SØKER FRIVILLIGE: Marit Fuglevik (t.v) og Gro Hjemgaard gir seg som frivillige for Gatas Økonom. Tamar Thorud (t.v) (fagsjef) og Marius Rønne (daglig leder) gleder seg til å få tak i nye frivillige studenter til prosjektet.

SØKER FRIVILLIGE: Marit Fuglevik (t.v) og Gro Hjemgaard gir seg som frivillige for Gatas Økonom. Tamar Thorud (t.v) (fagsjef) og Marius Rønne (daglig leder) gleder seg til å få tak i nye frivillige studenter til prosjektet.

Anne Myklebust Odland

Gatas Økonom søker nye frivillige

Gatas Økonom er et nytt prosjekt som gir gratis økonomirådgivning til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Nå søker organisasjonen nye frivillige studenter i sosialfag, økonomi og jus.
14.08.2017
10:00
14.08.2017 14:22

anne@lomeida.no

– Det er veldig lærerikt å jobbe i tverrfaglige team som sammen hjelper klientene med å få økonomien og livet på rett kjøl, sier sosialfagsstudentene Gro Hjemgaard og Marit Fuglerud.

De er blant ni studenter som det siste året har jobbet frivillig en dag i uken for Gatas Økonom. Nå gir de seg for å ta fatt på innspurten på studiene. Prosjektet trenger derfor nye frivillige.

– Vi har både økonomi og jus på sosialfagsstudiet, men i dette arbeidet har jeg lært så mye mer, sier Fuglestad som anbefaler oppdrag for Gatas Økonom til andre studenter og understreker at man går gjennom et opplæringsprogram.

Nytt i fjor

Gatas Økonom er det nyeste tilbudet fra Gatejuristen, som drives av Kirkens Bymisjon. Det ble startet opp i fjor med prosjektmidler fra Extrastiftelsen. Nå har stiftelsen søkt Oslo kommune og justisdepartementet om varig finansiering.

FAGSJEF: Tamar Thorud er fagsjef i Gatejuristen og er glad for at Stiftelsen Kirkens Bymisjon nå også har tilbudet Gatas Økonom.

FAGSJEF: Tamar Thorud er fagsjef i Gatejuristen og er glad for at Stiftelsen Kirkens Bymisjon nå også har tilbudet Gatas Økonom.

Anne Myklebust Odland

– Mennesker som sliter med rus får så sammensatte problemer. Mange har ikke åpnet regninger på flere år, kanskje fordi de har vært syke, og mange sliter med tung gjeld og inkassokrav. Klientene forteller oss at de ikke får hjelp andre steder. Hjelp med å rydde opp i økonomien er ofte avgjørende for dem som vil inn på et bedre spor, sier fagsjef Tamar Thorud. I prosjektåret behandlet Gatas Økonom 110 saker delt på 54 klienter.

Tung gjeld

– Det å oppleve hvor takknemlige klientene blir når vi tar en telefon for dem og ordner opp, det er noe av det som har gjort sterkest inntrykk på meg, sier Hjemgaard.

Hun har brukt en dag fast i uka hos Gatas Økonom. Da tar hun imot klienter som dropper inn, gjerne med en hund i bånd og bæreposer med krav.

– Det å åpne en regning kan kjennes fryktinngytende for noen. Hvor begynner du når du har en bærepose eller flere fulle av ubetalte regninger og inkassokrav? sier Hjemgaard.

Teamet hos Gatas Økonom går i dialog med kreditorer for å få i stand en nedbetalingsplan eller sletting av gjeld. Noen klienter har også fått feilaktige betalingsanmerkninger.

– Vi opplever at mange av innkreverne er villige til å finne løsninger når vi kommer på banen. Klientene har ofte ikke selv forutsetninger for å gå i dialog med dem, men der kommer vi inn som en proff part, sier Thorud.

Gjeld er hemsko

Han understreker at gjelden virkelig er en hemsko.

– Noen har gjeld i millionklassen, men for flertallet er det heldigvis ikke så store summer, men som likevel er vanskelig nok å håndtere med en begrenset inntekt. Inkasso, renters rente, det stiger raskt. I de fleste tilfellene får vi til refinansiering, gjeldsposter som er mulig å forholde seg til, renter til å leve med, sier Thorud.

Han påpeker at klientene har rett til livsopphold på 8463 kroner etter at boutgifter er trukket fra, men at Gatas Økonom må se til at klientene faktisk får den summen som er namsmyndighetens sats.

– Det kan være langt fra å ha en rett, til å få den. Hvis det har vært dårlig kommunikasjon mellom namsmannen og særnamsmyndighetene hender det klientene sitter igjen med mindre. Der kan vi ofte rette opp, sier Thorud.

Sparing og investering

Gatas Økonom-team hjelper også med enklere saker, som å sette opp budsjett og gi tips til hvordan man kan få pengene til å strekke til i hverdagen: Hva er nyttig å tenke på ved innkjøp av mat? Og hvordan går man frem om man ønsker seg bolig? Noen klienter disponerer store summer etter erstatningsutbetalinger og arv og trenger veiledning til hva man gjøre med store beløp.

– Da spør vi – hva er viktig for deg på sikt? Det er ikke våre ideer om deres fremtid som skal styre, men deres egne tanker om egen fremtid. Der kommer det sosialfaglige aspektet inn. Derfor er det så viktig for oss å ha med frivillige i teamet som studerer sosialfag, sier Thorud.

En klient fikk nylig med å kjøpe leilighet. Det hun drømte om var å gjøre noe for å få kontakt med en forsømt datter. Leiligheten ble satt på datterens navn, men med en klausul om at moren hadde bruksrett livet ut.

– For første gang fikk datteren noe av moren som trygget fremtiden hennes. Og moren fikk en klem. Hun sa til oss at klemmen var kjøpt og betalt, men at den var like god for det, sier Thorud.

Dette gjør Gatas Økonom:

Ser på klientens økonomi og setter opp budsjett

Gir råd om hvordan man kan få pengene til å strekke til

Gir råd til hvordan man disponerer erstatningsutbetalinger og arv

Veileder om skatt og selvangivelse

Hjelper med gjeldsrådgiving

Hjelper folk fra gata

Gatejuristen drives av Kirkens Bymisjon og finnes i 15 byer

I Oslo finnes nå også tilbudene Barnas Jurist og Gatas Økonom

Prosjektet Ung Økonomi starter opp fra årsskiftet

14.08.2017
10:00
14.08.2017 14:22

Dette gjør Gatas Økonom:

Ser på klientens økonomi og setter opp budsjett

Gir råd om hvordan man kan få pengene til å strekke til

Gir råd til hvordan man disponerer erstatningsutbetalinger og arv

Veileder om skatt og selvangivelse

Hjelper med gjeldsrådgiving

Hjelper folk fra gata

Gatejuristen drives av Kirkens Bymisjon og finnes i 15 byer

I Oslo finnes nå også tilbudene Barnas Jurist og Gatas Økonom

Prosjektet Ung Økonomi starter opp fra årsskiftet

Mest lest