JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samnanger-saken:

FO-tillitsvalgt: – Vi hadde ønsket at Samnanger hadde tatt til vettet og tenkt at arbeidslivets regler skal gjelde

Samnanger har brutt barnevernssamarbeidet med Bergen og vurderer å saksøke den tidligere barnevernssjefen. – Et søksmål vil styrke fagforeningene, mener ordfører Knut Harald Frøland.
Plasstillitsvalgt i FO og ansatt ved Åsane og Arna barnevernstjeneste, Ola Mikalsen, har vært mye i mediene den siste tiden.

Plasstillitsvalgt i FO og ansatt ved Åsane og Arna barnevernstjeneste, Ola Mikalsen, har vært mye i mediene den siste tiden.

Privat

hanna@lomedia.no

I vår kom det en granskningsrapport gjort av advokatene Thea Totland og Geir Kjell Andersland. De undersøkte tre barnevernssaker som pågikk i tidsrommet 2003 til 2013 i Samnanger kommune. Rapporten avdekket alvorlige mangler i barnevernstjenesten. I månedene etterpå har det stormet rundt kommunen og barnevernstjenesten.

Stormen ble ikke mindre da politikere i kommunen vedtok at det skal forberedes et søksmål mot den tidligere barnevernslederen. Dette er et historisk vedtak, da det er første gangen en kommune har reist et søksmål mot en ansatt i eget barnevern.

Nylig valgte politikerne i Samnanger kommune å bryte barnevernssamarbeidet med Bergen kommune. Med et slikt samarbeid kan ansatte i barnevernstjenester i Bergen leies inn på oppdrag for Samnanger. Det kan de ikke nå lenger, og Samnanger må bygge opp sin egen barnevernstjeneste.

– Hadde ønsket at Samnanger tok til vettet

Både TV2 og NRK har skrevet at plasstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) ved Åsane og Arna barnevernstjenester i Bergen, Ola Mikalsen, ønsket at de to kommunene skulle bryte samarbeidet. Til Fontene ønsker han imidlertid å nyansere:

– I arbeidslivet må arbeidslivets regler gjelde. Vi hadde heller ønsket at Samnanger hadde tatt til vettet og tenkt at arbeidslivets regler skal gjelde.

– Hva mener du med det?

– De skulle skrinlagt muligheten for å inngå privat søksmål mot egne ansatte.

– I rapporten kommer det fram at det har vært manglende og grunnløs dokumentasjon fra barnevernets side. Skal ikke feil få konsekvenser?

– Feil får konsekvenser. Sånn er det i arbeidslivet. Og vi har en rekke muligheter vi kan reagere på konsekvensene som for eksempel muntlig og skriftlig advarsel. Men ikke et privatrettslig søksmål.

Mikalsen forteller at han har spurt to kollegaer om hvordan de ville følt det hvis de fikk en melding fra Samnanger med spørsmål om å jobbe for dem nå. Til svar fikk han at de hadde kviet seg for å jobbe på oppdrag fra en kommune som kanskje kom til å saksøke dem senere.

– Vi må lære av våre feil

Mikalsen representerer halvparten av de barnevernsansatte som har ansvaret for Samnanger kommune. Han synes det er uheldig at det kjeftes på enkeltansatte.

Det offentlige må ta ansvar for barnevernet, tenker jeg. Skal man lage et godt barnevern, må de ansatte og de ansvarlige i kommunen samarbeide.

– Har dere snakket om hva dere må gjøre slik at sånne feil ikke skjer igjen?

– Vi må lære av våre feil og tørre å vedstå oss de feilene vi begår slik at vi ikke begår dem så mange ganger og helst aldri igjen. Noen ganger begår vi feil to ganger fordi systemet er designet på en slik måte at det er mulig å gjøre feil. Noen ganger er det systemet som må endres og andre ganger er det enkeltansatte.

Hva som må endres i Samnanger-saken, vil ikke Mikalsen kommentere.

TV2 skriver at advokat i Barneadvokatene, Thea Totland, og ordfører i Samnanger kommune, Knut Harald Frøland, mener barnevernet prøver å «undergrave en knusende rapport». Hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke si at den rapporten er så fryktelig knusende, svarer Mikalsen og viser til en kronikk skrevet av LO-advokat Herdiss Helle i Agenda Magasin:

Der skriver Helle at konklusjonene i rapporten er alvorlige, men at de samtidig er vanskelig å stole på. Det mener hun skyldes at rapporten har kvalitative mangler. Helle viser blant annet til metodikken og en språkføring hun mener til dels framstår som spekulativ og insinuerende.

Mye usaklig pes

FO er bekymret for at dette kan resultere i en storjakt mot ansatte i barnevernet. Deler du den bekymringen?

– Ja, jeg er bekymret. Barnevernsansatte står i mye pes for tiden og har gjort det i flere år og det er til dels usaklig pes.

I slutten av mai ble det prentet en Facebook-gruppe som heter «Heia Ordfører Knut Harald Frøland». Den teller i dag over 4000 medlemmer og alle er de enige om at de ønsker endring i barnevernet. Et barnevern de omtaler som «et dysfunksjonelt system som skader barn og familier mer enn de hjelper».

Mikalsen synes en slik facebook-gruppe er en lite konstruktiv måte å jobbe på.

– Det blir galt hvis man skal være for eller imot barnevernet. Vi har et barnevern og det må vi gjøre best mulig. Det gjør vi ikke ved å skape frykt, sier han.

Facebook-gruppen er laget for å støtte ordføreren i Samnanger. Han ser på gruppen som en fin støtte, men understreker at støtten ikke påvirker de vurderingene han og kommunen gjør.

Ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland.

Ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland.

Bergens Tidende/NTB Scanpix

Grovt overtramp

Ordfører Frøland forteller at de vurderer et søksmål mot tidligere barnevernssjef ettersom de tillitsvalgte i barnevernstjenestene i Bergen kommune sa at de ikke ville jobbe i Samnanger.

– De er kritiske til søksmålet og vil ikke være en del av barnevernstjenesten, sier Frøland.

Han oppfordrer alle til å lese rapporten og stille seg spørsmålet: Er dette en ordinær feil eller et grovt overtramp?

– Jeg mener det er et grovt overtramp. Jeg synes ikke arbeidsgiver skal beskytte de som gjør grove overtramp. Du må ta personlig ansvar, og jeg tror fagforeningene vil ha nytte av et saksmål.

– Hvorfor det?

– Et saksmål vil styrke fagforeningene fordi de vil ha et annet utgangspunkt til å stille krav. Hvis den enkelte ansatt skal sitte med personlig ansvar, noe jeg mener at de må, er dette et glimrende utgangspunkt for en fagforening å stille krav.

– Rettssikkerheten er ikke til stede i barnevernet

Frøland er fornøyd med at barnevernssamarbeidet mellom Bergen og Samnanger nå er brutt.

– Jeg er ikke i tvil om at Bergen ville gitt familier i Samnanger den hjelpen de hadde trengt. Samtidig klarte Samnanger å drive barnevernstjenesten helt utmerket før barnevernssjefen kom inn i bilde, sier Frøland og legger til:

– Jeg har ikke tillit til at Bergen vil møte de familiene som kommer i en krevende situasjon på best mulig måte.

Ordføreren mener søkelyset på barnevernstjenesten i Samnanger har gitt dem en god anledning til å bryte ut av samarbeidet. I løpet av oppsigelsestiden som er på et år, sier han at de skal bruke tiden godt. De har blant annet hentet inspirasjon fra Osterøy hvor de har bygget opp et familiehus hvor det er et sterkt tverrfaglig miljø. Frøland håper også Kongsberg kommune er villig til å dele sine positive erfaringer.

– Ola Mikalsen i FO mener man burde reagert på en annen måte. At privatrettslig søksmål ikke er veien å gå, men for eksempel muntlig og skriftlig advarsel. Hva tenker du om det?

– I en av sakene var det en ung jente som ble fratatt familien sin og satt på institusjon hvor hun ble trakassert. Jeg tror det strider mot alles rettsfølelse at vedkommende som gjorde det skal slippe unna med en sluttavtale. Det må sterkere konsekvenser til. Vi trenger en større rettssikkerhet for våre innbyggere. I møte med barnevernet er ikke rettssikkerheten til stede. Det ser vi i den ene saken etter den andre.

Frøland innrømmer at de siste månedene har vært intense og tøffe.

– Jeg føler at jeg står alene i mediene, men det skal mye til for å knekke meg. Det er ikke vanskelig å stå i det som jeg så inderlig mener er det riktige å gjøre. Når jeg ser på alt som skjer nå, blir jeg beroliget på at har starta en riktig prosess, sier han.

Granskingsrapporten fra Samnanger

Kommune har sviktet på en rekke punkter i både denne saken og en annen barnevernssak:

• Barnevernet har sendt barn på beredskapshjem uten å kunne dokumentere å ha sett på andre alternativer.

• Vurderingene til barnevernet er gjennomgående lite dokumentert.

• Barnas synspunkter ser ikke ut til å ha blitt hørt.

• Barnevernet skal ikke ha vurdert saker på nytt etter at familiesituasjoner har blitt endret.

• Barnevernet har ventet for lenge med å informere foreldre om at de holdt tilbake barn.

Granskingsrapporten fra Samnanger

Kommune har sviktet på en rekke punkter i både denne saken og en annen barnevernssak:

• Barnevernet har sendt barn på beredskapshjem uten å kunne dokumentere å ha sett på andre alternativer.

• Vurderingene til barnevernet er gjennomgående lite dokumentert.

• Barnas synspunkter ser ikke ut til å ha blitt hørt.

• Barnevernet skal ikke ha vurdert saker på nytt etter at familiesituasjoner har blitt endret.

• Barnevernet har ventet for lenge med å informere foreldre om at de holdt tilbake barn.