FÅR RESPONS: FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd med at Stortinget skal behandle vold og trusler mot ansatte.

FÅR RESPONS: FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd med at Stortinget skal behandle vold og trusler mot ansatte.

Eirik Dahl Viggen

FO-forslag inn på Stortinget

Fem stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet ber Stortinget behandle arbeidsmiljøet i volds- og trusselutsatte yrker.
05.11.2014
13:44
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

– En veldig god oppfølging av det FO har bedt om, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.Det seks-punkts lange forslaget ber blant annet Stortinget om å se på om sikkerheten til de ansatte kan styrkes gjennom en forskrift til arbeidsmiljøloven om vold og trusler. Dette har vært et viktig tema for FO.

De fem representantene Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen og Sonja Mandt leverte sitt forslag til Stortinget i dag.

Kvisvik møtte nylig arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet, men brukte mye tid på utfordringene med vold og trusler.

Samfunnsansvaret

– Dette forslaget er en tydelig bekreftelse på at representantene ønsker at samfunnet skal ta sitt medansvar for å ivareta de som jobber i helse- og sosialtjenestene best mulig, og sørge for at ansvaret ikke skal være et personlig anliggende.

I forslaget ber representantene også om at Stortinget sørger for at Nav-rapporten om vold og trusler, som ble laget etter mordet på en Nav-ansatt på Grorud i fjor, må følges raskt opp, og regjeringen må vurdere iverksetting av de konkrete tiltakene.

Vil ha raskere Nav-tiltak

– Vi synes de foreslåtte tiltakene er bra, men tempoet for gjennomføring er for lavt sett mot alvoret i saken. Dette er Navs oppgave, men regjeringen kan selvfølgelig anmode sine etater om å følge opp.

– Representantene foreslår også å styrke fylkesmannsembetet og vurdere om Arbeidstilsynet har god nok kompetanse når det gjelder vold og trusler i arbeidslivet. Synes du kompetansen i Arbeidstilsynet er for lav?

– Arbeidstilsynet har god kompetanse på vold og trusler, men det kan være behov for større kapasitet, blant annet slik at det kan være hyppigere tilsyn.

Bemanning og vold

Representantene foreslår som eget punkt å se på hvordan sammenhengen er mellom bemanningssituasjonen og vold og trusler på arbeidsplassene. Også dette er et punkt FO har vært opptatt av.

– Vi er veldig fornøyd med at de tar opp dette, og mener det handler både om antall ansatte og hvilken kompetanse de har. Det var ett av punktene i Nav-rapporten som ble skutt ut i tid og ble plassert blant tiltak som «bør vurderes nærmere» og ikke kom med i tiltaksplanen.

De tunge klientene

Arbeiderparti-representantene tar dessuten opp tilbudet til pasienter med store rus- og atferdsproblemer, også om tilbudet, kompetansen og bemanningen i private behandlingsinstitusjoner er godt nok.

– Dette er et stort spørsmål som blant annet tar opp diskusjonen om hva Nav kan løse og hva man eventuelt må ha bistand for å løse, og om kapasiteten i psykisk helse er god nok. Har førstelinja og institusjonene fått et ansvar som er større enn de kan makte å håndtere? Her setter representantene et helhetlig perspektiv på tilbudet til brukerne balansert opp mot tryggheten til de ansatte. Jeg synes hele forslaget viser at de har lyttet mye til kunnskapen og erfaringen vi har i FO, sier Kvisvik.

De fem ved Fredric Holen Bjørdal skal sammen med Stortingets presidentskap beslutte den videre stortingsbehandlingen av saken.

05.11.2014
13:44
27.08.2015 20:01

Mest lest