FO Tysvær femdoblet medlemsmassen

I Tysvær kommune har medlemstallet økt fra ti til 48 medlemmer på få år. – Et bredt sammensatt styre gjør susen, mener hovedtillitsvalgt Christine Berge Christiansen.
07.08.2015
14:08
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

Tidligere var det flest vernepleiere i klubben. På et årsmøte bestemte klubben seg for å rekruttere miljøterapeuter fra andre yrkesgrupper, og de utvidet styret fra fem til syv personer for å få et bredere sammensatt utvalg.

Dugnadsånd

Ingen i styret er frikjøpte, men de benytter enhver anledning til å fortelle kollegene om FO. Utsending av e-poster, tekstmeldinger og ringerunder tar de på dugnad.

– Vi sprer det glade budskapet om hva FO gjør for medlemmene på arbeidsplassene, og hvor viktig det er å ha fagbevegelsen i ryggen.

Og medlemmene strømmer til.

– I dag er ansatte i skolen, barnevernet, tildelingskontoret, tjenestene for mennesker med utviklingshemning og psykisk helse medlemmer i klubben, forteller Berge Christiansen.

Pådrivere

Hun mener den brede sammensettingen i styret gjør at de kan være pådrivere i saker som er viktig for medlemmene. Det siste året har klubben tatt initiativet til at de ansatte barnevernet har flyttet inn i nye lokaler.

– Nå har vi fått mange nye medlemmer i barnevernet, forteller Berge Christiansen. Hun mener det er et resultat av at medlemmene ser at FO-klubben jobber for dem.

Populære verv

På årsmøtet i vår var det fire kandidater til tre ledige styreverv.

– Da opprettet vi to varaplasser, som ikke har stemmerett, men som sikrer bredden i innsatsen.

Samarbeid på tvers

Nå samarbeider FO Tysvær med de andre FO-klubbene på Haugaland.

– Det gir oss muligheten til å øke aktiviteten og gi medlemmene faglig påfyll, sier Berge Christiansen.

07.08.2015
14:08
27.08.2015 20:01