BANKER PÅ: Funksjonsnedsettelse må ikke være en hindring mot å komme i arbeid, mener FFO.

BANKER PÅ: Funksjonsnedsettelse må ikke være en hindring mot å komme i arbeid, mener FFO.

Mats Johannesen

Funksjonshemmede fornøyde

2000 flere med funksjonsnedsettelser skal få tilbud om tiltaksplass. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er fornøyd.
14.10.2013
14:59
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

– Vi er glade for at det blir 2000 ekstra tiltaksplasser, og at Regjeringen viderefører sin jobbstrategi, sier kommunikasjonsansvarlig Ove Helset i FFO.

Regjeringen regner med at det blir færre arbeidsledige, og overfører 2000 tiltaksplasser fra tiltak for arbeidsledige til tiltak for folk med funksjonsnedsettelser. Dermed blir det totalt 58 700 tiltaksplasser for denne gruppa.

– Dette gjør det mulig å gi blant annet denne gruppa tilbud om tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Fortsatt mange utenfor

Ifølge FFO står over 80 000 personer med funksjonsnedsettelser og banker på døra til arbeidslivet.

– De aller fleste som kan jobbe, ønsker å jobbe. Funksjonshemmede opplever altfor mange hindre mot arbeidslivet. Det er spesielt tragisk når nyutdannede sliter med å få jobbe på grunn av kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Mange arbeidsgivere vegrer seg mot å ansette funksjonshemmede.

Helset påpeker at statlige etater har et trainee-program som han gjerne skulle sett i andre deler av forvaltningen.

– De får gode resultater og gode evalueringer, sier han.

Hanne Bjurstrøms jobbstrategi har dessuten ført til at NAV har ansatt arbeidslivscoacher som er målrettet mot funksjonshemmede.

Mange årsaker Er det arbeidsgiverne som er det største hinderet mot at funksjonshemmede kommer i arbeid?

– Problemet er sammensatt. Mange arbeidsgivere er blitt flinkere til å ansette mennesker med funksjonsnedsettelser, men vi må få enda flere til å se mulighetene, sier Helset.

Regjeringen vil også videreføre ordningen med funksjonsassistenter og gjøre det til en permanent ordning. Med funksjonsassistent kan en arbeidstaker få hjelp til praktiske gjøremål i arbeidssituasjonen, og Regjeringen foreslår at ordningen også skal omfatte ledsager for blinde og svaksynte.

Derfor øker bevilgningen med 6 millioner kroner i 2014, noe FFO er fornøyd med.

– De utvider dessuten garantien som gir rett til bistand for å komme i arbeid, slik at den også gjelder for alderen 25 til 29 år. Fra før gjelder den 20-24. Samlet sett vil tiltakene øke trykket på å få funksjonshemmede i arbeid. Så venter vi i spenning på hva den nye regjeringen gjør, og om de makter å opprettholde trykket, sier Helset.

.

14.10.2013
14:59
27.08.2015 20:01