO-medlemmer på Nav Østbyen, i tillegg til ansatte i barne- og familietjenesten og helse- og velferdskontoret sto på det mulige streikeuttaket.

– Medlemmene virker fornøyd med at det ble en løsning. Det lille vi har sett, er noenlunde er slik vi forventet.

Vold og trusler

Lønn er viktig, men vel så viktig var å få på plass yrkesskadeerstatning for vold og trusler for vold begått av brukere utenom arbeidstid.

Her fikk LO gjennomslag.

– Vi ser at det skjer ting. Det er veldig positivt, sier Reitan.

Veiledning

Medlemmene har vært vel så opptatt av å få satt av tid til veiledning og faglig refleksjon i arbeidstida, som av lønn, forteller Reitan.

– Det er viktig siden det ofte ikke er tid til det. For at vi skal bli gode fagpersoner må vi ha det.

Per i dag har de bare debrifing og kollegaveiledning ved spesielle hendelser. Et avtalepunkt om dette ville bety faste tider, for eksempel hver 14. dag, slik medlemmene her ønsker seg.

– Folk er generelt fornøyd med at det ble løsning, for saksmappene forsvinner ikke selv om vi er i streik.

Men likelønnspotten glapp.

– At likelønnspotten ikke kom på plass er leit. Jeg har ikke hørt om at folk er sure for det. Ennå. Folk er mest fornøyd over å være på jobb.

Medlemmene virker fornøyd med at det ble en løsning. Det lille vi har sett, er noenlunde er slik vi forventet.

Trond Reitan, FO-tillitsvalgt

26.05.2014
15:03
27.08.2015 20:01