En mindreårig asylsøker har på seg en t-skjorte hvor det står skrevet håp, kjærlighet, glede, drøm, vennskap og fred. Under sitt besøk i Athen besøkte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug et hjem hvor det bor 28 mindreårige asylsøkere.

En mindreårig asylsøker har på seg en t-skjorte hvor det står skrevet håp, kjærlighet, glede, drøm, vennskap og fred. Under sitt besøk i Athen besøkte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug et hjem hvor det bor 28 mindreårige asylsøkere.

Tore Meek

Frp vil nekte enslige asylbarn å hente foreldrene

Stortinget gikk ikke langt nok da innvandringspolitikken ble strammet inn i vår, mener Frp. Partiets programkomité vil nekte enslige mindreårige asylsøkere familiegjenforening.
02.09.2016
08:59
02.09.2016 15:38

– Barn som kommer alene til Norge er utsatt for grov omsorgssvikt. Det innebærer at foreldrene ikke vil være i en omsorgsposisjon for barnet. Derfor vil vi som hovedregel ikke tillate familiegjenforening for disse barna, sier komitémedlem Hanne C.S. Iversen til NTB.

Programkomiteen er fram til søndag samlet på Senja, der komitéleder og Frp-statsråd Per Sandberg bor. Førsteutkastet er ikke helt ferdig, men at asyl- og innvandringspolitikken skal skjerpes, er det ingen tvil om. Det skjer til tross for at ankomsttallene akkurat nå er de laveste på to tiår.

– Innvandringspolitikken må føres langsiktig, ikke fra dag til dag. Det er vel ingen som tør å påstå med sikkerhet at de lave tallene vi ser nå, vil vedvare. Det er mange millioner mennesker på flukt i verden, sier hun.

Midlertidig asyl

Iversen – til daglig statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug – mener stortingsflertallet vannet ut regjeringens politikk på flere punkter da asylforliket var oppe til behandling i vår.

– Regjeringen hadde mange gode forslag som dessverre ikke ble vedtatt. Familiegjenforening er bare ett eksempel, sier Iversen, som understreker at Frp er innstilt på å gå enda lenger enn regjeringen i partiprogrammet for neste periode.

– Ingen som søker asyl bør få noe annet enn midlertidig opphold, og vi må forvente at de returnerer til hjemlandet straks det er trygt, sier Iversen.

Hun understreker at Norge er bundet av FNs flyktningkonvensjon, og at denne skal respekteres.

– Likevel er det slik at vi i dag innvilger permanent opphold, som er mer enn vi har forpliktet oss til. I programkomiteen mener vi dette er feil. Innvilget asyl betyr i realiteten beskyttelse så lenge man trenger det – ikke permanent oppholdstillatelse, sier hun.

Forhandle på nytt

Regjeringen fikk ikke flertall for forslagene om underholdskrav og krav til tre års arbeid eller utdanning før familiegjenforening i Norge, da Stortinget på forsommeren strammet inn asylpolitikken. Heller ikke forslaget om midlertidig og begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ble vedtatt.

– Vi har flere forslag som vi kan legge i skuffen og ta opp igjen dersom det blir nødvendig, sa Frp-statsråd Sylvi Listhaug til NTB etter voteringen i Stortinget 10. juni.

Da var det nettopp blitt avklart at regjeringen heller ikke fikk flertall for å skjerpe inntektskravet og øke botidskravet fra tre til fem år før permanent opphold kan gis.

Programkomiteen i Frp gjentar nok en gang en gammel kampsak for partiet, nemlig reforhandling av internasjonale konvensjoner innen asyl- og flyktningpolitikk.

– Dagens migrasjonsmønster setter asylinstituttet under press. Derfor er det grunn til å gå grundig gjennom de internasjonale konvensjonene. Ikke minst vil det være viktig å se på dagens tolkning av disse – fram til vi får reforhandlet dem, sier Iversen.

02.09.2016
08:59
02.09.2016 15:38