LOVSTRID: Er Fossumkollektivet en institusjon hvor turnus skal reguleres som normalt, eller et kollektiv unntatt arbeidsmiljøloven? EFTA gir sin uttalelse tirsdag.

LOVSTRID: Er Fossumkollektivet en institusjon hvor turnus skal reguleres som normalt, eller et kollektiv unntatt arbeidsmiljøloven? EFTA gir sin uttalelse tirsdag.

Eirik Dahl Viggen

Fossumkollektivets ansatte tror på seier i Efta-domstolen

Arbeidstiden i Fossumkollektivet diskuteres tirsdag i Efta-domstolen. EU-kommisjonen støtter LOs syn.
29.09.2015
09:39
17.11.2015 13:35

torgny@lomedia.no

Fossumkollektivets krav om at ansatte skal jobbe sju døgn i strekk, er det lovlig? Nei, mener LO og bruker EU-retten for å forsvare ansattes rettigheter.

Stridens kjerne er arbeidstidene for ansatte på Fossumkollektivet. Det er et behandlingskollektiv som fungerer som et medleverkollektiv. Det vil si at de ansatte lever og sover sammen med beboerne. Beboerne er jenter i alderen 15 til 25 år med rus- og psykiske problemer.

Fossumkollektivet må møte LO i retten (16.12.2013)

Sju døgn arbeid – sju døgn fri

Da ansatte på avdelingen Solvold hadde en arbeidstidsordning som besto av tre døgn arbeid, etterfulgt av sju døgn fri, deretter fire døgn arbeid, etterfulgt av sju døgn fri, såkalt «3-7-4-7-turnus».

Arbeidsgiveren fikk økonomiske problemer og bestemte at den nye arbeidstidsordningen skulle være sju døgn arbeid og sju døgn fri. Dette blir det som kalles en endringsoppsigelse, at innholdet i jobben endres så mye at det egentlig blir et nytt ansettelsesforhold.

De ansatte med hjelp av sine fagforbund, FO og Fagforbundet, gikk til sak mot Fossum-kollektivet. De tapte saken i tingetten, men anket så saken videre til lagmannsretten.

Les også: Fossumkollektivet vant rettssak (17.1.2014)

Opp i Efta-domstolen i morgen

Eidsivating lagmannsrett så at her forelå det et spørsmål om tolkning av EUs arbeidstidsdirektiv og brakte saken inn for Efta-domstolen. Her har det vært en skriftlig saksbehandling. I morgen skal LO-advokat Lornts Nagelhus prosedere saken i Efta-domstolen i Luxembourg i den muntlige behandlingen. Ved siden av Nagelhus, skal Eftas overvåkingsorgan (ESA), Norge, EU-kommisjonen og Fossum-kollektivet prosedere.

I den skriftlige behandlingen har EU-kommisjonen gitt arbeidstakerne medhold. I sitt innspill til Efta-domstolen skriver EU-byråkratene: «Kommisjonen mener at denne konklusjon (at oppsigelsene er ulovlig) har full støtte i rettspraksis fra EU-domstolen, som har funnet at en reaksjon i form av tvangsforflytning av en arbeidstaker som nektet å arbeide mer enn 48 timer i uken, var uforenlig med arbeidstidsdirektivet. Kommisjonen mener at det samme må gjelde når reaksjonen til og med er verre, som oppsigelsene i den foreliggende sak.»

Les også: Sakspapirene til Efta-domstolen

LO-advokaten tror på seier

– Kommisjonens uttalelse gjør at jeg er optimistisk, sier Nagelhus.

LOs syn er at EUs arbeidstidsdirektiv er et minimumsdirektiv som prioriterer beskyttelse av arbeidstakere foran økonomiske disposisjoner. Dessuten mener de at hvis arbeidsgiver skal endre den ukentlig arbeidstiden utover 48 timer må de ha et fritt og frivillig samtykke. Det holder ikke med en endringsoppsigelse.

Nagelhus regner med at avgjørelsen i Efta-domstolen vil komme før jul, og at saken kan bli behandlet i Eidsivating lagmannsrett i februar.

Kommentar av redaktøren i Fontene, Solfrid Rød: Staten presser prisene (22.11.2013)

Les også: Medleverturnus kan bli kjent ulovlig (10.5.15)

Dette er saken

Sommeren 2013 ville Fossumkollektivet endre arbeidstidsordningen på avdelingen Solvold

3-7-4-7-turnus ble erstattet med 7-7-turnus, sju døgn på arbeid og sju døgn fri

Ordningen ble gjennomført mot de ansattes vilje

Endringen var økonomisk motivert

Fossumkollektivet vant i tingretten

De ansatte anket

Eidsvating lagmannsrett innhenter uttalelse fra Efta-domstolen

EU-kommisjonens syn samsvarer med de ansattes syn om at dette er ulovlig

29.09.2015
09:39
17.11.2015 13:35

Dette er saken

Sommeren 2013 ville Fossumkollektivet endre arbeidstidsordningen på avdelingen Solvold

3-7-4-7-turnus ble erstattet med 7-7-turnus, sju døgn på arbeid og sju døgn fri

Ordningen ble gjennomført mot de ansattes vilje

Endringen var økonomisk motivert

Fossumkollektivet vant i tingretten

De ansatte anket

Eidsvating lagmannsrett innhenter uttalelse fra Efta-domstolen

EU-kommisjonens syn samsvarer med de ansattes syn om at dette er ulovlig